50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก คาเฟ่ดาลัตฮานห์ ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

08:00
คาเฟ่ดาลัตฮานห์
15:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
7ชั่วโมง
23:00
คาเฟ่ดาลัตฮานห์
06:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
7ชั่วโมง

จาก ดาลัต ทีพี ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

10:00
ดาลัต ทีพี
17:00
โฮจิมินห์ พีที
7ชั่วโมง

จาก ดาลัต 3S ลิโม่ ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

14:00
ดาลัต 3S ลิโม่
21:00
โฮจิมินห์ 3S ลิโม่
7ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
22:00
ดาลัต 3S ลิโม่
05:00
โฮจิมินห์ 3S ลิโม่
7ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถประจำทางด่าหลัต ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

07:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
15:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง
08:30
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
16:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง
09:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
17:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง
10:30
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
18:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง
11:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
19:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง
13:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
21:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง
15:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
23:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง
21:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
05:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง
22:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
06:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง
22:30
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
06:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง
23:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
07:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
8ชั่วโมง

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง (DLI) ถึง โฮจิมินห์ (SGN) โดย เที่ยวบิน

#VJ9365
00:20
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
01:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
#VJ9363
00:35
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
01:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
#VJ9369
01:00
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
01:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
#VJ367
03:30
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
04:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
#VJ369
06:30
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
07:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
08:05
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
08:20
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
09:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
08:25
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
09:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
08:55
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
09:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
#VJ361
09:15
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
10:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
11:35
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
12:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
#VJ1361
12:50
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
13:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
12:55
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
13:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
13:00
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
13:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
13:35
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
14:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
13:45
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
14:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
14:20
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
15:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
14:35
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
15:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
16:15
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
17:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
16:15
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
17:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
16:45
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
17:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
#VJ406
17:15
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
18:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
17:50
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
18:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
#VJ377
17:55
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
18:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
18:00
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
18:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
19:00
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
19:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
19:30
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
20:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
19:35
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
20:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
19:40
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
20:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
20:00
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
20:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
20:30
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
21:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
20:30
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
21:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
#VJ365
21:10
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
22:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
21:30
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
22:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
23:00
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
23:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 
 
#VJ363
23:40
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
00:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
50นาที
ทันที 

จาก ด่าหลัต ถึง โฮจิมินห์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ด่าหลัต
เวลา
ใจกลางเมืองโฮจิมินห์
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ด่าหลัต
เวลา
ใจกลางเมืองโฮจิมินห์
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา คาเฟ่ดาลัตฮานห์ ถึง โฮจิมินห์

เวลา คาเฟ่ดาลัตฮานห์ ถึง โฮจิมินห์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
VietJet Air Economy #VJ936500:20 – 01:10VND 2,074k
VietJet Air Economy #VJ36703:30 – 04:20VND 2,074k
Phuong Trang Express 07:00 – 15:00VND 336k
Hanh Cafe Standard AC 08:00 – 15:00VND 250k
Thinh Phat Limousine Minivan 10:00 – 17:00VND 430k
Phuong Trang Express 13:00 – 21:00VND 336k
3S Limo Executive 14:00 – 21:00VND 548k
Vietnam Airlines Economy #VN738116:15 – 17:05VND 4,488k
Jetstar Pacific Economy #BL35118:00 – 18:55VND 2,472k
Phuong Trang Express 21:00 – 05:00VND 336k
Vietnam Airlines Economy #VN138323:00 – 23:50VND 2,174k
VietJet Air Economy #VJ36323:40 – 00:30VND 2,074k

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก คาเฟ่ดาลัตฮานห์ ถึง โฮจิมินห์

3.8
57 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
47%
4
18%
3
14%
2
7%
1
14%
LM
2
รถบัส ด่วน, Phuong Trang, 26 ม.ค. 2020
We travelled from dalat to ho chi Minh in a semi sleeper bus but don't be fooled, we didn't get any sleep. The driver drove like a maniac, constantly accelerating and then immediately braking, used the horn every two seconds, really reckless driving. I know this is how they drive in Vietnam, but I think it has to change, especially when they have tourists on board. The only good thing I can say is that we reached our destination 2 hours earlier.The two stars are because the bus was very comfortable. Unfortunately the ride was not.
GR
3
รถบัส ด่วน, Thanh Buoi, 8 ม.ค. 2020
Finding and booking a trip is so easy and hassle-free. It was a pleasant ride. It was just confusing that I was given a wrong bus number at the station's desk. Even the assistance crew during boarding got confused.
YF
4
รถบัส วีไอพี 20, Thanh Buoi, 3 ม.ค. 2020
Comfy ride
PN
4
รถบัส วีไอพี 20, Thanh Buoi, 21 ธ.ค. 2019
I reached earlier than expected (~2hrs before). It was a smooth & safe journey, driver wasn't speeding & there were multiple toilet breaks. The lady at HCMC bus station was also kind enough to guide & tell us that the bus have arrived.However, please do not expect to have announcements made in english language. Also, I believe the company should look into the cleanliness of each cabin as there were leftover of what seems to be potato chips in the personal cabin.
KL
5
รถบัส กึ่งนอน, The SinhTourist, 17 ธ.ค. 2019
Travelled with this company 3 times. HCMC to Mui Ne. Mui Ne to Dalat and Dalat to HCMC. No complaints with any of the journeys. Nice buses and comfortable. The road from Mui Ne to Dalat is incredibly bumpy but not the bus company fault. Overall consistently impressed.
EA
5
รถบัส กึ่งนอน, The SinhTourist, 12 ธ.ค. 2019
The trip went smoothly. However, the costumer service from 12goasia was non existing, sent several emails about geting seats in the front of the bus but they did not help.
GK
2
รถบัส วีไอพี 20, Thanh Buoi, 5 ธ.ค. 2019
I was asked to pay during the trip again even though I already paid online. Booking was simple and easy, but it is much more expensive than booking on the spot. Hope the processing fee can be reduced.
EG
3
รถบัส วีไอพี 20, Thanh Buoi, 29 พ.ย. 2019
Need more WC stops. The driver is over taking constantly. Even when it is too dangerous to overtake. I do not feel safe at all.
SL
4
รถบัส วีไอพี 20, Thanh Buoi, 8 พ.ย. 2019
It depart at 23 30 aprox. And arive at 5 00 am. Not as planed.
JM
5
รถบัส กึ่งนอน, Thanh Buoi, 23 ต.ค. 2019
wonderful trip
JF
5
รถบัส กึ่งนอน, Thanh Buoi, 22 ต.ค. 2019
30 minute bathroom/food break midway. Bus arrived at my stop in HCMC at 12 midnight (1 hour early!) Lots of beeping but overall a good experience :) Took the 6pm - 1am bus from Da Lat to HCMC
EL
4
รถบัส รถตู้, Thinh Phat Limousine, 13 ต.ค. 2019
Actually, the bus was good because we felt like VIP , but the problem was the driver cannot speak and cannot understand English. It's very hard to communicate.. I hope the driver has companion to translate in English..
AJ
3
รถบัส วีไอพี 20, Thanh Buoi, 4 ต.ค. 2019
The novelty of the sleeper bus ride was a win, but we arrived way earlier than advertised and had to find sleep at an all night sports bar. Once was fine to experience local travel but I doubt I'd do it again
WK
3
เที่ยวบิน ธุรกิจ, 3S Limo, 1 ต.ค. 2019
1)I was not inform of change of boarding point in Dalat. 2)Alighting point in Hcmc also change.
AL
3
รถบัส วีไอพี 20, Thanh Buoi, 16 ก.ย. 2019
Very nice bus, but screens and chargers didn’t work. One bathroom stop over a 6.5 hr bus is inhumane. Very difficult to communicate with staff
EG
2
รถบัส วีไอพี 20, Thanh Buoi, 14 ก.ย. 2019
They only did 1 stop. Me and my son end up feeling really terrible as we need to go toilet.
CJ
3
รถบัส รถตู้, Thinh Phat Limousine, 5 ก.ย. 2019
Many stops
RE
4
รถบัส กึ่งนอน, Thanh Buoi, 28 ส.ค. 2019
My first time in a semi sleeper. Great experience. Driver very skillful and competent. How they manage to maneuver that large vehicle in heavy traffic defies description. I felt safe at all times. Only issue - lack of English speaking assistant on bus, otherwise great.
HA
5
รถบัส รถตู้, Thinh Phat Limousine, 26 ส.ค. 2019
Very comfortable seats, excellent air con, helpful driver.
NA
5
รถบัส กึ่งนอน, Phuong Trang, 26 ส.ค. 2019
bus yang sangat selesa dengan harga yang berpatutan akan tetapi pemandu tidak wajar mencampak kan bag2 kami semasa mengeluarkan dari tempat simpanan bag

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม