50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก พระตะบอง วิรักบุญธรรม ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

07:30
พระตะบอง วิรักบุญธรรม
12:30
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
08:30
พระตะบอง วิรักบุญธรรม
13:30
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
15:00
พระตะบอง วิรักบุญธรรม
20:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
16:00
พระตะบอง วิรักบุญธรรม
21:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
23:00
พระตะบอง วิรักบุญธรรม
05:00
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา