50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Christchurch Airport ถึง Beijing โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

00:10
CHC Christchurch Airport, Canterbury
02:00
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 18 ชั่วโมง 15 นาที
#CA166
20:15
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
06:00
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
1วัน 9ชั่วโมง 50นาที
#NZ891
A
06:10
CHC Christchurch Airport, Canterbury
08:00
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 15 นาที
#CA166
20:15
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
06:00
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
1วัน 3ชั่วโมง 50นาที
06:10
CHC Christchurch Airport, Canterbury
08:00
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 15 นาที
#CA166
20:15
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
06:00
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
1วัน 3ชั่วโมง 50นาที
#JQ172
J
06:15
CHC Christchurch Airport, Canterbury
08:00
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 15 นาที
#CA166
20:15
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
06:00
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
1วัน 3ชั่วโมง 45นาที
#NZ895
A
09:05
CHC Christchurch Airport, Canterbury
10:55
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 20 นาที
#CA166
20:15
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
06:00
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
1วัน 55นาที
09:05
CHC Christchurch Airport, Canterbury
10:55
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 20 นาที
#CA166
20:15
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
06:00
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
1วัน 55นาที
11:00
CHC Christchurch Airport, Canterbury
17:50
SIN Singapore Airport
10ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 35 นาที
23:25
SIN Singapore Airport
05:35
PEK Capital Airport, Beijing
6ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
22ชั่วโมง 35นาที
15:50
CHC Christchurch Airport, Canterbury
17:40
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที
#CA166
20:15
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
06:00
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
18ชั่วโมง 10นาที
#NZ7932
A
15:55
CHC Christchurch Airport, Canterbury
17:45
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที
#CA166
20:15
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
06:00
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
18ชั่วโมง 5นาที
15:55
CHC Christchurch Airport, Canterbury
17:45
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที
#CA166
20:15
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
06:00
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
18ชั่วโมง 5นาที
15:55
CHC Christchurch Airport, Canterbury
17:45
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที
#CA166
20:15
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
06:00
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
18ชั่วโมง 5นาที
#JQ174
J
21:05
CHC Christchurch Airport, Canterbury
22:50
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
3ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 21 ชั่วโมง 50 นาที
#CA166
20:40
MEL Melbourne Airport Australia, Victoria
05:50
PEK Capital Airport, Beijing
11ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
1วัน 12ชั่วโมง 45นาที
21:30
CHC Christchurch Airport, Canterbury
05:30
CAN Guangzhou Baiyun Airport, Guangdong
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที
08:00
CAN Guangzhou Baiyun Airport, Guangdong
11:10
PEK Capital Airport, Beijing
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
17ชั่วโมง 40นาที

เส้นทางยอดนิยมใน นิวซีแลนด์