50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานเจนไน (MAA) ถึง เซ็นทรัล โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#6E2622
00:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
03:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 15 นาที
#6E45
07:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
09:20
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เวลารวม
8ชั่วโมง 55นาที
#6E2394
08:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
11:20
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 40 นาที
19:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
20:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
12ชั่วโมง
#AI143
08:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
11:35
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 25 นาที
19:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
20:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
11ชั่วโมง 50นาที
#AI430
09:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
13:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง
19:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
20:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 35นาที
#6E2487
10:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
13:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 20 นาที
19:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
20:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 40นาที
#6E5002
10:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
13:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 15 นาที
19:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
20:45
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
9ชั่วโมง 40นาที

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย