50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือข้ามฟากฮาร์เบอร์เบย์ ถึง สิงคโปร์ โดย เรือเฟอร์รี่

06:20
ท่าเรือข้ามฟากฮาร์เบอร์เบย์, บาตัม
08:30
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
08:30
ท่าเรือข้ามฟากฮาร์เบอร์เบย์, บาตัม
10:40
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
09:30
ท่าเรือข้ามฟากฮาร์เบอร์เบย์, บาตัม
11:25
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
13:30
ท่าเรือข้ามฟากฮาร์เบอร์เบย์, บาตัม
15:40
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
14:15
ท่าเรือข้ามฟากฮาร์เบอร์เบย์, บาตัม
16:10
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
17:00
ท่าเรือข้ามฟากฮาร์เบอร์เบย์, บาตัม
19:10
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
19:00
ท่าเรือข้ามฟากฮาร์เบอร์เบย์, บาตัม
20:55
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
21:20
ท่าเรือข้ามฟากฮาร์เบอร์เบย์, บาตัม
23:15
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือข้ามฟากเซกูปัง ถึง สิงคโปร์ โดย เรือเฟอร์รี่

06:00
ท่าเรือข้ามฟากเซกูปัง, บาตัม
07:55
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
07:10
ท่าเรือข้ามฟากเซกูปัง, บาตัม
09:05
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
08:30
ท่าเรือข้ามฟากเซกูปัง, บาตัม
10:25
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
10:30
ท่าเรือข้ามฟากเซกูปัง, บาตัม
12:25
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
12:30
ท่าเรือข้ามฟากเซกูปัง, บาตัม
14:25
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
15:00
ท่าเรือข้ามฟากเซกูปัง, บาตัม
16:55
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
16:10
ท่าเรือข้ามฟากเซกูปัง, บาตัม
18:05
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
17:10
ท่าเรือข้ามฟากเซกูปัง, บาตัม
19:05
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
19:00
ท่าเรือข้ามฟากเซกูปัง, บาตัม
20:55
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม ถึง สิงคโปร์ โดย เรือเฟอร์รี่

06:00
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
08:20
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
07:00
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
09:20
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
08:20
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
10:40
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:50
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
12:10
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:40
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
14:00
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
12:50
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
15:10
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:10
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
16:30
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
15:20
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
17:40
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
16:30
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
18:50
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
17:40
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
20:00
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
19:00
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
21:20
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
20:30
ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม
22:50
ท่าเรือฮาร์เบอร์ฟรอนต์, สิงคโปร์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ ถึง สิงคโปร์ โดย เรือเฟอร์รี่

06:00
ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ, บาตัม
07:55
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
08:00
ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ, บาตัม
09:55
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
09:00
ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ, บาตัม
10:55
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
10:00
ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ, บาตัม
11:55
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
12:00
ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ, บาตัม
13:55
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
14:20
ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ, บาตัม
16:15
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
16:30
ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ, บาตัม
18:25
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
18:30
ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ, บาตัม
20:25
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
20:00
ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ, บาตัม
21:55
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 
20:15
ท่าเรือข้ามฟากนองซาปุระ, บาตัม
22:10
ท่าเรือข้ามฟากตานาห์เมราห์, สิงคโปร์
55นาที
ทันที 

เวลา บาตัม ถึง สิงคโปร์

เวลา บาตัม ถึง สิงคโปร์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Batam Fast Ferry Ferry 06:20 – 08:30IDR 188,005
Batam Fast Ferry Ferry 08:30 – 10:40IDR 188,005
Batam Fast Ferry Ferry 10:30 – 12:25IDR 188,005
Batam Fast Ferry Ferry 13:30 – 15:40IDR 188,005
Batam Fast Ferry Ferry 14:15 – 16:10IDR 188,005
Batam Fast Ferry Ferry 17:00 – 19:10IDR 188,005
Batam Fast Ferry Ferry 19:00 – 20:55IDR 188,005
Batam Fast Ferry Ferry 21:20 – 23:15IDR 188,005

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก บาตัม ถึง สิงคโปร์

KK
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Batam Fast Ferry, 20 ก.พ. 2020
Excellent service
JW
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Batam Fast Ferry, 27 ม.ค. 2020
The boat was clean and fast. It was reliable and right on time. The price was reasonable also. It was my second trip and I would use them again.
YS
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Batam Fast Ferry, 26 ก.ค. 2019
Excellent trip sir
JV
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Batam Fast Ferry, 21 ก.ค. 2019
Hyvin toimii, saat myös osin valmiiksi täytetyn matkustajatietokortin, joka täytyy palauttaa SG rajatarkastukseen, kun teet check innin. Onnistuin myös vaihtamaan lähtöni aikaisempaan laivaan Batamissa. Suosittelen.
4.7
7 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
71%
4
29%
3
0%
2
0%
1
0%

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย

เดินทางจาก บาตัม ไป สิงคโปร์อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก บาตัม ไป สิงคโปร์, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เรือเฟอร์รี่

ระยะทางจาก บาตัม ไกลจาก สิงคโปร์ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก บาตัม ไป สิงคโปร์ เป็นระยะทาง 42 ไมล์ส (67 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 20 ไมล์ส (31 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก บาตัม ไป สิงคโปร์ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก บาตัม ไป สิงคโปร์ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก บาตัม ไป สิงคโปร์ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก บาตัม ไป สิงคโปร์ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย IDR 188,009 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก บาตัม ไป สิงคโปร์ กี่รอบต่อวัน ?

เรือเฟอร์รี่ ทำการออกจาก บาตัม ไป สิงคโปร์ 39 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง บาตัม และ สิงคโปร์ โดย เรือเฟอร์รี่ การเดินทางจาก บาตัม ไป สิงคโปร์ มีตัวเลือกเป็น เรือเฟอร์รี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เรือเฟอร์รี่

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่:

  • เรือเฟอร์รี่จะให้บริการตามสภาพอากาศ - เที่ยวเรือสามารถยกเลิกหรือเลื่อน โดยเฉพาะในหน้าฝนหรือช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (low season)
  • อาจมีคลื่นลมแรง - โปรดพกยาไว้ใกล้ตัวเพื่อป้องกันอาการเมาเรือ
  • หากเดินทางในช่วงที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น (high season) ควรจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางเนื่องจากตั๋วมีจำนวนจำกัด และมักขายหมดเร็ว

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ จาก บาตัม ไป สิงคโปร์ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 580 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เรือเฟอร์รี่ จาก บาตัม ไป สิงคโปร์ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.