50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Bergamo Airport ถึง มิลาน โดย รถบัส

00:15
Bergamo Airport
01:15
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
01:00
Bergamo Airport
02:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
07:15
Bergamo Airport
08:05
Milan Centrale Bus Station
50นาที
ทันที 
07:45
Bergamo Airport
08:35
Milan Centrale Bus Station
50นาที
ทันที 
08:00
Bergamo Airport
09:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
08:15
Bergamo Airport
09:15
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
08:30
Bergamo Airport
09:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
08:45
Bergamo Airport
09:45
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
09:00
Bergamo Airport
10:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
09:30
Bergamo Airport
10:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
09:45
Bergamo Airport
10:45
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
10:00
Bergamo Airport
11:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
10:15
Bergamo Airport
11:15
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
10:30
Bergamo Airport
11:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
10:45
Bergamo Airport
11:45
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
11:00
Bergamo Airport
12:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
11:15
Bergamo Airport
12:15
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
11:30
Bergamo Airport
12:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
12:00
Bergamo Airport
13:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
12:15
Bergamo Airport
13:15
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
12:30
Bergamo Airport
13:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
12:45
Bergamo Airport
13:45
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
13:00
Bergamo Airport
14:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
13:20
Bergamo Airport
14:20
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
13:30
Bergamo Airport
14:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
13:40
Bergamo Airport
14:40
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
14:00
Bergamo Airport
15:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
14:20
Bergamo Airport
15:20
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
14:30
Bergamo Airport
15:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
14:40
Bergamo Airport
15:40
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
14:55
Bergamo Airport
15:55
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
15:10
Bergamo Airport
16:10
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
15:30
Bergamo Airport
16:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
15:45
Bergamo Airport
16:45
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
16:00
Bergamo Airport
17:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
16:20
Bergamo Airport
17:20
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
16:30
Bergamo Airport
17:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
16:40
Bergamo Airport
17:40
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
17:00
Bergamo Airport
18:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
17:15
Bergamo Airport
18:15
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
17:30
Bergamo Airport
18:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
17:45
Bergamo Airport
18:45
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
18:00
Bergamo Airport
19:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
18:30
Bergamo Airport
19:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
18:45
Bergamo Airport
19:45
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
19:00
Bergamo Airport
20:00
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
19:30
Bergamo Airport
20:30
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
19:45
Bergamo Airport
20:45
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 
23:40
Bergamo Airport
00:40
Milan Centrale Bus Station
1ชั่วโมง
ทันที 

จาก Bergamo Airport Departures ถึง มิลาน โดย รถบัส

00:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
01:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
01:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
02:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
02:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
03:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
04:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
05:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
06:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
07:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
07:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
08:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
09:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
10:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
11:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
12:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
12:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
13:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
14:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
15:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
16:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
17:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
18:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
19:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
20:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
20:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
21:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
22:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
22:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
23:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
23:00
Bergamo Airport Departures, ลอมบาร์เดีย
00:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก Bergamo Central ถึง มิลาน โดย รถบัส

00:00
Bergamo Central
01:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
01:00
Bergamo Central
02:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
02:00
Bergamo Central
03:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
04:00
Bergamo Central
05:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
05:00
Bergamo Central
06:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
06:00
Bergamo Central
07:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
07:00
Bergamo Central
08:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:00
Bergamo Central
09:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:00
Bergamo Central
10:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:00
Bergamo Central
11:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:00
Bergamo Central
12:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
12:00
Bergamo Central
13:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:00
Bergamo Central
14:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:00
Bergamo Central
15:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:00
Bergamo Central
16:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:00
Bergamo Central
17:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:00
Bergamo Central
18:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:00
Bergamo Central
19:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:00
Bergamo Central
20:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
20:00
Bergamo Central
21:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:00
Bergamo Central
22:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
22:00
Bergamo Central
23:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
23:00
Bergamo Central
00:15
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
23:45
Bergamo Central
01:00
Piazza Duca D Aosta, มิลาน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

เส้นทางยอดนิยมใน อิตาลี

เดินทางจาก เบอร์กาโม ไป มิลานอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก เบอร์กาโม ไป มิลาน, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถบัส

ระยะทางจาก เบอร์กาโม ไกลจาก มิลาน แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก เบอร์กาโม ไป มิลาน เป็นระยะทาง 35 ไมล์ส (55 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 41 ไมล์ส (65 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก เบอร์กาโม ไป มิลาน นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก เบอร์กาโม ไป มิลาน ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก เบอร์กาโม ไป มิลาน เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก เบอร์กาโม ไป มิลาน ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย EUR 5.40 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก เบอร์กาโม ไป มิลาน กี่รอบต่อวัน ?

รถทัวร์ จาก เบอร์กาโม ไป มิลาน วิ่ง 71 รอบต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง เบอร์กาโม และ มิลาน โดย รถบัส การเดินทางจาก เบอร์กาโม ไป มิลาน มีตัวเลือกเป็น รถบัส เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถทัวร์

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถทัวร์:

  • แนะนำซื้อคลาสที่สูงหน่อยสำหรับรถทัวร์ เพื่อความสบายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ปรับอากาศ ที่เบาะนั่งนุ่มสบาย มี Wi-Fi และห้องน้ำเป็นต้น
  • เช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์เองก็ควรจะจองล่วงหน้าเพื่อที่นั่งที่ดี
  • การเดินทางด้วยรถทัวร์นั้นอาจมีความล่าช้า แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปถึงท่ารถอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถบัส จาก เบอร์กาโม ไป มิลาน เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 553 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถบัส จาก เบอร์กาโม ไป มิลาน ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.