50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เชียงใหม่ ถึง ตรัง โดย รถไฟ+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 1 นาที)
07:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:50
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 20นาที
15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 1 นาที)
07:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:50
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 20นาที
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 17 นาที)
#SL824
09:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 17 นาที)
#SL824
09:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
18ชั่วโมง
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 39 นาที)
#SL824
09:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 39 นาที)
#SL824
09:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง

จาก สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถึง ตรัง โดย รถบัส+รถบัส ตั๋วร่วม

18:30
สถานีรถไฟเชียงใหม่
05:30
สำนักงาน 12GO, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 10 นาที)
16:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:40
ตรัง
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 9ชั่วโมง 10นาที
19:00
สถานีรถไฟเชียงใหม่
06:00
สำนักงาน 12GO, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 40 นาที)
16:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:40
ตรัง
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 8ชั่วโมง 40นาที
19:30
สถานีรถไฟเชียงใหม่
06:30
สำนักงาน 12GO, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 10 นาที)
16:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:40
ตรัง
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 8ชั่วโมง 10นาที

จาก เชียงใหม่ ถึง ตรัง โดย รถบัส+รถไฟ ตั๋วร่วม

19:15
เชียงใหม่
06:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 21 นาที, 10.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 55 นาที)
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
ตรัง
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
เวลารวม
1วัน 12ชั่วโมง 50นาที
20:00
เชียงใหม่
06:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 21 นาที, 10.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 5 นาที)
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
ตรัง
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
เวลารวม
1วัน 12ชั่วโมง 5นาที
20:00
เชียงใหม่
06:55
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 21 นาที, 10.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 10 นาที)
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
ตรัง
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
เวลารวม
1วัน 12ชั่วโมง 5นาที

จาก เชียงใหม่ ถึง ตรัง โดย รถบัส+รถบัส ตั๋วร่วม

19:15
เชียงใหม่
06:10
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 30 นาที)
16:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:40
ตรัง
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 8ชั่วโมง 25นาที
19:30
เชียงใหม่
06:25
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 15 นาที)
16:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:40
ตรัง
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 8ชั่วโมง 10นาที
20:00
เชียงใหม่
06:55
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 45 นาที)
16:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:40
ตรัง
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 7ชั่วโมง 40นาที
20:00
เชียงใหม่
06:55
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 45 นาที)
16:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:40
ตรัง
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 7ชั่วโมง 40นาที
20:00
เชียงใหม่
06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 40 นาที)
16:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:40
ตรัง
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 7ชั่วโมง 40นาที
20:30
เชียงใหม่
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 29 นาที, 14.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 40 นาที)
16:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
03:40
ตรัง
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
เวลารวม
1วัน 7ชั่วโมง 10นาที

จาก สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ถึง ตรัง โดย รถบัส+รถไฟ ตั๋วร่วม

18:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
04:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 21 นาที, 10.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 45 นาที)
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
ตรัง
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
เวลารวม
1วัน 13ชั่วโมง 35นาที
19:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
04:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 21 นาที, 10.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 15 นาที)
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
ตรัง
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
เวลารวม
1วัน 13ชั่วโมง 5นาที
19:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
05:45
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 21 นาที, 10.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 20 นาที)
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
ตรัง
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
เวลารวม
1วัน 12ชั่วโมง 20นาที
20:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 21 นาที, 10.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 35 นาที)
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
ตรัง
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
เวลารวม
1วัน 11ชั่วโมง 35นาที
21:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
07:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 21 นาที, 10.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 5 นาที)
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
ตรัง
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
เวลารวม
1วัน 11ชั่วโมง 5นาที
21:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
07:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 21 นาที, 10.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 35 นาที)
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
ตรัง
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
เวลารวม
1วัน 10ชั่วโมง 35นาที
21:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
07:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 21 นาที, 10.4 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 15 นาที)
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:05
ตรัง
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
เวลารวม
1วัน 10ชั่วโมง 15นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย