50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินชุมพร ถึง เกาะเต่า โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
สนามบินชุมพร
15:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
09:15
สนามบินชุมพร
15:15
แม่หาด (เกาะเต่า)
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
10:15
สนามบินชุมพร
15:15
แม่หาด (เกาะเต่า)
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
19:00
สนามบินชุมพร
07:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
12ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก สถานีรถไฟชุมพร ถึง เกาะเต่า โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

05:45
สถานีรถไฟชุมพร
08:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:00
สถานีรถไฟชุมพร
09:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:00
สถานีรถไฟชุมพร
09:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:45
สถานีรถไฟชุมพร
15:15
แม่หาด (เกาะเต่า)
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ชุมพร ถึง เกาะเต่า โดย รถไฟ+รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

00:53
ชุมพร
07:05
แม่หาด (เกาะเต่า)
6ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
02:25
ชุมพร
08:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:18
ชุมพร
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
6ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
03:18
ชุมพร
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
6ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
03:20
ชุมพร
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:20
ชุมพร
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
04:20
ชุมพร
10:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
22:34
ชุมพร
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
16ชั่วโมง 11นาที
คืนเงิน 

จาก เมืองชุมพร ถึง เกาะเต่า โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

00:00
เมืองชุมพร
04:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
05:45
เมืองชุมพร
09:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
11:30
เมืองชุมพร
14:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก ทัวร์โชคอนันต์ ถึง เกาะเต่า โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

05:00
ทัวร์โชคอนันต์, ชุมพร
08:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
05:00
ทัวร์โชคอนันต์, ชุมพร
09:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานชุมพร ถึง เกาะเต่า โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:50
ท่าอากาศยานชุมพร
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
5ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:50
ท่าอากาศยานชุมพร
14:50
แม่หาด (เกาะเต่า)
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:00
ท่าอากาศยานชุมพร
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
18:40
ท่าอากาศยานชุมพร
05:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
10ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
19:30
ท่าอากาศยานชุมพร
05:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
9ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ชุมพรส่งเสริม ถึง เกาะเต่า โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

05:30
ชุมพรส่งเสริม
09:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ชุมพร สถานีรถไฟ ถึง เกาะเต่า โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

21:30
ชุมพร สถานีรถไฟ
05:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานชุมพร ถึง เกาะเต่า โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าอากาศยานชุมพร
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
6ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือมาทาพน ถึง เกาะเต่า โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
ท่าเรือมาทาพน, ชุมพร
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
ท่าเรือมาทาพน, ชุมพร
09:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
ท่าเรือมาทาพน, ชุมพร
09:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:15
ท่าเรือมาทาพน, ชุมพร
08:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือคืนไปเกาะเต่า ถึง เกาะเต่า โดย เรือเฟอร์รี่

21:35
ท่าเรือคืนไปเกาะเต่า, ชุมพร
05:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
7ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สุวรรณนที ป้ายรถเมล์ ถึง เกาะเต่า โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

05:00
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์
08:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
05:00
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์
09:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ทุ่งมะขาม ถึง เกาะเต่า โดย เรือเฟอร์รี่

00:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
05:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
01:20
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
04:00
แม่หาด (เกาะเต่า)
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต 
05:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
05:50
แม่หาด (เกาะเต่า)
50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:25
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
09:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต 
07:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
08:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
14:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:15
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
15:15
แม่หาด (เกาะเต่า)
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:35
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
14:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
55นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก สถานีรถไฟชุมพร ถึง เกาะเต่า โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

02:35
สถานีรถไฟชุมพร
07:05
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
04:05
สถานีรถไฟชุมพร
08:35
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:00
สถานีรถไฟชุมพร
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:00
สถานีรถไฟชุมพร
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:00
สถานีรถไฟชุมพร
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:00
สถานีรถไฟชุมพร
09:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:00
สถานีรถไฟชุมพร
10:30
แม่หาด (เกาะเต่า)
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:00
สถานีรถไฟชุมพร
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
8ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:00
สถานีรถไฟชุมพร
08:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟชุมพร
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟชุมพร
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟชุมพร
14:45
แม่หาด (เกาะเต่า)
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

เวลา ชุมพร ถึง เกาะเต่า

เวลา ชุมพร ถึง เกาะเต่า
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
KP Tripadvisor Catamaran 05:45 – 08:45฿ 700
KP Tripadvisor Ferry 06:00 – 09:45฿ 500
Lomprayah Catamaran 07:00 – 08:45฿ 600
Lomprayah Catamaran 13:00 – 14:30฿ 600
Fame Tour Regional 14pax 21:00 – 05:00฿ 550

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก ชุมพร ถึง เกาะเต่า

4.1
579 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
44%
4
35%
3
11%
2
6%
1
5%
JG
3
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 13 ก.พ. 2020
Ferry could be better maintained and staff must improve English! I did not understand much from long communication so I asked Australian guys but they couldn't help as their understanding was same as mine. Bumpy ride on waves made sick 80% of passengers :/
KH
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 8 ก.พ. 2020
Very comfortable
FD
5
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Fame Tour, 31 ม.ค. 2020
Very good! Comfortable and well organized
AK
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 23 ม.ค. 2020
The ferry was fine, however we arrived around 10:30am while the schedule online said 9:45am arrival.
JZ
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 19 ม.ค. 2020
Everything was fine exept for the fact that it took an 1.5 hours longer than advertised. I talked to a tour guide and he said this is the usual duration of the trip. I recommend you updated the trip duration as adverstised
OB
4
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, KP Tripadvisor, 15 ม.ค. 2020
Bought tickets online and we printed the confirmation/itinerary at the hotel. Had a WhatsApp message the night before our trip from someone at KP to ask us to collect tickets from the ticket office on the pier. On the day we were told to collect the tickets in line on the pier, which was simple enough. Journey and staff/crew were fine. Girls toilets weren't working but still being used - my partner said the boys were working fine. Journey took 15 to 30 minutes longer than planned.
RG
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 7 ม.ค. 2020
Fine trip
MK
4
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, KP Tripadvisor, 4 ม.ค. 2020
????????
CD
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 2 ม.ค. 2020
People of staff nice and organized Long wait at pier . Catamarã very good but air conditioner not strong .
SD
2
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 1 ธ.ค. 2019
Too cold inside, no sea sickness pills or sick bags, it went very slowly.
JS
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 19 พ.ย. 2019
Train was 30 late but other things all good
KN
4
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, KP Tripadvisor, 13 พ.ย. 2019
We had a bit problems cuz boat broke down, but man in the office in Chumphon was very helpful and great men. All thanks to him! Night boat was okay but too early arriving on the island 4am
IT
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 12 พ.ย. 2019
Great experience !
RP
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 6 พ.ย. 2019
Hello, Van and Catamaran were excellent, comfortable and with air cond. The only think I would like to suggest you is to be more clear with the timetable in the website as we follow the time (pick up 8:50 am) and we took the flight from Bangkok at 6:30 am. Then we waited 3-4 hours before the catamaran departure at 13:00. Next time we may take a later flight and arriving at the pier just in time for the departure. Anyway, all the rest was wonderful and staff very polite and helpful. Thanks
KC
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 29 ต.ค. 2019
Excellent trip Thankyou
AS
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 18 ต.ค. 2019
Taxi waited us infront of the airport, very kind driver, nice drive to the fair. Fast drive to the island. Everything good
MS
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 17 ต.ค. 2019
Good service. Great breakfast at meeting point at train station. Too much air conditioning in the ferry, it was very cold.
JT
4
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Fame Tour, 15 ต.ค. 2019
The staff were efficient, on time and very friendly. I would highly recommend them for completing the task seamlessly.
AJ
5
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Fame Tour, 1 ต.ค. 2019
Very efficient service. The company basically picks you up at Chumphon airport and delivers you to Mae Haad pier on Koh Tao...
MV
5
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Axara Travel, 20 ก.ย. 2019
Everything ran smoothly. Thank you.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะเต่า อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะเต่า คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

 • รถบัส
 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ THB 900 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เพราะ รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง THB 500 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ชุมพร ถึง เกาะเต่า?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 322 ไมล์ (517 กิโลเมตร) จาก ชุมพร ไปยัง เกาะเต่า. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 53 ไมล์ (84 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ชุมพร ไป เกาะเต่า?

ถ้าคุณเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะเต่า คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 จนถึง 11 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะเต่า?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะเต่า แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Songserm (ส่งเสริม): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 500 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ - a one-way รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 900 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะเต่า:

 • bus+ferry ราคาตั๋ว: THB 500 - THB 800. รอบรถออกเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะเต่า มีตั้งแต่ 05:00 นาฬิกา ที่ ChokeAnan Tour จนถึง 19:30 นาฬิกา ที่ Chumphon Airport
 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 500 บาท จนถึง THB 600 บาท.
 • van+ferry ราคาตั๋ว: THB 500 - THB 900. รอบรถออกเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะเต่า มีตั้งแต่ 05:45 นาฬิกา ที่ Chumphon Town จนถึง 21:30 นาฬิกา ที่ Chumphon Train Station

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ชุมพร ไปที่ เกาะเต่า กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 14 โดย bus+ferry จาก ชุมพร ไปยัง เกาะเต่า ออกเดินทางตั้งแต่ 05:00 โมง จาก ChokeAnan Tour จนถึงเวลา 19:30 ที่ Chumphon Airport
 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ชุมพร ไปยัง เกาะเต่า มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 4 โดย van+ferry จาก ชุมพร ไปยัง เกาะเต่า ออกเดินทางตั้งแต่ 05:45 โมง จาก Chumphon Town จนถึงเวลา 21:30 ที่ Chumphon Train Station

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ชุมพร ไปยัง เกาะเต่า มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ชุมพร ไปยัง เกาะเต่า มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ชุมพร ไปยัง เกาะเต่า ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก ชุมพร ไปยัง เกาะเต่า เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ชุมพร ไปยัง เกาะเต่า

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ชุมพร ไปยัง เกาะเต่า แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 81% เลือกเดินทางโดย bus+ferry
 • 11% โหวตให้กับตั๋วเรือเร็ว.
 • 8% เลือกเดินทางโดย van+ferry