+
รับรหัสการจองทันที
06:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 1วัน 1ชั่วโมง 25นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
19:25
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
รับรหัสการจองทันที
06:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 1วัน 23ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
+1
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
รับรหัสการจองทันที
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 21ชั่วโมง 40นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
16:30
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
รับรหัสการจองทันที
07:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 16ชั่วโมง 35นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
23:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
+
รับรหัสการจองทันที
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 20ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
16:30
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
รับรหัสการจองทันที
08:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 15ชั่วโมง 35นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
23:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
AirAsia +
รับรหัสการจองทันที
09:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 16ชั่วโมง 10นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
00:20
+1
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
AirAsia +
รับรหัสการจองทันที
09:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 16ชั่วโมง 10นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
00:20
+1
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
+
รับรหัสการจองทันที
09:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 1วัน 20ชั่วโมง 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
+1
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
รับรหัสการจองทันที
09:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 1วัน 19ชั่วโมง 40นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
+1
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
รับรหัสการจองทันที
10:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 1วัน 19ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
+1
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
10:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 13ชั่วโมง 35นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
23:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
+
รับรหัสการจองทันที
12:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 18ชั่วโมง 10นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
05:30
+1
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
+
รับรหัสการจองทันที
12:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 18ชั่วโมง 10นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
05:30
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
+
รับรหัสการจองทันที
12:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 1วัน 16ชั่วโมง 40นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
+1
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
รับรหัสการจองทันที
13:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 17ชั่วโมง 5นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
05:30
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
+
รับรหัสการจองทันที
13:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 17ชั่วโมง 5นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
05:30
+1
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
+
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
16:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
ใช้เวลา 13ชั่วโมง 35นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
05:30
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย