50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ภุพเนศวร ถึง เจนไน โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:05
BBS ภุพเนศวร
21:30
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
00:05
BBS ภุพเนศวร
21:30
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
00:05
BBS ภุพเนศวร
21:30
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
01:30
BBS ภุพเนศวร
22:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
01:30
BBS ภุพเนศวร
22:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
01:30
BBS ภุพเนศวร
22:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:35
BBS ภุพเนศวร
03:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:35
BBS ภุพเนศวร
03:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:35
BBS ภุพเนศวร
03:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:35
BBS ภุพเนศวร
03:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:20
BBS ภุพเนศวร
05:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
22ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:20
BBS ภุพเนศวร
05:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
22ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:20
BBS ภุพเนศวร
05:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
22ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
04:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
04:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
04:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง
คืนเงิน 
12:00
BBS ภุพเนศวร
08:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
20ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
12:00
BBS ภุพเนศวร
08:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
20ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
12:00
BBS ภุพเนศวร
08:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
20ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
12:00
BBS ภุพเนศวร
08:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
20ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
12:00
BBS ภุพเนศวร
08:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
20ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
12:00
BBS ภุพเนศวร
08:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
20ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
12:00
BBS ภุพเนศวร
08:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
20ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
12:00
BBS ภุพเนศวร
08:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
20ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
12:00
BBS ภุพเนศวร
08:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
20ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
16:45
BBS ภุพเนศวร
11:40
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
18ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
16:45
BBS ภุพเนศวร
11:40
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
18ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
16:45
BBS ภุพเนศวร
11:40
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
18ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
17:35
BBS ภุพเนศวร
14:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:35
BBS ภุพเนศวร
14:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:35
BBS ภุพเนศวร
14:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
21ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:40
BBS ภุพเนศวร
17:10
MS เจนไนเอ็กมอร์
22ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
18:40
BBS ภุพเนศวร
17:10
MS เจนไนเอ็กมอร์
22ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
18:40
BBS ภุพเนศวร
17:10
MS เจนไนเอ็กมอร์
22ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:05
BBS ภุพเนศวร
15:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
20ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:05
BBS ภุพเนศวร
15:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
20ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:05
BBS ภุพเนศวร
15:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
20ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:05
BBS ภุพเนศวร
15:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
20ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:05
BBS ภุพเนศวร
15:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
20ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:05
BBS ภุพเนศวร
15:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
20ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:50
BBS ภุพเนศวร
15:20
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
19ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:50
BBS ภุพเนศวร
15:20
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
19ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:50
BBS ภุพเนศวร
15:20
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
19ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:20
BBS ภุพเนศวร
17:30
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
20:20
BBS ภุพเนศวร
17:30
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
20:20
BBS ภุพเนศวร
17:30
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
21:35
BBS ภุพเนศวร
17:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
19ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:35
BBS ภุพเนศวร
17:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
19ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:35
BBS ภุพเนศวร
17:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
19ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:35
BBS ภุพเนศวร
17:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
19ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:10
BBS ภุพเนศวร
22:30
MS เจนไนเอ็กมอร์
20นาที
คืนเงิน 
22:10
BBS ภุพเนศวร
22:30
MS เจนไนเอ็กมอร์
20นาที
คืนเงิน 
22:10
BBS ภุพเนศวร
22:30
MS เจนไนเอ็กมอร์
20นาที
คืนเงิน 
22:55
BBS ภุพเนศวร
20:20
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:55
BBS ภุพเนศวร
20:20
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:55
BBS ภุพเนศวร
20:20
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:55
BBS ภุพเนศวร
20:20
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:55
BBS ภุพเนศวร
20:20
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:55
BBS ภุพเนศวร
20:20
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:55
BBS ภุพเนศวร
20:20
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานภูวเนศวร (BBI) ถึง เจนไน (MAA) โดย เที่ยวบิน

#I5535
09:15
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
11:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#I51565
13:20
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
15:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#I52387
14:00
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
15:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#I52381
21:15
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
23:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#I52380
21:15
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
23:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#I51563
21:20
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
23:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 

เวลา ภุพเนศวร ถึง เจนไน

เวลา ภุพเนศวร ถึง เจนไน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
AirAsia India Economy #I553509:15 – 11:00₹ 10,112
AirAsia India Economy #I5156513:20 – 15:05₹ 10,112
AirAsia India Economy #I5238714:00 – 15:45₹ 10,112
AirAsia India Economy #I5238121:15 – 23:00₹ 10,112

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

เดินทางจาก ภุพเนศวร ไป เจนไนอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป เจนไน, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก ภุพเนศวร ไกลจาก เจนไน แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก ภุพเนศวร ไป เจนไน เป็นระยะทาง 777 ไมล์ส (1249 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 638 ไมล์ส (1025 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป เจนไน นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป เจนไน ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป เจนไน เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป เจนไน ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย INR 10,112 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป เจนไน กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก ภุพเนศวร ไป เจนไน ให้บริการ 5 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง ภุพเนศวร และ เจนไน โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป เจนไน มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก ภุพเนศวร ไปยัง เจนไน
    AirAsia India.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก ภุพเนศวร ไป เจนไน เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 589 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก ภุพเนศวร ไป เจนไน ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.