50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
06:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
10:00
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
11:00
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
12:00
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
13:30
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
15:00
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
17:30
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
19:00
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
20:30
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก สนามบินเชียงใหม่ (CNX) ไป เชียงราย (CEI) ด้วย เที่ยวบิน

06:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 3h 20m
Suvarnabhumi Airport
12:15
CEI สนามบินเชียงราย
6ชั่วโมง
ทันที 
 
#SL523
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:00
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL525
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:05
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL523
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:10
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL507
08:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:00
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL507
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:15
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG5704 #WE134
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 45m
Suvarnabhumi Airport
14:35
CEI สนามบินเชียงราย
5ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TG103 #TG2134
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 1h 45m
Suvarnabhumi Airport
14:35
CEI สนามบินเชียงราย
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 5h 30m
Suvarnabhumi Airport
18:25
CEI สนามบินเชียงราย
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG105 #TG2134
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 1h 15m
Suvarnabhumi Airport
14:35
CEI สนามบินเชียงราย
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#SL507
11:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL509
13:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:20
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL509
13:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:15
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL511
13:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:45
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL505
13:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG2161 #TG2136
14:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 1h 20m
Suvarnabhumi Airport
18:25
CEI สนามบินเชียงราย
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
14:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 1h 20m
Suvarnabhumi Airport
18:25
CEI สนามบินเชียงราย
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG111 #WE136
15:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 35m
Suvarnabhumi Airport
20:35
CEI สนามบินเชียงราย
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG111 #TG2136
15:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 35m
Suvarnabhumi Airport
20:35
CEI สนามบินเชียงราย
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG2169 #WE136
15:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 5m
Suvarnabhumi Airport
20:35
CEI สนามบินเชียงราย
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TG2169 #TG2136
15:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 5m
Suvarnabhumi Airport
20:35
CEI สนามบินเชียงราย
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#WE169 #TG2136
15:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 5m
Suvarnabhumi Airport
20:35
CEI สนามบินเชียงราย
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
15:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 2h 5m
Suvarnabhumi Airport
20:35
CEI สนามบินเชียงราย
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#SL513
15:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:00
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL511
16:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:40
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
20:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
Stop 9h 55m
Suvarnabhumi Airport
09:35
CEI สนามบินเชียงราย
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไป เชียงราย ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เชียงแสน, เชียงราย
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เชียงแสน, เชียงราย
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก จุดรับ-ส่งโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ไป เชียงราย ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
จุดรับ-ส่งโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับ-ส่งโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับ-ส่งโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
เวลา
เชียงแสน, เชียงราย
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับ-ส่งโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับ-ส่งโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับ-ส่งโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับ-ส่งโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เมืองเชียงใหม่ ไป เชียงราย ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เชียงแสน, เชียงราย
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
เมืองเชียงราย
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
สามเหลี่ยมทองคำ, เชียงราย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เชียงใหม่ ถึง เชียงราย

เวลา เชียงใหม่ ถึง เชียงราย
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Jed Yord Van 9pax ตลอดเวลา฿ 4,565

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เชียงใหม่ ถึง เชียงราย

TR
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 20 ม.ค. 2020
บริการดีครับ ออกตรงเวลา และติดต่อลูกค้าไม่ให้ตกรถครับ
SC
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 20 พ.ย. 2019
พนักงานประจำรถดูแลดีมาก ลืมหมวกไว้บนรถ พนักงานช่วยเก็บและนำส่งคืนให้อย่างรวดเร็ว ประทับใจครับ
SU
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 22 ส.ค. 2019
เลือกเส้นทางได้เเย่มาก
FS
รถบัส ด่วน, GreenBus, 23 มี.ค. 2020
Challenging road conditions but driver handled it well. Felt safe and assured. Quite nice scenery once into rural parts and we got chance to see traditional rice paddies. They still exist! Booking process was simple. Bus was comfortable and overall great value.
SF
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 18 มี.ค. 2020
Horaires respectées, bus climatisé, petite collation prévue, chauffeur professionnel.
BD
รถบัส ด่วน, GreenBus, 17 มี.ค. 2020
We had a broken seat and told about this to administrator of the bus. Ask him to check and fix it. He told “wait” and thats it. Hasn’t come back
LW
รถบัส ด่วน, GreenBus, 16 มี.ค. 2020
The hostesses need to smile!
GW
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 15 มี.ค. 2020
Booking internet was perfect. Persenal was helpfull. Bus on time. For a little be more budget you gett a VIP bus. Realia Big Chairs. Perfect!
SO
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 11 มี.ค. 2020
depart on time. good driver. comfertable seats.
SP
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 8 มี.ค. 2020
Very happy with the whole experience. It wasn't immediately clear what i should do at the station but this was very quickly resolved.
EJ
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 3 มี.ค. 2020
They were not going to let me on even though I already paid. She wanted me to pay again. Hard to communicate.
JV
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 27 ก.พ. 2020
De VIP greenline bus heeft ons van Chiang Mai naar Chiang Rai gebracht in 3hr 30min. De weg was hobbelig gezien men bezig is met de aanleg van de autosnelweg.
H
แท๊กซี่ พรีเมี่ยม, Glassflower, 25 ก.พ. 2020
Booked and pay the VIP Bus But the VIP was not coming. Was a normal Bus. For the prize of the VIP Bus. Bus and Driver was on Time and he know what he do.
FW
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 23 ก.พ. 2020
Nice trip and perfect driver. Thank you for the prestation
AL
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 22 ก.พ. 2020
Comfy, Punctual and Reliable. Toilet’s smell kinda bad on the downside
SE
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 21 ก.พ. 2020
Definitely worth extra for more comfortable seats in VIP bus.
HF
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 21 ก.พ. 2020
Everything was well organized. Comfortable Seats. All good!
JW
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 20 ก.พ. 2020
The bus was very clean; seating was very comfortable with lots of legroom; and on-time. Great way to see the countryside too. Great value for money
HK
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Glassflower, 19 ก.พ. 2020
It was a comfortable drive. We felt pity for the driver, because you send him a wrong departuretime. So he had to wait for 2 hours for us.
SM
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 19 ก.พ. 2020
Comfortable seat&a/c.. Safe driver, bus was easy to find and on time, luggage was ragged and receipt given.. Would recommend and would use again
JK
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 18 ก.พ. 2020
Quick 3 hour ride from CM to CR. Comfortable ride and temperature setting. Speed was according to the traffic flow. Driver had to drop off a tour group in advance at terminal 2, and did not understand what he meant , next stop, next stop until later. Like booking through 12Go with assigned seat.
KS
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 18 ก.พ. 2020
Comfortable, clean bus with lots of leg room, clean toilets, on time and with good service.
AL
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 18 ก.พ. 2020
Nice station. Easy to find bus, terminals clearly marked. Great service on the VIP Greenbus and a very comfortable ride.
WD
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 13 ก.พ. 2020
Zeer comfortabel, fijne ruime stoelen en goede service.
JS
รถบัส ด่วน, GreenBus, 12 ก.พ. 2020
Very good
GH
รถบัส ด่วน, GreenBus, 12 ก.พ. 2020
Fairly comfortable bus,only a little late--- all good
JO
รถบัส ด่วน, GreenBus, 12 ก.พ. 2020
Good and easy to use website for booking the trip. I'd give it a 5 star but there was a bit of an inconvenience of finding where to print the ticket voucher. Apart from that everything was great!
LB
รถบัส ด่วน, GreenBus, 12 ก.พ. 2020
It was to cold in the bus
LM
รถบัส ด่วน, GreenBus, 10 ก.พ. 2020
Accidentally booked the express bus instead of the vip one but honestly it wasn't an issue. It was a nice comfortable trip and a good value for the price.
WM
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 10 ก.พ. 2020
Pro: On time. Con: bus was old and dirty. My armrest was broken. I don’t expect too much but this was disappointing considering we paid extra for a VIP bus.
MB
รถบัส ด่วน, GreenBus, 6 ก.พ. 2020
Terible real terible chairs
KS
รถบัส ด่วน, GreenBus, 6 ก.พ. 2020
Seat was broken.
DY
รถบัส ด่วน, GreenBus, 6 ก.พ. 2020
Seats kind of broken, and small Good driver though, drive well on roads under construction We stopped once for a break and snack which was helpful
AC
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 6 ก.พ. 2020
Old bus but very nice and comfortable, with reclining seats and very spacious. Been offered bottle of water and a little roll cake. Only giving 4 stars because toilet facilities were very bad. A very small toilet and very bumpy roads, imagine what that means...that was an experience :( Unfortunately crew dont speak English, so all announcements made in Thai.
SS
รถบัส ด่วน, GreenBus, 5 ก.พ. 2020
Old bus and narrow seats. Driver was not able to put in the gear!
MG
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 5 ก.พ. 2020
Convenient way to travel on a nice bus with comfortable seats. Bonus was a bottle of water and a vanilla cake roll ????
CS
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 4 ก.พ. 2020
SERAFINI
FM
รถบัส ด่วน, GreenBus, 4 ก.พ. 2020
Nice experience. They stopped about halfway through so we could use the toilet and buy snacks
CN
รถบัส ด่วน, GreenBus, 1 ก.พ. 2020
Anche se non capisco la necessità di avere 14 gradi quando fuori ce ne sono 31
SG
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 30 ม.ค. 2020
The VIP bus is a must! the people who work at the company were very kind. Clean, spacious and very comfortable bus
MS
รถบัส ด่วน, GreenBus, 30 ม.ค. 2020
The only complaint we had was that we had to print our tickets. As backpackers this was very difficult for us.
TM
รถบัส ด่วน, GreenBus, 29 ม.ค. 2020
Good
FH
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 27 ม.ค. 2020
Excellent journey, well worth the money and easy to book with igoasia
MS
รถบัส ด่วน, GreenBus, 27 ม.ค. 2020
All was perfect
IP
รถบัส ด่วน, GreenBus, 26 ม.ค. 2020
It wasn't VIP. But, anyway, it was comfortable!
JB
รถบัส ด่วน, GreenBus, 26 ม.ค. 2020
Everything was OK, except the fact that it was a bit too cold.
DM
รถบัส ด่วน, GreenBus, 26 ม.ค. 2020
Air condition 10 degrees !!! As a fridge !!!
MV
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 26 ม.ค. 2020
Good trip the bus was not new but arrived on hours
BS
รถบัส วีไอพี, GreenBus, 26 ม.ค. 2020
Great bus but would have been nice to have power at seat working. And really cold. Bring long sleeves!
ND
รถบัส ด่วน, GreenBus, 26 ม.ค. 2020
Lái xe thân thiện , xe thoải mái tuy nhiên chuyến xe chúng tôi đi gặp sự cố nên phải đợi gần 2g mới đươc chuyển sang xe khác. Chuyến xe về đến Chiang Rai muộn nên hơi mệt.
4.1
2728 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
44%
4
32%
3
14%
2
5%
1
5%

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

วิธีเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย

หากคุณแพลนที่จะเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย ในเร็วๆนี้ คุณสามารถเลือกวิธีการเดินทางได้หลายรูปแบบ ในแบบไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบ อาทิเช่น

  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ระยะทางจาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย ไกลแค่ไหน?

หลายคนอาจมีคำถามว่า จาก เชียงใหม่ ไป เชียงราย กี่กิโลเมตร? หรือ เชียงใหม่ เชียงราย กี่กิโลเมตร? ใช้เวลาในการเดินทางนานไหม? ต้องค้างคืนหรือเปล่า? เพื่อให้คุณจะได้วางแผนในการเดินทางได้อย่างครอบคลุมที่สุด วันนี้ 12โก มีคำตอบให้

หากคุณเลือกเดินทางบนทางบก คุณจะต้องนั่งรถเป็นระยะทางประมาณ 146 ไมล์ (234 กิโลเมตร)
แต่ถ้าคุณเลือกวิธีการเดินทางโดยเครื่องบิน จะใช้ระยะทางในการบินประมาณ 120 ไมล์ (192 กิโลเมตร)