50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ภุพเนศวร ถึง ไฮเดอรา โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:40
BBS ภุพเนศวร
10:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
05:40
BBS ภุพเนศวร
10:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
05:40
BBS ภุพเนศวร
10:20
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
05:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
05:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:35
BBS ภุพเนศวร
05:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
04:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
04:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:55
BBS ภุพเนศวร
04:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:30
BBS ภุพเนศวร
07:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
23ชั่วโมง
คืนเงิน 
08:30
BBS ภุพเนศวร
07:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
17วัน 23ชั่วโมง
คืนเงิน 
08:30
BBS ภุพเนศวร
07:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
17วัน 23ชั่วโมง
คืนเงิน 
08:30
BBS ภุพเนศวร
07:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
23ชั่วโมง
คืนเงิน 
08:30
BBS ภุพเนศวร
07:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
17วัน 23ชั่วโมง
คืนเงิน 
08:30
BBS ภุพเนศวร
07:30
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
23ชั่วโมง
คืนเงิน 
09:37
BBS ภุพเนศวร
09:17
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
23ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
09:37
BBS ภุพเนศวร
09:17
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
23ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
09:37
BBS ภุพเนศวร
09:17
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
23ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
13:20
BBS ภุพเนศวร
09:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
19ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:15
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:15
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:15
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:15
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
20วัน 19ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:15
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
18วัน 19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:15
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
17วัน 19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:15
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
17วัน 19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:15
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
17วัน 19ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
20วัน 19ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:10
BBS ภุพเนศวร
09:30
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
20วัน 19ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:25
BBS ภุพเนศวร
11:40
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
15:25
BBS ภุพเนศวร
11:40
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
15:25
BBS ภุพเนศวร
11:40
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
15:25
BBS ภุพเนศวร
12:20
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
18วัน 20ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:25
BBS ภุพเนศวร
12:20
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
17วัน 20ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:25
BBS ภุพเนศวร
12:20
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
17วัน 20ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
18:00
BBS ภุพเนศวร
14:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20ชั่วโมง
คืนเงิน 
18:00
BBS ภุพเนศวร
14:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20ชั่วโมง
คืนเงิน 
18:00
BBS ภุพเนศวร
14:00
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:55
BBS ภุพเนศวร
17:55
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
22ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:55
BBS ภุพเนศวร
17:15
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
21ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:55
BBS ภุพเนศวร
17:15
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
21ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:55
BBS ภุพเนศวร
17:15
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
21ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:55
BBS ภุพเนศวร
17:55
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
22ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:55
BBS ภุพเนศวร
17:55
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
22ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:50
BBS ภุพเนศวร
17:25
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
20วัน 19ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:50
BBS ภุพเนศวร
17:25
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
20วัน 19ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:50
BBS ภุพเนศวร
17:25
HYB ไฮเดอราบัดเดคัน
20วัน 19ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:20
BBS ภุพเนศวร
17:40
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
19ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:20
BBS ภุพเนศวร
17:40
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
19ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:20
BBS ภุพเนศวร
17:40
SC สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
19ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานภูวเนศวร (BBI) ถึง ไฮเดอรา โดย เที่ยวบิน

#I51568
09:15
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
10:55
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#I5535
09:25
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
11:05
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#I51565
13:20
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
15:00
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#I51563
21:30
BBI ท่าอากาศยานภูวเนศวร, โอริสสา
23:10
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 

เวลา ภุพเนศวร ถึง อานธรประเทศ

เวลา ภุพเนศวร ถึง อานธรประเทศ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Indian Railways 1A - AC First Class Sleeper 05:40 – 10:20₹ 401
AirAsia India Economy #I5156809:15 – 10:55₹ 3,517
AirAsia India Economy #I5156513:20 – 15:00₹ 3,517
Indian Railways 2A - AC 2-Tier Sleeper 18:00 – 14:00₹ 700
AirAsia India Economy #I5156321:30 – 23:10₹ 3,517

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป อานธรประเทศ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป อานธรประเทศ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถไฟ

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เที่ยวบิน ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 3,516 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 401 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ภุพเนศวร ถึง อานธรประเทศ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 389 ไมล์ (625 กิโลเมตร) จาก ภุพเนศวร ไปยัง อานธรประเทศ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 353 ไมล์ (567 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ภุพเนศวร ไป อานธรประเทศ?

ถ้าคุณเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป อานธรประเทศ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 จนถึง 20 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป อานธรประเทศ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป อานธรประเทศ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 401 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 3,516 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ภุพเนศวร ไป อานธรประเทศ:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 401 บาท จนถึง INR 700 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ INR 3,516 บาท จนถึง INR 3,516 บาท;

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ภุพเนศวร ไปที่ อานธรประเทศ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 6 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ภุพเนศวร ไปยัง อานธรประเทศ มีไฟลท์ประมาณ 4 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ภุพเนศวร ไปยัง อานธรประเทศ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ภุพเนศวร ไปยัง อานธรประเทศ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ภุพเนศวร ไปยัง อานธรประเทศ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก ภุพเนศวร ไป อานธรประเทศ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ INR 3,516 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก ภุพเนศวร ไปยัง อานธรประเทศ AirAsia India

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ภุพเนศวร ไปยัง อานธรประเทศ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ภุพเนศวร ไปยัง อานธรประเทศ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: