50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินเชียงราย (CEI) ถึง เจียงซี โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#VZ9135
00:35
CEI สนามบินเชียงราย
02:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 17 ชั่วโมง 55 นาที
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
23ชั่วโมง 10นาที
06:30
CEI สนามบินเชียงราย
22:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 25 นาที
07:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 1ชั่วโมง 15นาที
07:10
CEI สนามบินเชียงราย
23:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 45 นาที
07:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 35นาที
#VZ131
08:25
CEI สนามบินเชียงราย
09:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 5 นาที
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 20นาที
09:10
CEI สนามบินเชียงราย
01:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 45 นาที
07:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
22ชั่วโมง 35นาที
09:30
CEI สนามบินเชียงราย
23:45
KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน
13ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 45 นาที
06:30
KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน
08:50
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
22ชั่วโมง 20นาที
09:30
CEI สนามบินเชียงราย
01:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 25 นาที
07:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
22ชั่วโมง 15นาที
09:35
CEI สนามบินเชียงราย
23:50
KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน
13ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 40 นาที
06:30
KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน
08:50
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
22ชั่วโมง 15นาที
09:45
CEI สนามบินเชียงราย
11:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 40 นาที
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง
#TG5961
09:45
CEI สนามบินเชียงราย
11:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 40 นาที
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
14ชั่วโมง
10:25
CEI สนามบินเชียงราย
11:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 10 นาที
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
13ชั่วโมง 20นาที
10:40
CEI สนามบินเชียงราย
12:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 45 นาที
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
13ชั่วโมง 5นาที
#TG2131
10:50
CEI สนามบินเชียงราย
12:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 45 นาที
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง 55นาที
11:55
CEI สนามบินเชียงราย
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 40 นาที
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
11ชั่วโมง 50นาที
#TG2133
12:55
CEI สนามบินเชียงราย
14:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 40 นาที
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 50นาที
13:15
CEI สนามบินเชียงราย
17:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 5 นาที
#CA3847
21:20
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:00
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
8ชั่วโมง 45นาที
13:45
CEI สนามบินเชียงราย
Stop 7ชั่วโมง 35นาที
ท่าอากาศยานดอนเมือง
02:00
KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 30 นาที
06:30
KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน
08:50
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง 5นาที
13:45
CEI สนามบินเชียงราย
Stop 7ชั่วโมง 35นาที
ท่าอากาศยานดอนเมือง
02:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 15 นาที
06:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
08:00
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 15นาที
13:45
CEI สนามบินเชียงราย
Stop 7ชั่วโมง 35นาที
ท่าอากาศยานดอนเมือง
02:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 5 นาที
07:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง
14:20
CEI สนามบินเชียงราย
15:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 15 นาที
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 25นาที
15:50
CEI สนามบินเชียงราย
Stop 5ชั่วโมง 40นาที
ท่าอากาศยานดอนเมือง
02:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 5 นาที
07:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
08:45
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 55นาที
15:50
CEI สนามบินเชียงราย
Stop 5ชั่วโมง 40นาที
ท่าอากาศยานดอนเมือง
02:00
KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 30 นาที
06:30
KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน
08:50
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง
15:50
CEI สนามบินเชียงราย
Stop 5ชั่วโมง 40นาที
ท่าอากาศยานดอนเมือง
02:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 15 นาที
06:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
08:00
KHN Nanchang Airport, เจียงซี
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เวลารวม
15ชั่วโมง 10นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย