50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถึง โตเกียว (TYO) โดย เที่ยวบิน

#TR868
00:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:15
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#SL300
00:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
02:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#XW102
02:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:25
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#XW102
02:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:25
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#XJ9600
03:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 4ชั่วโมง 25นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AK891 #D7522
08:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 2ชั่วโมง 50นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
11ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK881 #D7522
09:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 2ชั่วโมง 15นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
11ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#AK871
09:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:10
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
22ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
10:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#XW106
11:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:55
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK877
17:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:25
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
22ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK887
17:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:40
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
22ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK893 #D7522
18:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop -1วัน -8ชั่วโมง -30นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AK889 #D7522
21:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 14ชั่วโมง 25นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
23ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AK897 #D7522
21:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 13ชั่วโมง 50นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
22ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#SL302
22:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:10
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ถึง โตเกียว (TYO) โดย เที่ยวบิน

#TG6006
00:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:40
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
00:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:25
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
06:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TG6004
06:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:05
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TG676
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:50
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:05
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:30
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
09:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17:25
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
09:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17:55
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:05
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG6109
10:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:25
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:10
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TG660
14:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TG6103
15:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
23:25
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
23:00
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
16:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:35
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
22:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
05:40
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
22:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
05:40
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
22:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:40
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG640
22:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:20
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
22:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:40
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
22:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:55
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
22:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TG682
23:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:55
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TG626
23:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
23:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TG642
23:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:40
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 

เวลา กรุงเทพ ถึง โตเกียว

เวลา กรุงเทพ ถึง โตเกียว
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Scoot Economy #TR86800:30 – 08:15฿ 7,399
Thai AirAsia X Economy #XJ60202:30 – 10:45฿ 3,756
Thai AirAsia Economy #FD31107:05 – 22:30฿ 10,095
AirAsia Economy #AK89108:35 – 22:30฿ 9,575
Thai AirAsia X Economy #XJ60610:45 – 19:00฿ 6,776
All Nippon Airways Economy #NH596613:00 – 21:10฿ 26,067
Thai Airways Economy #TG66014:50 – 22:30฿ 15,065
AirAsia Economy #AK87717:30 – 18:25฿ 9,575
AirAsia Economy #AK89318:55 – 22:30฿ 9,575
AirAsia Economy #AK88921:00 – 22:30฿ 9,575
Thai Lion Air Economy #SL30222:50 – 07:10฿ 7,653
Bangkok Air Economy #PG415322:05 – 06:15฿ 16,738

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป โตเกียวอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป โตเกียว, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก โตเกียว แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป โตเกียว เป็นระยะทาง 4033 ไมล์ส (6489 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 3102 ไมล์ส (4991 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป โตเกียว นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป โตเกียว ใช้เวลา 23 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป โตเกียว เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป โตเกียว ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 3,756 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป โตเกียว กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก กรุงเทพ ไป โตเกียว ให้บริการ 46 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ โตเกียว โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป โตเกียว มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง โตเกียว
    AirAsia (AirAsia), All Nippon Airways, Bangkok Air (บางกอกแอร์เวย์), Japan Airlines, NokScoot, Scoot, Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai AirAsia X, Thai Airways, Thai Lion Air.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป โตเกียว เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 586 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป โตเกียว ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.