50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เมืองเชียงราย ถึง แพร่ โดย แท๊กซี่+รถบัส ตั๋วร่วม

อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
โอนเมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
เมืองเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง
อื่นๆ
เมืองเชียงราย
เวลา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
7ชั่วโมง

จาก เวียง เมืองเชียงราย ถึง แพร่ โดย รถบัส+รถบัส ตั๋วร่วม

06:15
เวียง เมืองเชียงราย
09:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 40 นาที
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 15นาที
08:15
เวียง เมืองเชียงราย
11:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 30 นาที
16:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
20:25
แพร่
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 10นาที
09:00
เวียง เมืองเชียงราย
12:10
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 5 นาที
16:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
20:25
แพร่
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
11ชั่วโมง 25นาที
09:45
เวียง เมืองเชียงราย
13:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
16:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
20:25
แพร่
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 40นาที
10:15
เวียง เมืองเชียงราย
13:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที
16:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
20:25
แพร่
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 10นาที
11:15
เวียง เมืองเชียงราย
14:25
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที
17:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
21:00
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 45นาที
11:30
เวียง เมืองเชียงราย
15:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
18:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
22:00
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 30นาที
18:45
เวียง เมืองเชียงราย
22:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 15 นาที
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 45นาที
19:00
เวียง เมืองเชียงราย
22:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 30นาที
19:30
เวียง เมืองเชียงราย
23:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 30 นาที
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:30
แพร่
4ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง

จาก สามเหลี่ยมทองคำ ถึง แพร่ โดย รถบัส+รถบัส ตั๋วร่วม

08:00
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
13:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
16:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
20:25
แพร่
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 25นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย