50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถไฟชุมพร ถึง เกาะสมุย โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
สถานีรถไฟชุมพร
13:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
7ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
06:00
สถานีรถไฟชุมพร
13:15
นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม
7ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ชุมพร ถึง เกาะสมุย โดย รถไฟ+รถบัส+เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

23:23
ชุมพร
11:55
Na Thon hotel transfer, เกาะสมุย
12ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 

จาก ชุมพร ถึง เกาะสมุย โดย รถไฟ+รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

23:23
ชุมพร
10:55
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
11ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 

จาก ทัวร์โชคอนันต์ ถึง เกาะสมุย โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

05:00
ทัวร์โชคอนันต์, ชุมพร
11:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
05:00
ทัวร์โชคอนันต์, ชุมพร
13:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
8ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานชุมพร ถึง เกาะสมุย โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

10:00
ท่าอากาศยานชุมพร
16:40
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
6ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ชุมพร สถานีรถไฟ ถึง เกาะสมุย โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

05:45
ชุมพร สถานีรถไฟ
11:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
5ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:45
ชุมพร สถานีรถไฟ
16:40
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
4ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือมาทาพน ถึง เกาะสมุย โดย เรือเฟอร์รี่

07:00
ท่าเรือมาทาพน, ชุมพร
13:15
นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
ท่าเรือมาทาพน, ชุมพร
13:15
นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
ท่าเรือมาทาพน, ชุมพร
13:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:15
ท่าเรือมาทาพน, ชุมพร
11:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
4ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สุวรรณนที ป้ายรถเมล์ ถึง เกาะสมุย โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

05:00
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์
11:20
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
05:00
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์
13:15
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
8ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ทุ่งมะขาม ถึง เกาะสมุย โดย เรือเฟอร์รี่

05:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
07:50
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
11:20
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
4ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
16:40
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
16:40
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
16:40
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:15
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
16:40
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
3ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ทุ่งมะขาม ถึง เกาะสมุย โดย เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

05:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
09:00
บริการนำส่งโรงแรมในนาทอน, เกาะสมุย
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
12:20
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
18:10
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
5ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
ทุ่งมะขาม, ชุมพร
18:10
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
5ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถไฟชุมพร ถึง เกาะสมุย โดย รถบัส+รถไฟ+เรือเฟอร์รี่+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

01:05
สถานีรถไฟชุมพร
11:55
Na Thon hotel transfer, เกาะสมุย
10ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 

จาก สถานีรถไฟชุมพร ถึง เกาะสมุย โดย รถบัส+รถไฟ+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

01:05
สถานีรถไฟชุมพร
10:55
ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)
9ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 

จาก สถานีรถไฟชุมพร ถึง เกาะสมุย โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

06:00
สถานีรถไฟชุมพร
12:20
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟชุมพร
18:10
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟชุมพร
18:10
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟชุมพร
18:10
แม่น้ำโฮเตลทรานส์เฟอร์, เกาะสมุย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถไฟชุมพร ถึง เกาะสมุย โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
สถานีรถไฟชุมพร
11:20
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟชุมพร
16:40
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟชุมพร
16:40
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟชุมพร
16:40
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟชุมพร
16:40
แม่น้ำ (สมุย), เกาะสมุย
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

เวลา ชุมพร ถึง เกาะสมุย

เวลา ชุมพร ถึง เกาะสมุย
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
KP Tripadvisor Catamaran 05:00 – 11:20฿ 1,250
KP Tripadvisor Ferry 06:00 – 13:15฿ 900
Songserm High Speed Ferry 06:00 – 13:15฿ 900
KP Tripadvisor Catamaran 11:45 – 16:40฿ 1,200
Lomprayah Catamaran 13:00 – 16:40฿ 1,100

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก ชุมพร ถึง เกาะสมุย

JG
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 26 ก.ย. 2019
Boat/ toilet was quite dirty and there was no proper food onboard — only overpriced snacks for the 7 hour journey. Boat left a few minutes late. Other than that, company did the job. Cabin was air conditioned, but there was an open air deck at the bow of the boat. Overall it was a bit expensive for what you get.
4.2
18 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
28%
4
61%
3
11%
2
0%
1
0%

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

 • รถบัส
 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก รถบัส+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ THB 1,350 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เพราะ รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง THB 900 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ชุมพร ถึง เกาะสมุย?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 257 ไมล์ (413 กิโลเมตร) จาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 86 ไมล์ (138 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย?

ถ้าคุณเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 จนถึง 9 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก KP Tripadvisor (บริษัท เคพี ทริปแอดไวเซอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 900 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ - a one-way รถบัส+เรือเฟอร์รี่+รถตู้ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 1,350 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย:

 • bus+ferry ราคาตั๋ว: THB 900 - THB 1,250. รอบรถออกเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย มีตั้งแต่ 05:00 นาฬิกา ที่ Suwannatee Chumphon จนถึง 12:00 นาฬิกา ที่ Chumphon Railway Station
 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 900 บาท จนถึง THB 1,100 บาท.
 • van+ferry ราคาตั๋ว: THB 1,200 - THB 1,200. รอบรถออกเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย มีตั้งแต่ 05:45 นาฬิกา ที่ Chumphon Train Station จนถึง 11:45 นาฬิกา ที่ Chumphon Train Station
 • bus+ferry+van ราคาตั๋ว: THB 1,350 - THB 1,350. รอบรถออกเดินทางจาก ชุมพร ไป เกาะสมุย มีตั้งแต่ 06:00 นาฬิกา ที่ Chumphon Railway Station จนถึง 12:00 นาฬิกา ที่ Chumphon Railway Station

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ชุมพร ไปที่ เกาะสมุย กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 8 โดย bus+ferry จาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย ออกเดินทางตั้งแต่ 05:00 โมง จาก Suwannatee Chumphon จนถึงเวลา 12:00 ที่ Chumphon Railway Station
 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 2 โดย bus+ferry+van จาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย ออกเดินทางตั้งแต่ 06:00 โมง จาก Chumphon Railway Station จนถึงเวลา 12:00 ที่ Chumphon Railway Station
 • เส้นทาง 2 โดย van+ferry จาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย ออกเดินทางตั้งแต่ 05:45 โมง จาก Chumphon Train Station จนถึงเวลา 11:45 ที่ Chumphon Train Station

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ชุมพร ไปยัง เกาะสมุย แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 33% เลือกเดินทางโดย bus+ferry
 • 33% โหวตให้กับตั๋วเรือเร็ว.
 • 32% เลือกเดินทางโดย bus+ferry+van
 • 2% เลือกเดินทางโดย van+ferry