50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
Loading seats data...

ตัวเลือกที่แนะนำ

จาก Chumphon Train Station ถึง เกาะสมุย โดย Buses+เรือเฟอร์รี่

เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท Songserm
06:00
Chumphon Train Station
ระยะเวลา 7ชั่วโมง 15นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
13:15
Na Thon Koh Samui
เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท KP Tripadvisor
06:00
Chumphon Train Station
ระยะเวลา 7ชั่วโมง 15นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
13:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

จาก ทุ่งมะขาม ถึง เกาะสมุย โดย เรือเฟอร์รี่

เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท Lomprayah
05:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 50นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท ด่วน
07:50
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท KP Tripadvisor
13:15
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท แคททามารัน
16:40
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

จาก ชุมพร ถึง เกาะสมุย โดย Buses+เรือเฟอร์รี่

เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท Krungsiam Tour
02:15
ชุมพร
ระยะเวลา 7ชั่วโมง 45นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
10:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท Krungsiam Tour
02:15
ชุมพร
ระยะเวลา 7ชั่วโมง 45นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
10:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท Krungsiam Tour
02:15
ชุมพร
ระยะเวลา 7ชั่วโมง 45นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
10:00
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

จาก Matapon pier ถึง เกาะสมุย โดย เรือเฟอร์รี่

เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ #CPNUSM0001 โดยบริษัท Songserm
07:00
Matapon pier, ชุมพร
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 15นาที เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่
13:15
Na Thon Koh Samui
เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ #CPN0003 โดยบริษัท Songserm
07:00
Matapon pier, ชุมพร
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 15นาที เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่
13:15
Na Thon Koh Samui
เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท KP Tripadvisor
07:00
Matapon pier, ชุมพร
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท เรือเฟอร์รี่
13:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท KP Tripadvisor
07:15
Matapon pier, ชุมพร
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 5นาที นาที ในการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ประเภท แคททามารัน
11:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

จาก ChokeAnan Tour ถึง เกาะสมุย โดย Buses+เรือเฟอร์รี่

เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท KP Tripadvisor
05:00
ChokeAnan Tour, ชุมพร
ระยะเวลา 6ชั่วโมง 20นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
11:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท KP Tripadvisor
05:00
ChokeAnan Tour, ชุมพร
ระยะเวลา 8ชั่วโมง 15นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
13:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

จาก ชุมพร สถานีรถไฟ ถึง เกาะสมุย โดย Vans+เรือเฟอร์รี่

เดินทางโดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท KP Tripadvisor
05:45
ชุมพร สถานีรถไฟ
ระยะเวลา 5ชั่วโมง 35นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
11:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
เดินทางโดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท KP Tripadvisor
11:45
ชุมพร สถานีรถไฟ
ระยะเวลา 4ชั่วโมง 55นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
16:40
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

จาก สุวรรณนที ป้ายรถเมล์ ถึง เกาะสมุย โดย Buses+เรือเฟอร์รี่

เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท KP Tripadvisor
05:00
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
ระยะเวลา 6ชั่วโมง 20นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
11:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท KP Tripadvisor
05:00
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์, ชุมพร
ระยะเวลา 8ชั่วโมง 15นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
13:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

จาก ทุ่งมะขาม ถึง เกาะสมุย โดย เรือเฟอร์รี่+Vans

เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ โดยบริษัท Lomprayah
05:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
ระยะเวลา 4ชั่วโมง ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
09:00
Na Thon hotel transfer, เกาะสมุย
เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ โดยบริษัท Lomprayah
07:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
ระยะเวลา 5ชั่วโมง 20นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
5
12:20
Maenam hotel transfer, เกาะสมุย
เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ โดยบริษัท Lomprayah
13:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
ระยะเวลา 5ชั่วโมง 10นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
5
18:10
Maenam hotel transfer, เกาะสมุย

จาก Chumphon Railway Station ถึง เกาะสมุย โดย Buses+เรือเฟอร์รี่+Vans

เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ โดยบริษัท Lomprayah
12:00
Chumphon Railway Station
ระยะเวลา 6ชั่วโมง 10นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
5
18:10
Maenam hotel transfer, เกาะสมุย

จาก Chumphon Railway Station ถึง เกาะสมุย โดย Buses+เรือเฟอร์รี่

เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท Lomprayah
06:00
Chumphon Railway Station
ระยะเวลา 5ชั่วโมง 20นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
5
11:20
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
เดินทางโดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท Lomprayah
12:00
Chumphon Railway Station
ระยะเวลา 4ชั่วโมง 40นาที ต่อจุดเชื่อมต่อ รับประกัน มีรถเชื่อมต่อ 1 จุด
5
16:40
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 358 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

26 มิ.ย. 2018
ferry Catamaran, Lomprayah
★★★★★
Lovely trip

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว รถบัส+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 1,350 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว รถบัส+เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 900 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก ชุมพร ถึง เกาะสมุย?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 257 ไมล์ (413 กิโลเมตร) จาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 91 ไมล์ (146 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย?

ถ้าคุณเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 นาที จนถึง 9 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Songserm (ส่งเสริม): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 900 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ - a one-way รถบัส+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 1,350 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย:

 • bus+ferry ราคาตั๋ว: THB 900 - THB 1,250. รอบรถออกเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย มีตั้งแต่ 05:00 นาฬิกา ที่ สุวรรณนที ป้ายรถเมล์ จนถึง 12:00 นาฬิกา ที่ Chumphon Railway Station
 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 900 บาท จนถึง THB 1,100 บาท.
 • van+ferry ราคาตั๋ว: THB 1,190 - THB 1,200. รอบรถออกเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย มีตั้งแต่ 05:45 นาฬิกา ที่ ชุมพร สถานีรถไฟ จนถึง 11:45 นาฬิกา ที่ ชุมพร สถานีรถไฟ
 • bus+ferry+van ราคาตั๋ว: THB 1,350 - THB 1,350. รอบรถออกเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย มีตั้งแต่ 06:00 นาฬิกา ที่ Chumphon Railway Station จนถึง 12:00 นาฬิกา ที่ Chumphon Railway Station

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก ชุมพร ไปที่ เกาะสมุย กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 8 โดย bus+ferry จาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย ออกเดินทางตั้งแต่ 05:00 โมง จาก สุวรรณนที ป้ายรถเมล์ จนถึงเวลา 12:00 ที่ Chumphon Railway Station
 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 2 โดย bus+ferry+van จาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย ออกเดินทางตั้งแต่ 06:00 โมง จาก Chumphon Railway Station จนถึงเวลา 12:00 ที่ Chumphon Railway Station
 • เส้นทาง 2 โดย van+ferry จาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย ออกเดินทางตั้งแต่ 05:45 โมง จาก ชุมพร สถานีรถไฟ จนถึงเวลา 11:45 ที่ ชุมพร สถานีรถไฟ

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 985 เลือกเดินทางโดย bus+ferry
 • 979 เลือกเดินทางโดย bus+ferry+van
 • 11 เลือกเดินทางโดย van+ferry