50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานแคปปิตอล (PEK) ถึง กวางตุ้ง (ZUH) โดย เที่ยวบิน

07:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CA1895
08:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HU7703
08:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
12:25
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA1367
09:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
12:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
10:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#CA1383
10:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#CA1313
11:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
14:50
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
12:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
15:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CA3402
12:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
15:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HU7709
12:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
15:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
13:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#CA1303
13:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CA1397
14:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
17:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#CA3404
14:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
18:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CA1397
14:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
17:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#HU7705
14:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
18:25
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
15:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
18:35
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CA1357
15:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
18:50
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
16:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
20:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
4ชั่วโมง
ทันที 
 
#CA3406
16:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
20:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
16:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
20:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
17:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
21:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#HU7701
17:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
20:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA1337
18:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
21:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CA1305
18:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
21:50
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA3408
19:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
22:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
19:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
22:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#HU7713
19:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
23:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
20:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
23:25
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA1307
20:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
23:50
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
21:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
00:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน จีน

เดินทางจาก ปักกิ่ง ไป จูไห่อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป จูไห่, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก ปักกิ่ง ไกลจาก จูไห่ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก ปักกิ่ง ไป จูไห่ เป็นระยะทาง 1631 ไมล์ส (2623 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 1255 ไมล์ส (2018 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป จูไห่ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป จูไห่ ใช้เวลา 4 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป จูไห่ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป จูไห่ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย CNY 675 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป จูไห่ กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก ปักกิ่ง ไป มาเก๊า ให้บริการ 30 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง ปักกิ่ง และ จูไห่ โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป จูไห่ มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก ปักกิ่ง ไปยัง มาเก๊า
    Air China, Air Macau, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Deer Jet, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก ปักกิ่ง ไป จูไห่ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 555 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก ปักกิ่ง ไป จูไห่ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.