จาก กาแล (ฝรั่งเศส)

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ลักเซมเบิร์ก

โมร็อกโก

เซอร์เบีย

ตูนิเซีย

อังกฤษ

เวเนซุเอลา