จาก กาลยารี (อิตาลี)

เบลเยี่ยม

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฮังการี

ไอร์แลนด์

ลักเซมเบิร์ก

มอลตา

โปรตุเกส

สวิตเซอร์แลนด์

เวเนซุเอลา