50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานฮังนาดิม (BTH) ถึง เรียว โดย เที่ยวบิน

#JT956
09:20
BTH ท่าอากาศยานฮังนาดิม, บาตัม
09:55
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
35นาที
ทันที 
 
#JT237
10:00
BTH ท่าอากาศยานฮังนาดิม, บาตัม
10:35
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
35นาที
ทันที 
 
#QG932
10:40
BTH ท่าอากาศยานฮังนาดิม, บาตัม
11:30
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
50นาที
ทันที 
 
#JT971
10:55
BTH ท่าอากาศยานฮังนาดิม, บาตัม
11:30
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
35นาที
ทันที 
 
#JT235
13:30
BTH ท่าอากาศยานฮังนาดิม, บาตัม
14:05
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
35นาที
ทันที 
 
#JT973
14:40
BTH ท่าอากาศยานฮังนาดิม, บาตัม
15:15
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
35นาที
ทันที 
 
#JT239
14:45
BTH ท่าอากาศยานฮังนาดิม, บาตัม
15:20
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
35นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานสิงคโปร์ (SIN) ถึง เรียว โดย เที่ยวบิน

#AK9355
03:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
21:10
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
1วัน 19ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK700 #AK431
07:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
Stop 2ชั่วโมง
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:30
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK702 #AK429
08:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
Stop 5ชั่วโมง 45นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:35
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
7ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AK704
10:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
04:40
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
1วัน 19ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK706 #AK429
12:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
Stop 2ชั่วโมง 25นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:35
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AK710
13:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
07:40
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
1วัน 19ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK712
14:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
08:20
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
1วัน 19ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK714 #AK431
16:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
Stop 16ชั่วโมง 55นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:30
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
18ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK716 #AK431
18:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
Stop 15ชั่วโมง 5นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:30
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
17ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK718 #AK431
20:15
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
Stop 13ชั่วโมง 20นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:30
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
15ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AK9626
21:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
15:20
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
1วัน 19ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK720 #AK429
22:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
Stop 16ชั่วโมง 10นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:35
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
18ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK722
23:00
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
17:10
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
1วัน 19ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK9726 #AK429
23:05
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
Stop 15ชั่วโมง 35นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:35
PKU ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า, เรียว
17ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

เวลา ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม ถึง เรียว

เวลา ท่าเรือข้ามฟากใจกลางเมืองบาตัม ถึง เรียว
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
AirAsia Economy #AK935503:00 – 21:10IDR 1,471,020
AirAsia Economy #AK70007:35 – 10:30IDR 1,471,020
Lion Air Economy #JT95609:20 – 09:55IDR 826,751
Lion Air Economy #JT23710:00 – 10:35IDR 826,751
Citilink Economy #QG93210:40 – 11:30IDR 615,153
AirAsia Economy #AK70410:30 – 04:40IDR 1,471,020
Lion Air Economy #JT23513:30 – 14:05IDR 826,751
Lion Air Economy #JT97314:40 – 15:15IDR 826,751
AirAsia Economy #AK71416:35 – 10:30IDR 1,471,020
AirAsia Economy #AK71618:25 – 10:30IDR 1,166,125
AirAsia Economy #AK71820:15 – 10:30IDR 1,471,020
AirAsia Economy #AK72022:35 – 15:35IDR 1,471,020

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย