50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก โคอิมบาตอร์ ถึง เจนไน โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

02:05
โคอิมบาตอร์
10:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:05
โคอิมบาตอร์
10:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:05
โคอิมบาตอร์
10:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:45
โคอิมบาตอร์
10:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
02:45
โคอิมบาตอร์
10:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:15
โคอิมบาตอร์
13:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:15
โคอิมบาตอร์
13:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
โคอิมบาตอร์
14:40
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
06:30
โคอิมบาตอร์
14:40
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
06:30
โคอิมบาตอร์
14:40
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
12:00
โคอิมบาตอร์
21:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
9ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:05
โคอิมบาตอร์
22:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:05
โคอิมบาตอร์
22:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:15
โคอิมบาตอร์
23:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
15:15
โคอิมบาตอร์
23:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
15:35
โคอิมบาตอร์
23:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:35
โคอิมบาตอร์
23:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:40
โคอิมบาตอร์
04:10
เจนไนเอ็กมอร์
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:40
โคอิมบาตอร์
04:10
เจนไนเอ็กมอร์
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:40
โคอิมบาตอร์
04:10
เจนไนเอ็กมอร์
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:40
โคอิมบาตอร์
04:10
เจนไนเอ็กมอร์
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:55
โคอิมบาตอร์
05:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:55
โคอิมบาตอร์
05:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:55
โคอิมบาตอร์
05:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:55
โคอิมบาตอร์
05:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:15
โคอิมบาตอร์
05:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:15
โคอิมบาตอร์
05:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:15
โคอิมบาตอร์
05:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:15
โคอิมบาตอร์
05:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:40
โคอิมบาตอร์
06:45
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:40
โคอิมบาตอร์
06:45
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:40
โคอิมบาตอร์
06:45
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:40
โคอิมบาตอร์
06:45
สถานีรถไฟกลางเจนไน
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
23:50
โคอิมบาตอร์
07:40
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:50
โคอิมบาตอร์
07:40
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:50
โคอิมบาตอร์
07:40
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:50
โคอิมบาตอร์
07:40
สถานีรถไฟกลางเจนไน
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 

จาก โคอิมบาตอร์ ถึง เจนไน โดย รถบัส

13:30
โคอิมบาตอร์
20:25
เจนไน
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:00
โคอิมบาตอร์
04:50
เจนไน
7ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:30
โคอิมบาตอร์
05:15
เจนไน
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:45
โคอิมบาตอร์
06:00
เจนไน
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
โคอิมบาตอร์
05:05
เจนไน
7ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
โคอิมบาตอร์
05:20
เจนไน
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:45
โคอิมบาตอร์
05:30
เจนไน
6ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:00
โคอิมบาตอร์
06:00
เจนไน
7ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
23:30
โคอิมบาตอร์
07:00
เจนไน
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Coimbatore International Airport (CJB) ถึง เจนไน (MAA) โดย เที่ยวบิน

#6E892
10:00
CJB Coimbatore International Airport
11:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AI539
15:05
CJB Coimbatore International Airport
16:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#6E6752
18:05
CJB Coimbatore International Airport
19:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E6385
20:20
CJB Coimbatore International Airport
21:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#SG3022
20:30
CJB Coimbatore International Airport
21:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#SG3024
21:55
CJB Coimbatore International Airport
22:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก โคอิมบาตอร์ ถึง เจนไน โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โคอิมบาตอร์
เวลา
Chennai Hotel Transfer
9ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โคอิมบาตอร์
เวลา
Chennai Hotel Transfer
9ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา โคอิมบาตอร์ ถึง เจนไน

เวลา โคอิมบาตอร์ ถึง เจนไน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India Van Family 6 ตลอดเวลา₹ 22,520

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก โคอิมบาตอร์ ไป เจนไน อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก โคอิมบาตอร์ ไป เจนไน คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถบัส สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น แท๊กซี่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 22,520 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะ รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 1,294 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก โคอิมบาตอร์ ถึง เจนไน?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 280 ไมล์ (450 กิโลเมตร) จาก โคอิมบาตอร์ ไปยัง เจนไน. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 271 ไมล์ (436 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก โคอิมบาตอร์ ไป เจนไน?

ถ้าคุณเดินทางจาก โคอิมบาตอร์ ไป เจนไน คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 8 จนถึง 9 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก โคอิมบาตอร์ ไป เจนไน?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก โคอิมบาตอร์ ไป เจนไน แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก SRM Transports: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 1,294 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 22,520 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก โคอิมบาตอร์ ไป เจนไน:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ INR 1,294 บาท จนถึง INR 1,294 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ INR 17,368 บาท ไปจนถึง INR 22,520 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก โคอิมบาตอร์ ไปที่ เจนไน กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 23:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 1 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก โคอิมบาตอร์ ไปยัง เจนไน ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก โคอิมบาตอร์ ไปยัง เจนไน มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก โคอิมบาตอร์ ไปยัง เจนไน มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก โคอิมบาตอร์ ไปยัง เจนไน ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก โคอิมบาตอร์ ไปยัง เจนไน จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก โคอิมบาตอร์ ไปยัง เจนไน ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก INR 17,368 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก โคอิมบาตอร์ ไปยัง เจนไน

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก โคอิมบาตอร์ ไปยัง เจนไน แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: