50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก สถานีรถไฟกลางเจนไน ถึง มทุราย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

02:35
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:35
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:35
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:35
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:45
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
05:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
05:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:20
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
22:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
22:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:20
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก เจนไนเอ็กมอร์ ถึง มทุราย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:00
เจนไนเอ็กมอร์
12:30
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:00
เจนไนเอ็กมอร์
12:30
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
16:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
16:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
16:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
16:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
16:05
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:10
เจนไนเอ็กมอร์
18:40
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:40
เจนไนเอ็กมอร์
21:20
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
13:40
เจนไนเอ็กมอร์
21:20
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
16:00
เจนไนเอ็กมอร์
02:40
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
16:00
เจนไนเอ็กมอร์
02:40
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
16:00
เจนไนเอ็กมอร์
02:40
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:00
เจนไนเอ็กมอร์
01:20
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:00
เจนไนเอ็กมอร์
01:20
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:15
เจนไนเอ็กมอร์
01:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
17:15
เจนไนเอ็กมอร์
01:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
17:15
เจนไนเอ็กมอร์
01:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
17:15
เจนไนเอ็กมอร์
01:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
18:25
เจนไนเอ็กมอร์
02:25
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง
คืนเงิน 
18:25
เจนไนเอ็กมอร์
02:25
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง
คืนเงิน 
18:25
เจนไนเอ็กมอร์
02:25
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง
คืนเงิน 
18:25
เจนไนเอ็กมอร์
02:25
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:30
เจนไนเอ็กมอร์
03:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:30
เจนไนเอ็กมอร์
03:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:30
เจนไนเอ็กมอร์
03:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:30
เจนไนเอ็กมอร์
03:10
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:50
เจนไนเอ็กมอร์
03:30
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:50
เจนไนเอ็กมอร์
03:30
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:50
เจนไนเอ็กมอร์
03:30
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:10
เจนไนเอ็กมอร์
04:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:10
เจนไนเอ็กมอร์
04:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:10
เจนไนเอ็กมอร์
04:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:10
เจนไนเอ็กมอร์
04:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:20
เจนไนเอ็กมอร์
04:25
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:20
เจนไนเอ็กมอร์
04:25
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
21:00
เจนไนเอ็กมอร์
04:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
21:00
เจนไนเอ็กมอร์
04:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
21:00
เจนไนเอ็กมอร์
04:50
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
21:40
เจนไนเอ็กมอร์
05:30
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
21:40
เจนไนเอ็กมอร์
05:30
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
21:40
เจนไนเอ็กมอร์
05:30
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
21:40
เจนไนเอ็กมอร์
05:30
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:50
เจนไนเอ็กมอร์
10:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
23:50
เจนไนเอ็กมอร์
10:00
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 

จาก เจนไน ถึง มทุราย โดย รถบัส

06:30
เจนไน
14:30
มทุราย
8ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
10:30
เจนไน
18:30
มทุราย
8ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:00
เจนไน
21:30
มทุราย
8ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:15
เจนไน
23:30
มทุราย
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:00
เจนไน
01:30
มทุราย
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:45
เจนไน
05:00
มทุราย
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:45
เจนไน
05:00
มทุราย
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:30
เจนไน
05:45
มทุราย
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:30
เจนไน
05:45
มทุราย
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
เจนไน
05:30
มทุราย
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
เจนไน
05:30
มทุราย
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:15
เจนไน
06:30
มทุราย
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
เจนไน
07:30
มทุราย
9ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
22:30
เจนไน
06:15
มทุราย
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
เจนไน
06:15
มทุราย
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:45
เจนไน
06:30
มทุราย
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:00
เจนไน
07:15
มทุราย
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:30
เจนไน
07:15
มทุราย
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานเจนไน (MAA) ถึง มทุราย (IXM) โดย เที่ยวบิน

#6E7193
05:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
07:05
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#SG3071
06:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
07:25
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#6E7193
08:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
10:15
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SG611
09:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
11:10
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SG611
09:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
11:00
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E7216
10:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
11:30
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#6E7195
10:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
12:10
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AI671
11:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
12:35
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E7195
12:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
14:10
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#6E7229
13:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
14:55
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#6E7197
15:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
17:15
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SG3525
16:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
17:40
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SG103
18:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
19:35
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SG103
18:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
19:35
IXM Madurai Airport
55นาที
ทันที 
 
#6E7199
19:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
20:50
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#6E7199
20:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
21:30
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก Chennai Hotel Transfer ถึง มทุราย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Chennai Hotel Transfer
เวลา
มทุไร
10ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Chennai Hotel Transfer
เวลา
มทุไร
10ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เจนไน ถึง มทุราย

เวลา เจนไน ถึง มทุราย
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India Van Family 6 ตลอดเวลา₹ 20,668

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก เจนไน ไป มทุราย อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เจนไน ไป มทุราย คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถบัส สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น แท๊กซี่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 20,668 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะ รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 868 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก เจนไน ถึง มทุราย?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 311 ไมล์ (500 กิโลเมตร) จาก เจนไน ไปยัง มทุราย. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 265 ไมล์ (425 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เจนไน ไป มทุราย?

ถ้าคุณเดินทางจาก เจนไน ไป มทุราย คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 7 จนถึง 10 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เจนไน ไป มทุราย?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เจนไน ไป มทุราย แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก K P N: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 868 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 20,668 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เจนไน ไป มทุราย:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ INR 868 บาท จนถึง INR 983 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ INR 16,020 บาท ไปจนถึง INR 20,668 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก เจนไน ไปที่ มทุราย กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 22:45 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 7 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เจนไน ไปยัง มทุราย ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เจนไน ไปยัง มทุราย มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เจนไน ไปยัง มทุราย มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เจนไน ไปยัง มทุราย ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เจนไน ไปยัง มทุราย จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่