50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Novy Most Bus Station ถึง เวียนนา โดย รถบัส

05:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
06:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
05:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
06:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
06:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
07:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
06:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
07:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
07:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
08:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
07:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
08:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
08:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
09:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
08:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
09:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
09:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
10:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
09:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
10:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
10:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
11:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
10:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
11:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
11:35
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
12:20
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
11:35
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
12:45
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
12:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
13:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
12:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
13:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
13:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
14:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
13:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
14:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
14:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
15:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
14:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
15:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
15:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
16:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
15:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
16:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
16:35
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
17:20
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
16:35
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
17:45
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
17:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
18:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
17:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
18:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
18:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
19:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
18:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
19:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
19:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
20:30
Vienna Airport Bus Station
45นาที
ทันที 
19:45
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
20:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 

จาก Bratislava Bottova Stop ถึง เวียนนา โดย รถบัส

03:00
Bratislava Bottova Stop
03:45
Vienna Airport 2
45นาที
ทันที 
04:00
Bratislava Bottova Stop
05:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
05:00
Bratislava Bottova Stop
06:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
06:00
Bratislava Bottova Stop
07:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
06:00
Bratislava Bottova Stop
07:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
06:40
Bratislava Bottova Stop
07:15
Vienna Airport Parking
35นาที
ทันที 
06:40
Bratislava Bottova Stop
07:50
สถานีรถโดยสารเวียนนอินเตอร์เนชันแนล
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
07:00
Bratislava Bottova Stop
08:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
07:00
Bratislava Bottova Stop
08:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
08:00
Bratislava Bottova Stop
09:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
08:00
Bratislava Bottova Stop
09:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
09:00
Bratislava Bottova Stop
10:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
09:00
Bratislava Bottova Stop
10:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
10:00
Bratislava Bottova Stop
11:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
10:00
Bratislava Bottova Stop
11:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
11:00
Bratislava Bottova Stop
12:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
11:00
Bratislava Bottova Stop
12:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
12:00
Bratislava Bottova Stop
13:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
12:00
Bratislava Bottova Stop
13:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
13:00
Bratislava Bottova Stop
14:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
13:00
Bratislava Bottova Stop
14:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
14:00
Bratislava Bottova Stop
15:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
14:00
Bratislava Bottova Stop
15:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
15:00
Bratislava Bottova Stop
16:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
15:00
Bratislava Bottova Stop
16:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
16:00
Bratislava Bottova Stop
17:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
16:00
Bratislava Bottova Stop
17:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
17:00
Bratislava Bottova Stop
18:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
17:00
Bratislava Bottova Stop
18:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
18:00
Bratislava Bottova Stop
19:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
18:00
Bratislava Bottova Stop
19:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
19:00
Bratislava Bottova Stop
20:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
19:00
Bratislava Bottova Stop
20:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
20:00
Bratislava Bottova Stop
21:25
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
20:00
Bratislava Bottova Stop
21:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 
21:55
Bratislava Bottova Stop
23:10
สถานีรถโดยสารเวียนนอินเตอร์เนชันแนล
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:55
Bratislava Bottova Stop
22:35
Vienna Airport Parking
40นาที
ทันที 
22:00
Bratislava Bottova Stop
23:00
Vienna Airport 2
1ชั่วโมง
ทันที 

จาก Bratislava Bus Station ถึง เวียนนา โดย รถบัส

05:50
Bratislava Bus Station
06:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
05:50
Bratislava Bus Station
06:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
06:50
Bratislava Bus Station
07:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
06:50
Bratislava Bus Station
07:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:50
Bratislava Bus Station
08:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
07:50
Bratislava Bus Station
08:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
08:50
Bratislava Bus Station
09:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
08:50
Bratislava Bus Station
09:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
09:50
Bratislava Bus Station
10:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
09:50
Bratislava Bus Station
10:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
10:50
Bratislava Bus Station
11:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
10:50
Bratislava Bus Station
11:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
11:40
Bratislava Bus Station
12:20
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
11:40
Bratislava Bus Station
12:45
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
12:50
Bratislava Bus Station
13:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
12:50
Bratislava Bus Station
13:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
13:50
Bratislava Bus Station
14:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
13:50
Bratislava Bus Station
14:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
14:50
Bratislava Bus Station
15:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
14:50
Bratislava Bus Station
15:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
15:50
Bratislava Bus Station
16:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
15:50
Bratislava Bus Station
16:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
16:40
Bratislava Bus Station
17:45
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
16:40
Bratislava Bus Station
17:20
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
17:50
Bratislava Bus Station
18:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
17:50
Bratislava Bus Station
18:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
18:50
Bratislava Bus Station
19:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
18:50
Bratislava Bus Station
19:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
19:50
Bratislava Bus Station
20:30
Vienna Airport Bus Station
40นาที
ทันที 
19:50
Bratislava Bus Station
20:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 

จาก Bratislava Port ถึง เวียนนา โดย เรือเฟอร์รี่

10:30
Bratislava Port
11:45
Vienna Port
1ชั่วโมง 15นาที
14:30
Bratislava Port
15:45
Vienna Port
1ชั่วโมง 15นาที
16:00
Bratislava Port
17:15
Vienna Port
1ชั่วโมง 15นาที
18:30
Bratislava Port
19:45
Vienna Port
1ชั่วโมง 15นาที

จาก Nivy Bus Station ถึง เวียนนา โดย รถบัส

05:30
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
06:30
Vienna Airport Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
05:30
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
06:55
Vienna Central Bus Terminal
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที