50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก สถานีรถไฟกลางเจนไน ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

02:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
17:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
02:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
17:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
02:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
17:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
02:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
17:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
02:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
17:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
02:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
17:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:20
สถานีรถไฟกลางเจนไน
03:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
15:20
สถานีรถไฟกลางเจนไน
03:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
15:20
สถานีรถไฟกลางเจนไน
03:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
15:20
สถานีรถไฟกลางเจนไน
03:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
16:25
สถานีรถไฟกลางเจนไน
02:55
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
16:25
สถานีรถไฟกลางเจนไน
02:55
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
16:25
สถานีรถไฟกลางเจนไน
02:55
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:45
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:45
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:45
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:45
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:45
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:45
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:45
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:45
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง
คืนเงิน 
20:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
20:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
20:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
20:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
20:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
20:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
21:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
21:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
21:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
21:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
08:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
13:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
13:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
13:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
23:50
สถานีรถไฟกลางเจนไน
12:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก เจนไนเอ็กมอร์ ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

08:25
เจนไนเอ็กมอร์
03:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
03:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
03:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
03:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
03:43
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
19ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
03:43
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
19ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
03:43
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
19ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
08:25
เจนไนเอ็กมอร์
03:43
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
19ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 

จาก เจนไน ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย รถบัส

20:15
เจนไน
09:15
โกชิ, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
21:00
เจนไน
07:32
โกชิ, โกชิประเทศอินเดีย
10ชั่วโมง 32นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานเจนไน (MAA) ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย เที่ยวบิน

#6E298
06:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
07:25
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AI509
08:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
08:50
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
50นาที
ทันที 
 
#AI509
08:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
09:00
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
55นาที
ทันที 
 
#I52392
08:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
17:55
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E137
09:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
10:20
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#6E563
11:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
12:35
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#I52386
13:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
22:25
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E327
13:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
14:45
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#I52384
16:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
01:20
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E597
17:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
18:15
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#6E597
17:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
18:35
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E613
18:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
19:35
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#I5347
20:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
05:45
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SG605
20:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
22:05
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#I52380
23:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
08:50
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

เวลา เจนไน ถึง โกชิประเทศอินเดีย

เวลา เจนไน ถึง โกชิประเทศอินเดีย
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
IndiGo Economy #6E56311:15 – 12:35₹ 7,455
Indian Railways 3A - AC 3-Tier Sleeper 19:45 – 06:45₹ 7,455

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก เจนไน ไป โกชิประเทศอินเดีย อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เจนไน ไป โกชิประเทศอินเดีย คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • รถไฟ

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก รถไฟ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 2,675 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 415 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก เจนไน ถึง โกชิประเทศอินเดีย?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 600 ไมล์ (965 กิโลเมตร) จาก เจนไน ไปยัง โกชิประเทศอินเดีย. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 352 ไมล์ (566 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เจนไน ไป โกชิประเทศอินเดีย?

ถ้าคุณเดินทางจาก เจนไน ไป โกชิประเทศอินเดีย คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 11 จนถึง 20 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เจนไน ไป โกชิประเทศอินเดีย?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เจนไน ไป โกชิประเทศอินเดีย แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 415 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถไฟ - a one-way รถไฟ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 2,675 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เจนไน ไป โกชิประเทศอินเดีย:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 415 บาท จนถึง INR 2,675 บาท;
  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ INR 1,677 บาท จนถึง INR 1,677 บาท;

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก เจนไน ไปที่ โกชิประเทศอินเดีย กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 32 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 20:15 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 20:15 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 1 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เจนไน ไปยัง โกชิประเทศอินเดีย มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เจนไน ไปยัง โกชิประเทศอินเดีย มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เจนไน ไปยัง โกชิประเทศอินเดีย ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เจนไน ไปยัง โกชิประเทศอินเดีย จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เจนไน ไปยัง โกชิประเทศอินเดีย

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เจนไน ไปยัง โกชิประเทศอินเดีย แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: