จาก คาตาเนีย (อิตาลี)

ออสเตรีย

เบลเยี่ยม

บัลแกเรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฟินแลนด์

กรีซ

ไอร์แลนด์

ลัตเวีย

ลักเซมเบิร์ก

มอลตา

นอร์เวย์

โรมาเนีย

สวีเดน

สวิตเซอร์แลนด์