50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เชียงใหม่ ถึง Don Mueang Airport โดย รถไฟ

06:30
เชียงใหม่
20:12
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
13ชั่วโมง 42นาที
 คืนเงิน
08:50
เชียงใหม่
18:38
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
9ชั่วโมง 48นาที
 คืนเงิน
15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
12ชั่วโมง 59นาที
 คืนเงิน
15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
12ชั่วโมง 59นาที
 คืนเงิน
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
12ชั่วโมง 18นาที
 คืนเงิน
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
12ชั่วโมง 18นาที
 คืนเงิน
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
11ชั่วโมง 56นาที
 คืนเงิน
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
11ชั่วโมง 56นาที
 คืนเงิน
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
11ชั่วโมง 56นาที
 คืนเงิน

จาก เชียงใหม่ ถึง ปทุมธานี โดย รถไฟ

06:30
เชียงใหม่
20:00
รังสิต, ปทุมธานี
13ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
08:50
เชียงใหม่
18:30
รังสิต, ปทุมธานี
9ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
15:30
เชียงใหม่
04:19
รังสิต, ปทุมธานี
12ชั่วโมง 49นาที
 คืนเงิน
15:30
เชียงใหม่
04:19
รังสิต, ปทุมธานี
12ชั่วโมง 49นาที
 คืนเงิน
17:00
เชียงใหม่
05:07
รังสิต, ปทุมธานี
12ชั่วโมง 7นาที
 คืนเงิน
17:00
เชียงใหม่
05:07
รังสิต, ปทุมธานี
12ชั่วโมง 7นาที
 คืนเงิน
18:00
เชียงใหม่
05:45
รังสิต, ปทุมธานี
11ชั่วโมง 45นาที
 คืนเงิน
18:00
เชียงใหม่
05:45
รังสิต, ปทุมธานี
11ชั่วโมง 45นาที
 คืนเงิน
18:00
เชียงใหม่
05:45
รังสิต, ปทุมธานี
11ชั่วโมง 45นาที
 คืนเงิน

จาก เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

10:00
เชียงใหม่
20:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
19:15
เชียงใหม่
06:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
เชียงใหม่
06:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
20:00
เชียงใหม่
06:55
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Chiang Mai Bus Terminal 3 ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

07:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
17:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
10:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
20:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
18:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
04:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
19:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
04:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
19:45
Chiang Mai Bus Terminal 3
05:45
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
20:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
21:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
07:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
21:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
07:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
21:50
Chiang Mai Bus Terminal 3
07:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง

จาก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถึง Don Mueang Airport โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
13ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
13ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เมืองเชียงใหม่ ถึง Don Mueang Airport โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
8ชั่วโมง 20นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
8ชั่วโมง 20นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
8ชั่วโมง 20นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
8ชั่วโมง 20นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถึง Don Mueang Airport โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
เวลา
สนามบินดอนเมือง
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินเชียงใหม่ ถึง Suvarnabhumi Airport โดย เที่ยวบิน

06:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
07:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2177
06:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
07:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ101
08:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ117
08:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG103
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5949
10:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ119
10:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG105
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2161
11:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ103
11:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ105
14:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG5953
14:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2157
15:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG613
15:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
2ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2169
15:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ107
16:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG216
16:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ123
17:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ109x
18:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
19:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ109
18:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
19:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5957
19:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG117
19:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ113
19:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
21:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG222
20:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
22:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG121
20:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
22:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG228
21:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
22:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5959
21:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
21:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
21:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ121
22:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG7049
22:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ115
23:30
CNX สนามบินเชียงใหม่