กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน

กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

รายการแนะนำ

ทันที
23:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
00:00
+1
Playa del Carmen Riu Yucatan
ทันที
13:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
13:20
Gran Riviera Princess, พลายาเดลการ์เมน
--:--
Cancun Airport Transfer
ใช้เวลา 1ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้สำหรับผู้โดยสาร 10 คน
--:--
Playa del Carmen Transfer

จาก Cancun International Airport ถึง พลายาเดลการ์เมน โดย รถโดยสาร

ทันที เร็วที่สุด
06:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
05:55
Playa Del Carmen ADO, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
06:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 25นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
06:25
Playa del Carmen The Royal
ทันที
06:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 21นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
06:21
Sandos Caracol Eco Resort, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
06:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
06:20
Gran Riviera Princess, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
06:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
06:30
Playa del Carmen Riu Yucatan
ทันที เร็วที่สุด
06:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
06:25
Playa Del Carmen ADO, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
06:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 25นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
06:55
Playa del Carmen The Royal
ทันที
06:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 21นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
06:51
Sandos Caracol Eco Resort, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
06:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
06:50
Gran Riviera Princess, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
06:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
07:00
Playa del Carmen Riu Yucatan
ทันที เร็วที่สุด
07:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
06:55
Playa Del Carmen ADO, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
07:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 25นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
07:25
Playa del Carmen The Royal
ทันที
07:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 21นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
07:21
Sandos Caracol Eco Resort, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
07:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
07:20
Gran Riviera Princess, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
07:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
07:30
Playa del Carmen Riu Yucatan
ทันที เร็วที่สุด
07:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
07:25
Playa Del Carmen ADO, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
07:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 25นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
07:55
Playa del Carmen The Royal
ทันที
07:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 21นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
07:51
Sandos Caracol Eco Resort, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
07:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
07:50
Gran Riviera Princess, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
07:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
08:00
Playa del Carmen Riu Yucatan
ทันที เร็วที่สุด
08:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
07:55
Playa Del Carmen ADO, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
08:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 25นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
08:25
Playa del Carmen The Royal
ทันที
08:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 21นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
08:21
Sandos Caracol Eco Resort, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
08:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
08:20
Gran Riviera Princess, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
08:00
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
08:30
Playa del Carmen Riu Yucatan
ทันที เร็วที่สุด
08:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
08:25
Playa Del Carmen ADO, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
08:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 25นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
08:55
Playa del Carmen The Royal
ทันที
08:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 21นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
08:51
Sandos Caracol Eco Resort, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
08:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
08:50
Gran Riviera Princess, พลายาเดลการ์เมน
ทันที
08:30
Cancun International Airport
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น มาตรฐาน (ปรับอากาศ)
09:00
Playa del Carmen Riu Yucatan

เวลา กังกุน ถึง พลายาเดลการ์เมน

เวลา กังกุน ถึง พลายาเดลการ์เมน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TripAlliance รถตู้ 9 ที่นั่ง ตลอดเวลา$ 75.11
Happy Shuttle รถตู้มินิ 3 ที่นั่ง ตลอดเวลา$ 70.40

เส้นทางยอดนิยมใน แม็กซิโก

เดินทางจาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมนอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • แท๊กซี่

ระยะทางจาก กังกุน ไกลจาก พลายาเดลการ์เมน แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน เป็นระยะทาง 43 ไมล์ส (69 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 42 ไมล์ส (66 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน ใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 70.42 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน กี่รอบต่อวัน ?

แท็กซี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจองการเดินทางจาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน โดยเลือกเวลาใดก็ได้

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กังกุน และ พลายาเดลการ์เมน โดย แท๊กซี่ การเดินทางจาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน มีตัวเลือกเป็น แท๊กซี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

แท็กซี่

ข้อควรจำก่อนทำการจองรถแท็กซี่:

  • เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด แจ้งจุดรับ-ส่งให้ถูกต้อง
  • โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนเส้นทาง หรือแวะจอดระหว่างการเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • ขณะการเดินทาง สามารถใช้เส้นทางตาม Google Maps หรือ GPS ได้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย แท๊กซี่ จาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 560 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว แท๊กซี่ จาก กังกุน ไป พลายาเดลการ์เมน ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.