50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เชียงใหม่ ถึง ตรัง โดย รถไฟ+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
12ชั่วโมง 59นาที
 คืนเงิน
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 1 นาที)
07:30
DMK สนามบินดอนเมือง
08:50
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
17ชั่วโมง 20นาที
15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
12ชั่วโมง 59นาที
 คืนเงิน
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 1 นาที)
07:30
DMK สนามบินดอนเมือง
08:50
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
17ชั่วโมง 20นาที
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
12ชั่วโมง 18นาที
 คืนเงิน
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 17 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
18ชั่วโมง
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
12ชั่วโมง 18นาที
 คืนเงิน
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 17 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
18ชั่วโมง
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
11ชั่วโมง 56นาที
 คืนเงิน
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 39 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
17ชั่วโมง
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
11ชั่วโมง 56นาที
 คืนเงิน
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 39 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
17ชั่วโมง
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
11ชั่วโมง 56นาที
 คืนเงิน
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 2 นาที, 1.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 39 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
17ชั่วโมง

จาก Chiang Mai Railway Station ถึง ตรัง โดย รถบัส+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

18:30
Chiang Mai Railway Station
05:30
12GO office, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 44 นาที, 21.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 5 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
16ชั่วโมง 30นาที
19:00
Chiang Mai Railway Station
06:00
12GO office, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 44 นาที, 21.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 35 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
16ชั่วโมง
19:30
Chiang Mai Railway Station
06:30
12GO office, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 44 นาที, 21.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 30นาที

จาก เชียงใหม่ ถึง ตรัง โดย รถบัส+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

19:15
เชียงใหม่
06:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 25 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 45นาที
19:15
เชียงใหม่
06:10
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.8 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 25 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 45นาที
19:30
เชียงใหม่
06:25
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.8 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 10 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 30นาที
20:00
เชียงใหม่
06:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 35 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง
20:00
เชียงใหม่
06:55
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 40 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง
20:00
เชียงใหม่
06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.8 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 35 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง
20:00
เชียงใหม่
06:55
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.8 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 40 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง
20:00
เชียงใหม่
06:55
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.8 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 40 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง
20:30
เชียงใหม่
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.8 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง 30นาที

จาก Chiang Mai Bus Terminal 3 ถึง ตรัง โดย รถบัส+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

18:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
04:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 10 นาที)
07:30
DMK สนามบินดอนเมือง
08:50
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง 20นาที
19:45
Chiang Mai Bus Terminal 3
05:45
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 50 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 15นาที
20:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง 30นาที
21:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
07:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที)
#SL824
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง
21:50
Chiang Mai Bus Terminal 3
07:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 23 นาที, 11.5 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 25 นาที)
13:15
DMK สนามบินดอนเมือง
14:40
TST สนามบินตรัง
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
16ชั่วโมง 50นาที

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 43,433 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

3 ม.ค. 2019
bus VIP, Bangkok Busline
★★★★★
Good service! Staff are so polite and kind. The 12GO Office (Bangkok) are opposite Hualamphong station which easy to reach.
2 ม.ค. 2019
bus Express, 12Go Bus
★★★★★
ผ้าห่มบนรถผืนเล็กไปหน่อย พนักงานสุภาพ ถึงไวดีครับ
20 เม.ย. 2018
bus Express, Bangkok Busline
★★★★★
บริการดี
19 ก.พ. 2019
bus VIP, Budsarakham Tour
★☆☆☆☆
What a joke. This was the worst journey I have ever been on, with the worst customer service in my life of travelling around the world. At first the ticket booth was closed and we had to search for help to find our bus. We were not welcomed aboard, nobody helped with our bags, the staff were rude and smoking cigarettes when we arrived. In the first few hours we stopped several times for the staff to smoke or buy things on the road, with no explanation or could we get off the bus. The driver was driving aggressively and we felt unsafe - when we asked to have the reading lights on (they switched everything off at 8:30pm) he angrily slammed on several switches, behaving like a child. Then at 1am, we made a scheduled stop at the service centre, and as we were leaving the driver revved the engine aggressively and reversed very fast into a ditch. We were stuck sitting for 3 HOURS with no explanation of what was happening. around 4am we were shouted at to get off the bus. Then we stood in the cold in the carpark for another hour, while the driver ate ice cream and the staff argued with some locals. Finally after an hour or so of dangerous attempt to move the bus, they finally got it free and the driver angrily honk the horn for us to get back on, and then sped away chaotically. We finally started to get some sleep, then a few hours later we were woken by a huge screaming argument coming from the drivers area. It went on for half an hours, screaming and shouting and crying, it sounded like the girl was being attacked or assaulted. Everyone was very concerned and scared. The driving became more dangerous, swerving and speeding as we made our way in to Bangkok, 2 hours late. NOBODY explained anything. NOBODY apologised for the horrific experience. We will actively tell everyone we know to avoid Budsarakham Tour, and 12GO. We are so disappointed with the lack of customer service, we felt as if we didn't even exist to the staff.
19 ก.พ. 2019
bus VIP, Budsarakham Tour
★☆☆☆☆
Para empezar, la azafata super mal educada. Se llebo mi manta, y cuando se la pedi, me dio la de otro pasajero que se le habia caido al suelo. No habla nada se ingles. Solo sabe decir “NO wifi”. Super mal educada. Luego el bus pone; FREE WIFI. Pero lo tienen apagado. Luego hicimos la parada para comer y al irnos, el conductor estanco el bus. Hizo un giro super rapido marcha atras y dejo el autobus en un jardin metido. (El conductor en ningun momento se disculpo con nosotros, estubimos de 2:00 a 5:00 parados alli por su culpa, y en ningun momento se disculpo, todo el rato riendo) hemos llegado al final a las 9 de la mañana a Bangkok. Nadie se ha disculpado. No voy a volver a contratar esta empresa. Saludos
19 ก.พ. 2019
bus VIP, Budsarakham Tour
★☆☆☆☆
The bus got stuck in the middle of the night for at least two hours.
19 ก.พ. 2019
bus VIP, Bangkok Busline
★★★★★
It was very comfortable bus
19 ก.พ. 2019
train #8 Class II AC, Thai Railways
★★★★★
Redeeming online reservation for boarding pass was quick and efficient. Train was on platform 30 minutes early. Train departed on time. AC and fans were very cold (but fans could be turned off). Were served tea and sweets twice and lunch once (rice, fish, chicken) at no extra cost. Train arrived on time. Overall journey was about 10.5 hours, easy, and relatively comfortable.
18 ก.พ. 2019
train #10 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
Nicely organized from 12go, with a smooth and quick ticket pick up from the Hotel. Train left on time and our beds were as nice and cozy as they can potentially be in a train. The only downside from the sleep train is that they don’t turn the light off, which means when you are placed on the upper bed, it is super bright (and cold from thd AC)! Bring a good eye cover. For me still one of the best ways to travel to BKK.
18 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★☆
On the whole it was a good journey, friendly staff, comfortable beds and the dinner was tasty, breakfast not so good. We were on time until we had a 45 minute wait outside our destination station.
18 ก.พ. 2019
bus VIP 24, Bangkok Busline
★☆☆☆☆
While the seat was comfortable, I was sat at the back of the coach right next to the toilet and for the entire trip there was a lingering smell of urine that was only made worse when someone opened the door to use the toilet
18 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★☆
Everything went well. Except that point it was freezing all the time! Even their coats couldn’t help. Some people mentioned about free meal at 1am but it wasn’t announced :) not that big deal In general everything was fine Thanks
18 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★☆☆☆☆
Terrible sound system which is not optional. At morning it is suddenly started noising. Also better don't provide launch box than that one (super-sweet only)
17 ก.พ. 2019
train #10 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
We took the train from Bangkok to Chiang Mai and the train was cleaner on that trip. I asked the car attendant to wait to put the beds down and he just started doing it anyways. The biggest complaint I have for the sleeper cabins is the lights should, at the very least, be dimmed while people are sleeping. Otherwise, it is pretty comfortable. The food selling lady should NOT open your curtain to ask you if you want breakfast at 5:30. If your curtain is closed, it's closed for a reason.
17 ก.พ. 2019
train #8 Class II AC, Thai Railways
★★★★☆
Food was really gross but everything else was pretty good
17 ก.พ. 2019
train #52 Class II Sleeper Fan, Thai Railways
★★★★★
Fun times, train was from 1967
17 ก.พ. 2019
bus VIP 24, Bangkok Busline
★★★★★
We arrived in Bangkok 2 hours earlier than expected. Very nice. The onboard snacks and bottle water was good. The meal we got at the hightway shop, wasn’t the best, but it was nice to get some food. Good advice: Bring your own snacks. We also got a thin blanket, bring a long shirt, because it gets cold in the bus. It was nice to lay down on the seats and we slept almost the entire time.
17 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★☆☆☆
The hostess wasn’t very friendly and seemed rather agitated. Two stars because I got there alive.
16 ก.พ. 2019
train #14 VIP Sleeper, Thai Railways
★★☆☆☆
5pm train - 1st class compartment was filthy. Crumbs on the floor, black grease marks on walls and ceiling and worst of all the mattress which had large stains and grubby marks. Even with clean sheets provided we chose to sleep just on the hard seats as couldn't face lying on the mattresses. Staff were friendly, food ok and we arrived on time. 6pm train looked much newer and cleaner. Apparently this one is booked up 4 months in advance.
16 ก.พ. 2019
bus VIP, Bangkok Busline
★★★★★
It was one of my favourite travel experiences.. the leg room , the reclining seats with the massage rollers up and down my back .. air conditioning,my own tv with multiple options, the operator giving us a beautiful blanket ,baked goods and water before we started our trip . The free meal was incredible .. I had no idea the bus was going to be so awesome . Better Than any plane or train I have been on .. I would definitely take the bus again ...
16 ก.พ. 2019
bus VIP 24, Bangkok Busline
★★★★★
Great chairs, we sleep well
15 ก.พ. 2019
train #10 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★★
train #10 is clean&comfy-blanket is nice & warm-train staff is friendly&helpful-food is pricey as is to be expected but i thought it was tasty-would travel this way again-thank you&safe travels
14 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★★
Great journey and very good staff
14 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★☆
Went to Bossotel 4 days before trip to collect tickets and were not available yet. A big waste of time and taxi rate. Besides this hick-up, things went smoothly. Train ride was good, but arrival time was more than 30 minutes over schedule.
14 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★★
This trip was amazing! The bus was spacious and clean. I throughly was impressed!
13 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Parfait
13 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★☆☆
Food service and bed service poor, bordering on rude. Food selection poor and tired. Morning fruit only partly ripe. Couldn't turn off the air conditioning completely, so the room was too cold. Glad the ride is over.
13 ก.พ. 2019
bus VIP, Bangkok Busline
★★☆☆☆
- The air conditioner froze me whole night, no stop for toilet more than 5 hours. - On the pdf ticket in my email was not written which Terminal, so I was walking around 20 minutes with 2 heavy bags like crazy. I called the phone numbers, but they didn't speak English and they couldn't tell me. I am not happy with the experience at all. Positive: The bus was nice
13 ก.พ. 2019
train #52 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★★
I had such a great time on the train ride! Lovely countryside view, good food, and comfy bed!
13 ก.พ. 2019
bus VIP 20, Sombat Tour
★★★★★
Very good ,seat good , cake good, bus is safe,
12 ก.พ. 2019
train #8 Class II AC, Thai Railways
★★★☆☆
As long as you have an air conditioned car, this will be an adequately comfortable ride. 12GO process is painless and worth the small booking fee. You pick up your tickets in Chiang Mai at the hotel across the street from the train station. Just walk in and talk to the front desk, the whole process took me under 2 minutes. They give you the actual tickets, so no need to trade them in for anything afterwards. For those wondering, there are various restaurants and convenience stores at the train station and open very early/late for whatever time your train leaves. Boarding the train and finding our seats was easy, and the seats were kind of comfortable. The AC is going, so dress appropriately. Our train car had two toilets, one a squat toilet the other an actual toilet bowl. The water to wash your hands definitely didn't work, so bring hand sanitizer. Soon after leaving Chiang Mai we were given coffee and water, and a pastry. Not bad, not great. Around noon they came by with lunch. It's very basic and not at all vegetarian, so if you are, bring a few meals like I did. You can't leave the train for anything, and no one comes on selling food like other shorter routes, so bring food and drinks! There was one more coffee/water/cookies service part way through. All in all, a relatively comfortable ride, disappointing food options, cool ac, no power/USB plugs, no wifi, but got us to Bangkok on time and in one piece. The same route on the bus was faster and more comfortable, but I didn't really mind the train too much.
12 ก.พ. 2019
train #8 Class II AC, Thai Railways
★★★★★
Hyvin toimi koko systeemi
12 ก.พ. 2019
bus VIP 20, Sombat Tour
★★★★★
Great value
12 ก.พ. 2019
train #14 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★☆☆
Very old train and dirty. Not worry buying 1st class tickets
12 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★☆
The ride was pleasant, managed to sleep and arrived on time to Bangkok. There was 20 minutes stop at 1:00.
12 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★☆
Friendly staff
12 ก.พ. 2019
train #14 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★★
Everything went smoothly with no problems
11 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★☆☆☆
Service was acceptable, except my husband called several times to request a second blanket and had no response. Train was so cold he could not sleep, which made him too tired to see sights in Bangkok the following day. He said he does not want to ride this train again. I had the lower, warmer bunk in the berth, and had a somewhat better night. It is a shame to need to pack warm layers and/or blankets solely for this train ride.
11 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★☆☆
Definetly too cold in the cabin. Whereas the rest was good. Toilets clean and good service
11 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★★
1st class overnight was great both ways. But taking it once and flying back would give you enough of the overnight experience. Breakfast tray was tasty.
10 ก.พ. 2019
bus VIP 27, Sombat Tour
★★★☆☆
The man couldn’t speak English and turned on the lights several times during the night. Not even the lights were switched on, also a really loud music started. We couldn’t sleep whole night long due to this.
10 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★★
Comfy room, friendly staff, bring your own food... train food is not great.
10 ก.พ. 2019
train #10 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
The train was good. The personeel was very nice, except the man who makes the beds. I like night travelling.
10 ก.พ. 2019
avia Economy, Nok Air
★★★★★
My husband had a foot injury and needed a wheelchair and assistance with baggage. They were fantastic and we felt like VIPs all the way through the experience
9 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★★
Great comfortable bus with snack, water, pillow and a blanket included in the price!
9 ก.พ. 2019
train #10 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
The only thing I would have loved changed is that my curtain did not fully cover the top of my sleeper so a lot of light was let in. Other than that the bed was comfortable and I slept well. Great way to get somewhere and save a nights accommodation
8 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★☆
Great ride, bus little dated. Free food service a nice touch and reclining seats were comfortable
8 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★★
Booked via 12Go for 1st class overnight sleeper. Worked well. Ticket collection easy right opposite the station. Train was good. Would recommend.
8 ก.พ. 2019
bus VIP, Bangkok Busline
★★★☆☆
when we were standing at the bus stop, they loudly switched on the tv
8 ก.พ. 2019
train #14 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
Top bunk curtain did not fully cover the adjacent light, making it difficult to sleep. Great experience otherwise!
8 ก.พ. 2019
train #14 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
It’s ok. It’s just another traintrip????????
8 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★☆
Comfy, quick and exactly as it said it would be. ABIT too busy on the bus, and made a few unknown stops. All in all it was great and affordable
7 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★★
Great trip, I would definitely recommend to any one coming from Chiang Mai to Bangkok.
7 ก.พ. 2019
bus VIP, Budsarakham Tour
★★★★☆
i don't find how to regulate A.C.
7 ก.พ. 2019
bus VIP, Bangkok Busline
★★★★☆
Way more comfortable than I expected, really spacious with plenty of leg room - which means you get an ok sleep! -and they give you snacks and water during the trip too. Bus left on time and arrived early for me which was great. Only one star off because even at the front I could smell the toilet - however it seemed pretty clean and up to standard when I used it. Overall really happy with the bus and journey.
7 ก.พ. 2019
train #14 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★☆
1st class sleeper. Was comfortable enough for our trip however the toilets where not very good and flushing. Food was terrible and expensive. I would not recommend eating on the train.
7 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★★
Nice sleepers. Helpful staff.
5 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★☆
Lovely train, but extortionate food prices on board.
5 ก.พ. 2019
bus VIP, Lignite Tour PK
★★★★☆
Dinner at 1am is defenetly to late. Movies just in Thai, bad quality.
5 ก.พ. 2019
bus VIP, Budsarakham Tour
★★☆☆☆
Barely able to communicate since the staff speak no English. The bathroom door was broken and kept opening all night to deliver a lovely smell to the lower deck.. At some point (I guess around 3 am - when all the passengers were sleeping) the driver allowed himself to turn off the air conditioning. The attendant argued with him about after my repeated requests, but nothing changed, I just moved to the upper deck, where the AC was still on. Actually got to Bangkok too early.. it's said around 7 am, and at 5 am you're just kind of stuck, waiting for the train, really tired. All I can say is that on the way to Chiang Mai it was the same price, a different company and a much better experience.
5 ก.พ. 2019
bus VIP 27, Sombat Tour
★★★★☆
Very comfy perfect price , No usb
5 ก.พ. 2019
bus VIP 27, Sombat Tour
★★★★★
Service was excellent Chairs reclined great and had a massage option on them Food and drink was served in with the price Would use agin for sure ????
5 ก.พ. 2019
train #10 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
Great experience!
5 ก.พ. 2019
train #8 Class II AC, Thai Railways
★★★☆☆
A long train journey but great scenery. I am nearly two metres tall so the seat was a bit tight. I moved about the carriage though which gave better seating. No vegetarian option for lunch just a set meal for everyone. Toilets were wet and a bit messy. I would do the journey again though! ????
4 ก.พ. 2019
bus VIP 27, Sombat Tour
★★★★★
Very confy seats..they give a pillow,blanket,water and some snacks.
4 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★☆
Overall a comfortable ride, they give you free water and a couple of snacks. the main downfall is stopping at 1 am at some food hall thing for your free meal (vegetarians won't have that one easy). also, if someone is snoring youre out of luck. recommend ear plugs for the overnight ride because they would also randomly play music/tv in Thai on the speakers.
4 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★★
Great value for around 488 BAHT. Will be using the service again!
4 ก.พ. 2019
bus VIP, Lignite Tour PK
★★★★☆
It went fast
4 ก.พ. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★☆
Expect noise from neighbouring cabins and corridor any time and at various station stops. Try to sleep throughout, and everything will be fine.
3 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★★
Friendly staff and good driving. Comfy reclining seats with feet rests. Free water, snacks, and lunch. Unfortunately no vegetarian option (that I could see) but there are other shops to buy things. Half hour late into Sombat Tour but wasn’t a problem for me.
3 ก.พ. 2019
train #10 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★★
Perfect
3 ก.พ. 2019
bus VIP 31, Sombat Tour
★★★★★
Very comfetable chairs, good service
3 ก.พ. 2019
train #8 Class II AC, Thai Railways
★★★★☆
No vegetarian options for lunch
2 ก.พ. 2019
train #8 Class II AC, Thai Railways
★★★☆☆
This was a return journey for us.We went to Chiang Mia on one of the newer trains overnight. Thought we may come back on a new train, but sadly not. It was a very old rickety train and the food was awful although free. Luckily we had shopped at Tesco Lotus for snacks. If we travel this way again we will try and make sure it’s a new train both ways.
2 ก.พ. 2019
train #10 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★★
Clean, excellent service and on time! Would highly recommenf
2 ก.พ. 2019
bus VIP, Lignite Tour PK
★★★★☆
Nice people I showed up last (as always) no problem whatsoever. Airco is always so high up. Very cold.
2 ก.พ. 2019
train #14 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★☆☆
Plus point is the ticket booking system, which is easy, efficient, and good service at pickup point bossotel feont desk. Train staff are also friendly and helpful, who helped us preparing bed (first class cabinet). The real downside is the food/vendor staff on the train. They were impatient, rude, and charge a tiny cup of hot water for 20 bhat! Food on train is not nice, recommend to bring your own food. The cabin itself is private, comfortable enough with a small basin, but hygiene is bad, we saw 2 cockroaches!!
2 ก.พ. 2019
train #52 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★☆☆
I wasn’t able to sleep well because the ride was so shaky. And we had a late arrival time.
2 ก.พ. 2019
train #52 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
As expected, Thailand style train ride. The women weren't overly impressed with the 2nd class toilets...
1 ก.พ. 2019
train #8 Class II AC, Thai Railways
★★★★★
Cute train, just enough space, fans kept me cool but never freezing, frequent snacks and one meal provided (though I'd recommend bringing something too).
1 ก.พ. 2019
train #14 VIP Sleeper, Thai Railways
★★☆☆☆
1st class sleeper. Old rolling Stock. Carriage dirty, Mattress filthy. Ride slow and bumpy. Could feel every inch of the track. They insisted on getting rid of my chair to make up my bed at 7pm, when I wanted to simply sit and read. I haven't been ordered to bed at 7pm since I was a tiny infant. Pleasingly one could lock the door and restore the carriage to seating when they left. The train left Chiing Mai too early (5pm) and arrived in Bangkok too early (6am). On the plus side it was on time. From the trip I learned it was far better to fly. Huge improvements are needed to the rail service,
31 ม.ค. 2019
train #14 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
Old train which made us nervous at first but servuce was great in 2nd class AC and comfy beds made with very clean fresh bedding. Really enjoyed the whole experience !!! A great way to travel between Chiang Mais and Bangkok. Very mixed bunch of travellers from local people to.much older travellers all in for the experience ! Would recommend !
31 ม.ค. 2019
train #14 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★☆☆
The trip was fine and the bed was cimfortAble. But lights are low at 8:30. A few sockets to charge things- usually already taken. So bring your own charger and small portable lights. The new second class sleepers have small lamps and sockets at every bed. The train is always a good value, especially. I like to meet people and you certainly can do that.
30 ม.ค. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★☆
very clean in the train 1st class but bed not comfortable. Bring your lunch. easy pick up of tickets in front of train station.
29 ม.ค. 2019
train #52 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
Sleeping /bed was fine, toilets were dirty
29 ม.ค. 2019
train #8 Class II AC, Thai Railways
★★★★★
Professional service and a lovely way to see the countryside
28 ม.ค. 2019
train #52 Class II Sleeper Fan, Thai Railways
★★★★☆
The train ride and the bed is nice but i don't understand the cashier in the restaurant, she bring menu and ask if we want to order and after we order she asked what time we want to eat. When we go to eat, the food is cold and when we pay she ask for 10 baht from each of us.. She said that is the charge for her service. So we need to pay extra 10 baht each person but for what? If she said its about her calling us during the dinner time, its not right because she did not inform that she will charge us extra for her calling service. Please take note on this 'extra charge'. Next time please inform in advance. Thank you
28 ม.ค. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★★
Very pleasant bus trip, only 30 minutes later than planned in Bangkok.
28 ม.ค. 2019
bus VIP, Budsarakham Tour
★★★☆☆
Nobody of the staff was able to speak english, and it was really a problem to understand what they were saying, even the indications they gave us during the stop (how much time do we had etc). At the departure they didn't want us to get in because we had the e-ticket, and probably they didn't know how to read english, so they thought we didn't have the ticket.. Luckily there was a guy that explained us where was the company desk, we went there and the girl gave us the paper tickets. The blanket they gave us was really dirty and full of hairs. Too expensive for the service they give!
27 ม.ค. 2019
bus VIP 20, Sombat Tour
★★★★★
Comfortable, clean and so fresh and new. We were treated like true VIP's
27 ม.ค. 2019
train #52 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
Very clean and comfortable space but ac is cranking so make sure to bring lots of clothes
27 ม.ค. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★☆
Amazing overnight train experience in the first class sleeper! Clean, efficient staff, clean toilets and shower. Only downfall is the price of the food I thought but still great quality for a train. Highly recommend this over flying. A bit harder to sleep due to the noise of the train tracks but not much of an issue.
26 ม.ค. 2019
train #10 Class II Ladies Only, Thai Railways
★★★☆☆
Too cold on the train due to a/c! Be sure to bring a mask to sleep because they keep the lights on all night long. Apart from that, train is quite comfortable and clean; it's been on time for the departure and arrival! Summary: good idea if you have to move between Chiang Mai and Bangkok but don't expect to sleep like if you were in a hotel room!
26 ม.ค. 2019
bus VIP, Lignite Tour PK
★★★★★
Comfortable seats, complimentary water & snacks at the beginning and the end as well as a midnight restaurant / toilet stop (exchange your ticket for a light meal). We arrived about one hour earlier than expected.
26 ม.ค. 2019
train #10 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★☆
On time, very clean, easy to coĺlect tickets. They don't turn off lights so brink an eye mask.
26 ม.ค. 2019
train #8 Class II AC, Thai Railways
★★★★☆
Stress free old fashioned way to travel. Wonderful views all the way down. Carriage and lavatories kept clean all through the journey. Snacks ,a meal and beverages came as part of the deal. It was a bit chilly after dusk so one needs a sweater. The young women overseeing he carriage was very helpful. I read my book all the way, what a luxury... will definitely do this again
25 ม.ค. 2019
bus VIP, Bangkok Busline
★★★☆☆
There was no Wifi. wifi was advertised on this bus ride. It also said there was a bus break with a free meal. We stopped at a late night cafeteria but the stewardess on the bus didn't say anything in English about a free meal. The bus was comfortable and we got to Bangkok one hour early.
25 ม.ค. 2019
bus VIP, Budsarakham Tour
★★☆☆☆
Dirty toilet, no toilet paper, no stops for the first 4 hours, no extra blankets
25 ม.ค. 2019
bus VIP, Budsarakham Tour
★★★☆☆
Bus was stopping on the way, taking some unknown passengers that were hiding during police control.
24 ม.ค. 2019
train #10 VIP Sleeper, Thai Railways
★★★★★
My husband and I took the super express night train from Chiang Mai to Bangkok. Never have we ridden a train in such luxury. Our private cabin was so clean. The toilet facilities were clean and even offered a shower and towel. ????

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย