ท่านทำการใช้ 1 ตัวกรองการค้นหา

Clear all filters
Special icons you can find in results:
 • ทันที - Instant confirmation
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
ทันที รายการแนะนำ
16:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 21ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #FD315 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
18:40
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง ซิดนีย์ โดย เครื่องบิน

+
ทันที
07:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 23ชั่วโมง 40นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
10:45
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia +
ทันที
08:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 10นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
10:45
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia +
ทันที
09:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 21ชั่วโมง 35นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
10:45
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia
ทันที ราคาถูกที่สุด
09:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #AK871 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
09:00
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia
ทันที ราคาถูกที่สุด
11:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #AK873 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
11:15
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ทันที
12:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 21ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #FD313 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
13:45
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia +
ทันที
13:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 17ชั่วโมง 25นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
10:45
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ทันที
14:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 21ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #FD319 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
15:45
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia
ทันที ราคาถูกที่สุด
14:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #AK875 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
14:10
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia +
ทันที
14:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 15ชั่วโมง 50นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
10:45
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ทันที รายการแนะนำ
16:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 21ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #FD315 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
18:40
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia
ทันที ราคาถูกที่สุด
17:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #AK877 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
17:15
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia +
ทันที
17:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 13ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
10:45
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia
ทันที ราคาถูกที่สุด
18:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #AK893 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
18:20
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia +
ทันที
21:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 20นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
20:20
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
AirAsia +
ทันที
21:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 18ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
20:20
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ซิดนีย์ โดย เครื่องบิน

ทันที
07:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 9ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #TG471 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
20:25
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ทันที
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 9ชั่วโมง 20นาที ด้วยไฟลท์ #TG475 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
07:10
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
Qantas Airways
ทันที
18:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 9ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #QF24 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
07:30
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
อี-ทิกเก็ต ทันที
18:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 9ชั่วโมง 20นาที ด้วยไฟลท์ #PG4531 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
07:30
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ทันที เร็วที่สุด
19:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #EK418 โดยสายการบิน Emirates ในชั้น ชั้นประหยัด
08:10
+1
SYD ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ ซิดนีย์

 • เครื่องบิน
  ฿ 9,813
 • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
 • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา กรุงเทพ ถึง ซิดนีย์

เวลา กรุงเทพ ถึง ซิดนีย์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thai Airways ชั้นประหยัด #TG47107:25 - 20:25฿ 39,875
AirAsia ชั้นประหยัด #AK87109:15 - 09:00฿ 12,033
AirAsia ชั้นประหยัด #AK87311:30 - 11:15฿ 12,033
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD31312:00 - 13:45฿ 17,285
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD31914:00 - 15:45฿ 17,285
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD31516:55 - 18:40฿ 17,285
AirAsia ชั้นประหยัด #AK87717:30 - 17:15฿ 12,033
Thai Airways ชั้นประหยัด #TG47517:50 - 07:10฿ 19,461
AirAsia ชั้นประหยัด #AK89318:35 - 18:20฿ 12,033
Qantas Airways ชั้นประหยัด #QF2418:00 - 07:30฿ 18,365
Bangkok Air ชั้นประหยัด #PG453118:10 - 07:30฿ 30,778
Emirates ชั้นประหยัด #EK41819:30 - 08:10฿ 88,451

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

 • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก ซิดนีย์ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์ เป็นระยะทาง 6227 ไมล์ส (10019 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 4790 ไมล์ส (7707 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์ ใช้เวลา 24 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 9,813 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์ กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์ ให้บริการ 21 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ ซิดนีย์ โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์ มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

 • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
 • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ซิดนีย์
  AirAsia (AirAsia), Bangkok Air (บางกอกแอร์เวย์), Emirates, Qantas Airways, Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Airways.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 541 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป ซิดนีย์ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.