50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Bến xe khách Cần Thơ ถึง เจิวด๊ก โดย รถบัส

06:00
Bến xe khách Cần Thơ
09:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที
06:00
Bến xe khách Cần Thơ
09:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที
08:00
Bến xe khách Cần Thơ
11:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที
08:00
Bến xe khách Cần Thơ
11:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที
10:00
Bến xe khách Cần Thơ
13:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที
10:00
Bến xe khách Cần Thơ
13:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที
12:00
Bến xe khách Cần Thơ
15:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที
12:00
Bến xe khách Cần Thơ
15:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที
14:00
Bến xe khách Cần Thơ
17:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที
16:00
Bến xe khách Cần Thơ
19:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที
18:00
Bến xe khách Cần Thơ
21:30
เจิวด๊ก
3ชั่วโมง 30นาที

เวลา เกิ่นเทอ ถึง สถานีรถโดยสารเจาด็อก

เวลา เกิ่นเทอ ถึง สถานีรถโดยสารเจาด็อก
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Phuong Trang Express 06:00 – 09:30VND 132k
Phuong Trang Express 08:00 – 11:30VND 132k
Phuong Trang Express 10:00 – 13:30VND 132k
Phuong Trang Express 12:00 – 15:30VND 132k
Phuong Trang Local 14:00 – 17:30VND 132k
Phuong Trang Local 16:00 – 19:30VND 132k
Phuong Trang Local 18:00 – 21:30VND 132k

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม