เชียงใหม่ ไป เชียงราย โดย รถบัส, แท๊กซี่

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ถึง เชียงราย โดย รถบัส

06:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
09:35
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
07:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
10:50
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
08:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
13:30
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
11:25
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
08:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:10
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
09:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
12:55
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
10:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
13:40
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
10:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
14:05
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
11:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
15:05
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
12:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
17:25
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
12:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
15:25
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
12:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:10
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
13:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:10
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
13:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
16:50
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
14:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
17:50
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
14:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
17:55
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
15:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
18:35
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
15:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
18:55
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
16:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
19:35
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
17:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
20:35
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
17:15
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
20:25
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
17:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
21:10
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
18:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
21:10
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
18:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
22:05
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
19:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
22:35
เวียง เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถึง เชียงราย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เชียงแสน, เชียงราย
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เชียงแสน, เชียงราย
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เชียงแสน, เชียงราย
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โอนเมืองเชียงใหม่ ถึง เชียงราย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โอนเมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โอนเมืองเชียงใหม่
เวลา
เชียงแสน, เชียงราย
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โอนเมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เมืองเชียงใหม่ ถึง เชียงราย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เชียงแสน, เชียงราย
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เชียงแสน, เชียงราย
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เชียงใหม่ ถึง เชียงราย

เวลา เชียงใหม่ ถึง เชียงราย
Transport NameRoute Timeราคา
Smart En Plus Van 9pax 00:00 – 05:00฿ 4,620
Jed Yord Van 9pax 00:00 – 06:00฿ 5,170
Glassflower Premium 00:00 – 03:00฿ 5,930
GreenBus Express 06:00 – 09:35฿ 260
GreenBus Express 08:00 – 13:30฿ 395
GreenBus VIP 10:30 – 13:40฿ 360
GreenBus Express 12:00 – 17:25฿ 310
GreenBus Express 14:15 – 17:50฿ 260
GreenBus Express 16:00 – 19:35฿ 260
GreenBus VIP 18:00 – 21:10฿ 360

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เชียงใหม่ ถึง เชียงราย

4.1
2210 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
44%
4
33%
3
13%
2
5%
1
5%
MV
2
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 30 ม.ค. 2019
จองรถที่นั่งแบบ vip ไว้ แต่พอไปขึ้นรถพนักงานบอกว่าได้เปลี่ยนเป็นชั้น ธรรมดา โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่บอกเหตุผลว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนให้ไปนั่งแบบธรรมดา เพีบงเอาตั๋วที่นั่งมาพร้อมเงินคืนมาให้90บาท พอถามพยักงานเขาก็บอกว่าให้ไปคุยกับบริษัท ซึ่งรถกำลังจะออกจากสถานนีแล้ว เลยจำยอมโดยไม่มีทางเลือก บอกกับเพื่อน เขาก็บอกว่าโดนเหมือนกันแบบเดียวกับเราเลย หลายครั้งด้วย อยากให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ ต้องแจ้งผู้โดยสารก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนรถหรือชั้นโดยสารห่อน แล้วให้ผู้โดยสารตัดสินใจก่อนจะถึงเวลารถออก
JS
2
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 4 ธ.ค. 2018
พอมาถึงท่ารถต้องเสียอีกคนละ30฿ เพื่อออกตั๋ว แต่ตอนจองทางนี้ไม่มีตั๋วให้เลยคิดว่ามีระหัสการจ่ายเงินก็น่าจะโอเค แต่เขาบอกว่าต้องมีหน้าตั๋ว เลยต้องเสียเพิ่มอีก30฿ ต่อคนค่ะ
BR
4
รถบัส ด่วน, GreenBus, 16 พ.ย. 2019
Good, comfortable trip. Left the rating at 4 only because their was no toilet on the bus.
MD
4
รถบัส ด่วน, GreenBus, 16 พ.ย. 2019
Start 30 minutes delayed.
RM
5
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 16 พ.ย. 2019
Do yourself a big favour and take the VIP bus. It was comfy and modern.
JL
5
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 16 พ.ย. 2019
Good and confortable bus
TM
1
รถบัส ด่วน, GreenBus, 16 พ.ย. 2019
Bus seat was broken - bus was old, extremely bumpy and very much needed renovation - baggage handlers broke my luggage by throwing it in and out of the bus carelessly
NA
4
รถบัส ด่วน, GreenBus, 16 พ.ย. 2019
Overall was ok. Only got delay for 30 minutes.
JG
5
รถบัส ด่วน, GreenBus, 15 พ.ย. 2019
Comfy. Everything provided.
JD
3
รถบัส ด่วน, GreenBus, 15 พ.ย. 2019
It doesn't have toilets and it's a long trip. It stopped at one station half way thou
CC
1
รถบัส ด่วน, GreenBus, 15 พ.ย. 2019
Bus broke down. Waited over 2 hours for another and missed my appointment.
JM
1
รถบัส ด่วน, GreenBus, 15 พ.ย. 2019
Bus broke down during the safety stop. We wait for 3h to get on another bus. Longest trip ever in my life. Such a poor service. Book over Busonlinetickets. Better service and cheaper prices.
FA
1
รถบัส ด่วน, GreenBus, 15 พ.ย. 2019
The bus broke down on the way, the guy attending the bus told us 1 hour the new bus was coming to pick us up but in reality it arrived 2 hours and half later. The worst was that he could speak or understand almost nothing in English.
TG
5
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 15 พ.ย. 2019
The bus was a little bit late but it was very comfortable. Good trip.
LK
3
รถบัส ด่วน, GreenBus, 15 พ.ย. 2019
Spóźnił się, bez żadnego powodu, w środku nieświeżo pachniało, co chwila klimatyzacja była wyłączana, wodę dostali wszyscy poza mną
LL
4
รถบัส ด่วน, GreenBus, 14 พ.ย. 2019
Bus left ~15 minutes later than scheduled, but the ride was comfortable for 4 hours.
GD
4
รถบัส ด่วน, GreenBus, 13 พ.ย. 2019
The service was excellent although the bus was a little old. Even though I will come back again because the service is safe. Recommended!
LF
5
รถบัส ด่วน, GreenBus, 13 พ.ย. 2019
The coach was confortable, just I'd have a plug to charge my phone
PS
3
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 12 พ.ย. 2019
Why tell people to turn up an hour beforehand when the bus doesn't arrive at the station till 15 minutes beforehand
BR
2
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 11 พ.ย. 2019
Bus represented as a vip bus in the advert was not what appeared at the terminal. Snack was a twinkie. Road construction added an additional 1 hour to the trip.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 5,990 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 220 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก เชียงใหม่ ถึง เชียงราย?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 171 ไมล์ (275 กิโลเมตร) จาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 101 ไมล์ (162 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย?

ถ้าคุณเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก GreenBus (กรีนบัส (รถเขียว)): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 220 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 5,990 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 220 บาท จนถึง THB 395 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 3,819 บาท ไปจนถึง THB 5,990 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก เชียงใหม่ ไปที่ เชียงราย กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 19:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 25 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 3,819$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เชียงใหม่ ไปยัง เชียงราย แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 993 เลือกเดินทางด้วยรถบัส
  • 7 เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.