50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ภุพเนศวร ถึง ฮาวราห์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

01:05
BBS ภุพเนศวร
17:50
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
16ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
11:15
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
10:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
10:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
10:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
20วัน 8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
10:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
20วัน 8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
10:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
20วัน 8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
11:15
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
11:15
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
11:15
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
11:15
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
11:15
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
02:40
BBS ภุพเนศวร
10:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
03:40
BBS ภุพเนศวร
10:25
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
03:40
BBS ภุพเนศวร
10:25
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
03:40
BBS ภุพเนศวร
10:25
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
04:15
BBS ภุพเนศวร
11:10
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
21วัน 6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
04:15
BBS ภุพเนศวร
11:10
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
21วัน 6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
04:15
BBS ภุพเนศวร
11:10
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
21วัน 6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
04:47
BBS ภุพเนศวร
11:52
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:47
BBS ภุพเนศวร
11:52
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:47
BBS ภุพเนศวร
11:52
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:47
BBS ภุพเนศวร
11:52
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:47
BBS ภุพเนศวร
11:52
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:47
BBS ภุพเนศวร
11:52
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:47
BBS ภุพเนศวร
11:52
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:47
BBS ภุพเนศวร
11:52
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:40
BBS ภุพเนศวร
13:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
20วัน 8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:40
BBS ภุพเนศวร
23:00
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
17ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
05:40
BBS ภุพเนศวร
23:00
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
17ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
05:40
BBS ภุพเนศวร
23:00
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
17ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
05:40
BBS ภุพเนศวร
13:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
20วัน 8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:40
BBS ภุพเนศวร
13:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
20วัน 8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
06:00
BBS ภุพเนศวร
12:40
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
06:00
BBS ภุพเนศวร
12:40
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
06:00
BBS ภุพเนศวร
12:40
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
06:00
BBS ภุพเนศวร
12:40
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
06:05
BBS ภุพเนศวร
13:55
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:05
BBS ภุพเนศวร
13:55
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:05
BBS ภุพเนศวร
13:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:05
BBS ภุพเนศวร
13:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:05
BBS ภุพเนศวร
13:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:05
BBS ภุพเนศวร
13:55
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
14:25
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
14:25
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
13:50
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
13:50
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
13:50
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
13:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
19วัน 7ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
13:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
19วัน 7ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
14:25
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
14:00
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
14:30
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
14:30
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
14:30
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
13:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
19วัน 7ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
14:00
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:10
BBS ภุพเนศวร
14:00
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:50
BBS ภุพเนศวร
13:40
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
6ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:50
BBS ภุพเนศวร
13:40
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
6ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:30
BBS ภุพเนศวร
14:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:30
BBS ภุพเนศวร
14:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:30
BBS ภุพเนศวร
14:55
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:30
BBS ภุพเนศวร
16:05
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:30
BBS ภุพเนศวร
16:05
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:30
BBS ภุพเนศวร
16:05
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
14:50
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
14:50
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
14:50
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
14:50
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
14:50
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
14:50
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
14:50
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
14:50
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
14:50
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
00:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 16ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
00:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 16ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
00:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 16ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
00:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 16ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
00:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 16ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
00:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
17วัน 16ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
00:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 16ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
08:03
BBS ภุพเนศวร
16:08
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:03
BBS ภุพเนศวร
16:08
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:03
BBS ภุพเนศวร
16:08
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:03
BBS ภุพเนศวร
16:08
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:03
BBS ภุพเนศวร
16:08
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:03
BBS ภุพเนศวร
16:08
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:00
BBS ภุพเนศวร
16:45
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:00
BBS ภุพเนศวร
16:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:00
BBS ภุพเนศวร
16:45
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:00
BBS ภุพเนศวร
16:45
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:00
BBS ภุพเนศวร
16:45
HWH สถานีรถไฟโฮวรา
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:00
BBS ภุพเนศวร
16:45
SDAH Sealdah, ฮาวราห์
18วัน 6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน