บอร์โด ไป ตูร์

บอร์โด ไป ตูร์

ไม่พบอะไรเลย

ไม่พบอะไรเลย

กรุณาลองค้นหาวันหรือสถานที่อื่น

 • 6 มี.ค. 2020
 • 7 มี.ค. 2020
 • 8 มี.ค. 2020
 • 9 มี.ค. 2020
 • 10 มี.ค. 2020

การขนส่งจาก บอร์โด ไปยัง ตูร์

 • รถโดยสาร
  $ 5.50
 • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน
 • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน

เส้นทางยอดนิยมใน ฝรั่งเศส