50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก แคนเบอร์รา ไป เมลเบิร์น ด้วย รถบัส

09:00
แคนเบอร์รา
17:00
เมลเบิร์น
8ชั่วโมง
ทันที 
 
21:30
แคนเบอร์รา
05:00
เมลเบิร์น
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
22:00
แคนเบอร์รา
06:00
เมลเบิร์น
8ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก Canberra Airport (CBR) ไป เมลเบิร์น (MEL) ด้วย เที่ยวบิน

06:20
CBR Canberra Airport
07:30
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF1460 #QF419
06:30
CBR Canberra Airport
Stop 35m
Sydney Airport Australia
09:35
MEL Melbourne Airport Australia
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF1510 #QF423
07:00
CBR Canberra Airport
Stop 35m
Sydney Airport Australia
10:05
MEL Melbourne Airport Australia
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF1460 #QF435
07:35
CBR Canberra Airport
Stop 2h
Sydney Airport Australia
12:05
MEL Melbourne Airport Australia
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF1460 #QF431
07:35
CBR Canberra Airport
Stop 1h
Sydney Airport Australia
11:05
MEL Melbourne Airport Australia
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF1460 #QF439
07:35
CBR Canberra Airport
Stop 3h
Sydney Airport Australia
13:05
MEL Melbourne Airport Australia
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF2147
08:15
CBR Canberra Airport
09:35
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:15
CBR Canberra Airport
09:25
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:00
CBR Canberra Airport
10:10
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF1466 #QF443
09:15
CBR Canberra Airport
Stop 2h 20m
Sydney Airport Australia
14:05
MEL Melbourne Airport Australia
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#QF1466 #JQ511
09:15
CBR Canberra Airport
Stop 2h 20m
Sydney Airport Australia
14:05
MEL Melbourne Airport Australia
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#QF1470 #QF467
10:00
CBR Canberra Airport
Stop 5h 35m
Sydney Airport Australia
18:05
MEL Melbourne Airport Australia
8ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF1470 #JQ517
10:00
CBR Canberra Airport
Stop 6h 35m
Sydney Airport Australia
19:05
MEL Melbourne Airport Australia
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:00
CBR Canberra Airport
11:10
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF1471 #QF475
10:00
CBR Canberra Airport
Stop 6h 35m
Sydney Airport Australia
19:05
MEL Melbourne Airport Australia
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF1470 #QF447
10:00
CBR Canberra Airport
Stop 2h 35m
Sydney Airport Australia
15:05
MEL Melbourne Airport Australia
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF1470 #JQ513
10:00
CBR Canberra Airport
Stop 3h 10m
Sydney Airport Australia
15:40
MEL Melbourne Airport Australia
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QF2149
10:05
CBR Canberra Airport
11:25
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#QF2151
12:05
CBR Canberra Airport
13:25
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
12:30
CBR Canberra Airport
13:40
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF1426 #QF459
13:35
CBR Canberra Airport
Stop 1h
Sydney Airport Australia
17:05
MEL Melbourne Airport Australia
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF1426 #JQ521
13:35
CBR Canberra Airport
Stop 2h 45m
Sydney Airport Australia
18:50
MEL Melbourne Airport Australia
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#QF1426 #QF467
13:35
CBR Canberra Airport
Stop 2h
Sydney Airport Australia
18:05
MEL Melbourne Airport Australia
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF1426 #QF475
13:35
CBR Canberra Airport
Stop 3h
Sydney Airport Australia
19:05
MEL Melbourne Airport Australia
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF1426 #JQ517
13:35
CBR Canberra Airport
Stop 3h
Sydney Airport Australia
19:05
MEL Melbourne Airport Australia
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF2139
13:40
CBR Canberra Airport
15:00
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#QF2153
14:05
CBR Canberra Airport
15:25
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
15:00
CBR Canberra Airport
16:10
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF1520 #QF491
15:30
CBR Canberra Airport
Stop 3h 5m
Sydney Airport Australia
21:05
MEL Melbourne Airport Australia
5ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#QF1520 #JQ525
15:30
CBR Canberra Airport
Stop 2h 50m
Sydney Airport Australia
20:50
MEL Melbourne Airport Australia
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#QF1520 #QF483
15:30
CBR Canberra Airport
Stop 2h 5m
Sydney Airport Australia
20:05
MEL Melbourne Airport Australia
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#QF727 #JQ773
16:20
CBR Canberra Airport
Stop 2h 15m
Adelaide Airport
21:45
MEL Melbourne Airport Australia
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#QF2133
16:20
CBR Canberra Airport
17:35
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#QF1482 #QF491
16:30
CBR Canberra Airport
Stop 2h 5m
Sydney Airport Australia
21:05
MEL Melbourne Airport Australia
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
17:00
CBR Canberra Airport
18:10
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
17:10
CBR Canberra Airport
18:20
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF1484 #QF491
17:55
CBR Canberra Airport
Stop 40m
Sydney Airport Australia
21:05
MEL Melbourne Airport Australia
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
18:10
CBR Canberra Airport
19:20
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF2159
18:10
CBR Canberra Airport
19:30
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#QF1430 #JQ511
18:15
CBR Canberra Airport
Stop 18h 5m
Sydney Airport Australia
14:50
MEL Melbourne Airport Australia
20ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#QF1430 #JQ507
18:15
CBR Canberra Airport
Stop 21h 30m
Sydney Airport Australia
18:20
MEL Melbourne Airport Australia
1วัน 5นาที
ทันที 
 
#QF1430 #QF497
18:15
CBR Canberra Airport
Stop 1h 20m
Sydney Airport Australia
22:05
MEL Melbourne Airport Australia
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#QF1430 #QF409
18:15
CBR Canberra Airport
Stop 11h 50m
Sydney Airport Australia
08:35
MEL Melbourne Airport Australia
14ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#QF1430 #JQ503
18:15
CBR Canberra Airport
Stop 11h 50m
Sydney Airport Australia
08:40
MEL Melbourne Airport Australia
14ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#QF727 #QF670
18:40
CBR Canberra Airport
Stop 10h 5m
Adelaide Airport
07:55
MEL Melbourne Airport Australia
13ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#QF2568 #JQ565
18:40
CBR Canberra Airport
Stop 18h 30m
Brisbane Airport
17:35
MEL Melbourne Airport Australia
22ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#QF2568 #JQ577
18:40
CBR Canberra Airport
Stop 23h 30m
Brisbane Airport
22:35
MEL Melbourne Airport Australia
1วัน 3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#QF2568 #JQ561
18:40
CBR Canberra Airport
Stop 13h 15m
Brisbane Airport
12:20
MEL Melbourne Airport Australia
17ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QF2568 #QF613
18:40
CBR Canberra Airport
Stop 12h 35m
Brisbane Airport
11:40
MEL Melbourne Airport Australia
17ชั่วโมง
ทันที 
 
#QF2568 #QF605
18:40
CBR Canberra Airport
Stop 9h 35m
Brisbane Airport
08:40
MEL Melbourne Airport Australia
14ชั่วโมง
ทันที 
 
#QF727 #JQ771
18:40
CBR Canberra Airport
Stop 15h 35m
Adelaide Airport
13:25
MEL Melbourne Airport Australia
18ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#QF1524 #JQ531
19:05
CBR Canberra Airport
Stop 10h 30m
Sydney Airport Australia
08:10
MEL Melbourne Airport Australia
13ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF1524 #JQ527
19:05
CBR Canberra Airport
Stop 24h 30m
Sydney Airport Australia
22:00
MEL Melbourne Airport Australia
1วัน 2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#QF1524 #JQ511
19:05
CBR Canberra Airport
Stop 16h 30m
Sydney Airport Australia
14:05
MEL Melbourne Airport Australia
19ชั่วโมง
ทันที 
 
#QF1494 #JQ503
19:35
CBR Canberra Airport
Stop 10h 30m
Sydney Airport Australia
08:40
MEL Melbourne Airport Australia
13ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF1494 #QF431
19:35
CBR Canberra Airport
Stop 13h
Sydney Airport Australia
11:05
MEL Melbourne Airport Australia
15ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF1494 #JQ517
19:35
CBR Canberra Airport
Stop 21h
Sydney Airport Australia
19:05
MEL Melbourne Airport Australia
23ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF1494 #QF409
19:35
CBR Canberra Airport
Stop 10h 30m
Sydney Airport Australia
08:35
MEL Melbourne Airport Australia
13ชั่วโมง
ทันที 
 
#QF2157
20:05
CBR Canberra Airport
21:25
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
20:10
CBR Canberra Airport
21:20
MEL Melbourne Airport Australia
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QF1498 #JQ517
20:35
CBR Canberra Airport
Stop 20h
Sydney Airport Australia
19:05
MEL Melbourne Airport Australia
22ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF1498 #QF409
20:35
CBR Canberra Airport
Stop 9h 30m
Sydney Airport Australia
08:35
MEL Melbourne Airport Australia
12ชั่วโมง
ทันที 
 
#QF1498 #JQ511
20:35
CBR Canberra Airport
Stop 15h
Sydney Airport Australia
14:05
MEL Melbourne Airport Australia
17ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QF1498 #JQ503
20:35
CBR Canberra Airport
Stop 9h 30m
Sydney Airport Australia
08:40
MEL Melbourne Airport Australia
12ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF1498 #JQ525
20:35
CBR Canberra Airport
Stop 21h 45m
Sydney Airport Australia
20:50
MEL Melbourne Airport Australia
1วัน 15นาที
ทันที 
 
#QF1498 #JQ513
20:35
CBR Canberra Airport
Stop 16h 35m
Sydney Airport Australia
15:40
MEL Melbourne Airport Australia
19ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

จาก Canberra Airport (CBR) ไป เกรทเทอร์จีลอง (MEL) ด้วย เที่ยวบิน

#QF1510 #QF5613
07:00
CBR Canberra Airport
Stop 3h 10m
Sydney Airport Australia
12:40
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QF1460 #QF5613
07:35
CBR Canberra Airport
Stop 2h 35m
Sydney Airport Australia
12:40
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QF1462 #QF5613
08:00
CBR Canberra Airport
Stop 2h 10m
Sydney Airport Australia
12:40
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QF1466 #JQ605
09:15
CBR Canberra Airport
Stop 21h 55m
Sydney Airport Australia
09:40
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
1วัน 25นาที
ทันที 
 
#QF1466 #JQ611
09:30
CBR Canberra Airport
Stop 11h 30m
Sydney Airport Australia
23:25
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
13ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#QF1466 #JQ607
09:30
CBR Canberra Airport
Stop 5h 5m
Sydney Airport Australia
17:05
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#QF1470 #JQ605
10:00
CBR Canberra Airport
Stop 21h 10m
Sydney Airport Australia
09:40
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
23ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QF1471 #JQ605
10:00
CBR Canberra Airport
Stop 21h 10m
Sydney Airport Australia
09:40
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
23ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QF1471 #JQ609
10:00
CBR Canberra Airport
Stop 7h 15m
Sydney Airport Australia
19:45
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
9ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#QF1476 #JQ607
11:10
CBR Canberra Airport
Stop 3h 25m
Sydney Airport Australia
17:05
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#QF1476 #JQ611
11:10
CBR Canberra Airport
Stop 9h 50m
Sydney Airport Australia
23:25
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
12ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#QF1518 #JQ607
12:30
CBR Canberra Airport
Stop 2h 5m
Sydney Airport Australia
17:05
AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง
4ชั่วโมง 35นาที
ทันที