50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานตรีภูวาน (KTM) ถึง โบโฮล โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#OD181
22:40
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
05:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 15 ชั่วโมง 35 นาที
21:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:50
TAG ท่าอากาศยานนานาชาติปังเลา, โบโฮล
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 7ชั่วโมง 55นาที
23:30
KTM ท่าอากาศยานตรีภูวาน, เซ็นทรัล
06:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 14 ชั่วโมง 50 นาที
21:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:50
TAG ท่าอากาศยานนานาชาติปังเลา, โบโฮล
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 7ชั่วโมง 5นาที

เส้นทางยอดนิยมใน เนปาล