50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ปักกิ่งตะวันตก ถึง ฮ่องกง โดย รถไฟ

10:00
ปักกิ่งตะวันตก
18:58
XJA Hong Kong West Kowloon
8ชั่วโมง 58นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
ปักกิ่งตะวันตก
18:58
XJA Hong Kong West Kowloon
8ชั่วโมง 58นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
ปักกิ่งตะวันตก
18:58
XJA Hong Kong West Kowloon
8ชั่วโมง 58นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานแคปปิตอล (PEK) ถึง ฮ่องกง โดย เที่ยวบิน

#CX5997
03:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
06:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CA6537
03:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
07:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA997
03:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
06:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
05:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
09:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#HU8159
06:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
10:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CX5937
07:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA937
07:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
10:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA6533
07:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
07:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA1101
08:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA905
08:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5905
08:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CA6513
08:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CA101
08:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CX6101
08:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
08:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
12:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CA111
09:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CX6111
09:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA1111
09:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
12:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA6601
10:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA5347
10:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA901
12:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
15:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
12:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#HU8189
12:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
15:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CX5901
12:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CA6509
12:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CA109
13:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CX6109
13:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA1109
13:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA6603
13:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
17:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
13:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
17:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA5391
13:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA115
15:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
19:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA1115
15:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
18:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA6605
16:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
20:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
16:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
20:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA5331
16:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
20:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA1117
17:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
20:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX6117
17:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
21:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CA117
17:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
21:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CA107
18:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
22:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CA6521
18:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
22:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CX6107
18:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
22:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA1107
18:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
21:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5993
18:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
22:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA993
18:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
22:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA6511
19:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
23:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA903
19:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
22:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
19:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
23:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#HU8191
19:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
23:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA975
20:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
23:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA6523
21:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
00:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CX5975
21:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
00:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

เวลา ปักกิ่ง ถึง ฮ่องกง

เวลา ปักกิ่ง ถึง ฮ่องกง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Cathay Pacific Economy #CX599703:05 – 06:40¥ 5,320
Trans North Air Economy #HX33105:50 – 09:40¥ 2,533
Hainan Airlines Economy #HU815906:50 – 10:30¥ 4,059
Cathay Dragon Economy #KA110108:00 – 11:25¥ 2,808
China Railway Second Class Seat 10:00 – 18:58¥ 1,171
Cathay Dragon Economy #KA90112:00 – 15:55¥ 2,808
Air China Economy #CA11515:30 – 19:20¥ 1,265
Air China Economy #CA660516:35 – 20:25¥ 3,495
Cathay Pacific Economy #CX610718:30 – 22:05¥ 5,320
Trans North Air Economy #HX31319:55 – 23:45¥ 1,359
Hainan Airlines Economy #HU819119:55 – 23:35¥ 4,059
Cathay Dragon Economy #KA97520:30 – 23:55¥ 2,808

เส้นทางยอดนิยมใน จีน

จะเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป ฮ่องกง อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป ฮ่องกง คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถไฟ

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เที่ยวบิน ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ CNY 5,319 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง CNY 1,170 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ปักกิ่ง ถึง ฮ่องกง?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 280 ไมล์ (449 กิโลเมตร) จาก ปักกิ่ง ไปยัง ฮ่องกง. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 1232 ไมล์ (1981 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ปักกิ่ง ไป ฮ่องกง?

ถ้าคุณเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป ฮ่องกง คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 จนถึง 9 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป ฮ่องกง?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป ฮ่องกง แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก China Railway: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ CNY 1,170 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ CNY 5,319 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ปักกิ่ง ไป ฮ่องกง:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ CNY 1,170 บาท จนถึง CNY 1,838 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ CNY 2,191 บาท จนถึง CNY 5,319 บาท;

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ปักกิ่ง ไปที่ ฮ่องกง กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ปักกิ่ง ไปยัง ฮ่องกง มีไฟลท์ประมาณ 50 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ปักกิ่ง ไปยัง ฮ่องกง มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ปักกิ่ง ไปยัง ฮ่องกง มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ปักกิ่ง ไปยัง ฮ่องกง ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก ปักกิ่ง ไป ฮ่องกง ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ CNY 2,191 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก ปักกิ่ง ไปยัง ฮ่องกง Air China, Cathay Dragon, Cathay Pacific, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Trans North Air

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ปักกิ่ง ไปยัง ฮ่องกง

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ปักกิ่ง ไปยัง ฮ่องกง แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 100% เลือกนั่งเครื่องบิน.