50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถไฟ

06:30
เชียงใหม่
21:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
06:30
เชียงใหม่
20:12
ดอนเมือง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
08:50
เชียงใหม่
18:38
ดอนเมือง, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 48นาที
คืนเงิน 
08:50
เชียงใหม่
19:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 

จาก เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

10:00
เชียงใหม่
20:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 579
2 ท่าน: ฿ 1,159
10:00
เชียงใหม่
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 579
2 ท่าน: ฿ 1,159
19:15
เชียงใหม่
06:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 676
2 ท่าน: ฿ 1,351
19:15
เชียงใหม่
06:10
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 676
2 ท่าน: ฿ 1,351
19:30
เชียงใหม่
06:25
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 676
2 ท่าน: ฿ 1,351
20:00
เชียงใหม่
06:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 579
2 ท่าน: ฿ 1,159
20:00
เชียงใหม่
06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 579
2 ท่าน: ฿ 1,159
20:00
เชียงใหม่
06:55
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 676
2 ท่าน: ฿ 1,351
20:00
เชียงใหม่
06:55
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 901
2 ท่าน: ฿ 1,802
20:00
เชียงใหม่
06:55
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 901
2 ท่าน: ฿ 1,802
20:30
เชียงใหม่
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

07:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
17:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
10:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
20:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
18:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
04:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 
19:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
04:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 
19:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
05:45
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
20:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
07:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
07:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
07:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก สนามบินเชียงใหม่ (CNX) ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) โดย เที่ยวบิน

#SL525
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL519
07:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
#SL523
08:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
#SL8507
09:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL503
09:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL1523
10:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL1517
10:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL507
10:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
12:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#SL509
12:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
13:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL511
13:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
14:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
14:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
14:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
14:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
15:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
15:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#SL513
15:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
16:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SL515
17:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL505
17:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
17:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#SL517
18:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
19:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
18:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
19:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
55นาที
ทันที 
#SL1519
18:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
19:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
18:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
19:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
19:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
20:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
21:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
21:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
22:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
21:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
22:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL521
22:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
22:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
22:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
22:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
00:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที