50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Babinda ถึง ทาวน์สวิลล์ โดย รถบัส

09:05
BAB Babinda, แคร์นส์
14:30
TSV ทาวน์สวิลล์
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
14:25
BAB Babinda, แคร์นส์
19:40
TSV ทาวน์สวิลล์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก Babinda ถึง ทาวน์สวิลล์ โดย รถไฟ

09:45
Babinda, แคสโซวารีโคสต์
14:39
ทาวน์สวิลล์
4ชั่วโมง 54นาที
09:45
Babinda, แคสโซวารีโคสต์
14:54
ทาวน์สวิลล์
5ชั่วโมง 9นาที

จาก แคร์นส์ ถึง ทาวน์สวิลล์ โดย รถไฟ

08:35
แคร์นส์
14:39
ทาวน์สวิลล์
6ชั่วโมง 4นาที
08:35
แคร์นส์
14:54
ทาวน์สวิลล์
6ชั่วโมง 19นาที

จาก แคร์นส์ ถึง ทาวน์สวิลล์ โดย รถบัส

01:00
CNS แคร์นส์
05:45
TSV ทาวน์สวิลล์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
08:15
CNS แคร์นส์
14:30
TSV ทาวน์สวิลล์
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:45
CNS แคร์นส์
19:40
TSV ทาวน์สวิลล์
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 

จาก กอร์ดอนเวล ถึง ทาวน์สวิลล์ โดย รถบัส

01:20
GDV กอร์ดอนเวล, แคร์นส์
05:45
TSV ทาวน์สวิลล์
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
08:40
GDV กอร์ดอนเวล, แคร์นส์
14:30
TSV ทาวน์สวิลล์
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
14:00
GDV กอร์ดอนเวล, แคร์นส์
19:40
TSV ทาวน์สวิลล์
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 

จาก Gordonvale ถึง ทาวน์สวิลล์ โดย รถไฟ

09:01
Gordonvale, แคร์นส์
14:39
ทาวน์สวิลล์
5ชั่วโมง 38นาที
09:01
Gordonvale, แคร์นส์
14:54
ทาวน์สวิลล์
5ชั่วโมง 53นาที

เวลา แคร์นส์ ถึง ทาวน์สวิลล์

เวลา แคร์นส์ ถึง ทาวน์สวิลล์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Greyhound Australia AC Seater 01:00 – 05:45AUD 71
Greyhound Australia AC Seater 09:05 – 14:30AUD 59
Greyhound Australia AC Seater 13:45 – 19:40AUD 70.02
Greyhound Australia AC Seater 14:25 – 19:40AUD 58

เส้นทางยอดนิยมใน ออสเตรเลีย