จาก คารินเทีย (ออสเตรีย)

โครเอเชีย

อิตาลี

สโลวีเนีย