50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย รถตู้

09:30
สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ
10:30
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
ทันที 
13:30
สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ
14:30
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
ทันที 
17:30
สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ
18:30
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
ทันที 

จาก Power Nap Lounge ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย รถตู้

00:00
Power Nap Lounge, กรุงเทพ
01:30
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
01:00
Power Nap Lounge, กรุงเทพ
02:30
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
02:00
Power Nap Lounge, กรุงเทพ
03:30
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
03:00
Power Nap Lounge, กรุงเทพ
04:30
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
Power Nap Lounge, กรุงเทพ
14:30
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
Power Nap Lounge, กรุงเทพ
16:30
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
Power Nap Lounge, กรุงเทพ
18:30
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:00
Power Nap Lounge, กรุงเทพ
20:30
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
Power Nap Lounge, กรุงเทพ
22:30
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
Power Nap Lounge, กรุงเทพ
00:30
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก หัวลำโพง ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
หัวลำโพง, กรุงเทพ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
หัวลำโพง, กรุงเทพ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
หัวลำโพง, กรุงเทพ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก นนทบุรี ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
นนทบุรี
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นนทบุรี
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นนทบุรี
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา กรุงเทพ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เวลา กรุงเทพ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Powernap Thai Van 9pax 00:00 – 01:30฿ 1,190
Kim Taxi Thailand Van 9pax Any time฿ 1,300
Hua Hin Cars Van 9pax Any time฿ 1,500
Glassflower Premium Any time฿ 1,451
Powernap Thai Van 9pax 02:00 – 03:30฿ 1,190
Bell Travel Van 9pax 09:30 – 10:30฿ 280
Bell Travel Van 9pax 13:30 – 14:30฿ 280
Powernap Thai Van 9pax 15:00 – 16:30฿ 790
Bell Travel Van 9pax 17:30 – 18:30฿ 280
Powernap Thai Van 9pax 19:00 – 20:30฿ 790
Powernap Thai Van 9pax 21:00 – 22:30฿ 790
Powernap Thai Van 9pax 23:00 – 00:30฿ 1,190

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4.4
107 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
74%
4
9%
3
6%
2
2%
1
9%
AD
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Thailand Limo by Datum, 29 ก.ย. 2019
Great trip, driver was on time and well dressed and a nice guy, also his car was spotless. He got us to the airport safely. Will go with the company again.
FV
3
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9pax, Team Holiday, 13 ส.ค. 2019
Chauffeur was 20 min. Too late. We were waiting in the lobby since 05:45. He wasnt there yet. The conciërge called and 5 min later he was there. Next time i would just get a taxi from the hotel instead of booking it advance. The chauffeur did not speak to us at all. A little dissapointed about this service.
JS
4
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง, Hua Hin Cars, 12 ส.ค. 2019
The driver was in his van waiting. And we in the hotel. Do we didn t see him. But later pleasant trip and in time at the airport.
DF
5
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9pax, Team Holiday, 12 ส.ค. 2019
Perfectly on time and 25 minuts latéral we were at airport. Thank you
NA
5
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9pax, Glassflower, 2 ส.ค. 2019
Chauffeur en avance et voiture confortable. Merci beaucoup
CC
4
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง, Hua Hin Cars, 13 ก.ค. 2019
The driver arrived early, which is great! He certainly knew his way around Bangkok and managed to navigate his way easily around the city. I suspect he took the long route to avoid paying tolls but I had plenty of time before my flight, so this was fine.
WP
5
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax, BangkokTaxi24, 10 มี.ค. 2019
great to see a lady driver ..4th time through 12goasia :-)
LM
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Hua Hin Cars, 5 มี.ค. 2019
The driver arrived early, was nice and efficient. Nice car.
KB
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Hua Hin Cars, 1 มี.ค. 2019
We got a very comfortable car and the driver was very friendly
CL
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Kim Taxi Thailand, 25 ก.พ. 2019
Once again, our booking for transfers using 12Go Asia has been a total success. Driver friendly, punctual, helpful and professional - price is good. Couldn't ask for more. Thanks.
SD
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 3 ก.พ. 2019
In time. Clean car. Friendly driver. Helpful with luggage. Fully recommendable. Will choose service again on next visit in BKK.
MF
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 2 ม.ค. 2019
The driver was very fast and friendly. He got us to the airport early so we didnt have to stress at all. Very good!
KW
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Team Holiday, 30 ธ.ค. 2018
Great driver, courteous and friendly, nice clean car. Highly recommend, thanks for the great service.
VS
5
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9pax, Team Holiday, 20 พ.ย. 2019
Good service and on time
LK
5
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9pax, Team Holiday, 30 ต.ค. 2019
comfortable, will definitely book again
IB
4
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 12 ส.ค. 2019
Good trip and driver.
JP
5
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9pax, Team Holiday, 17 ก.พ. 2019
It Was very good
AH
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, Hua Hin Cars, 10 ม.ค. 2019
Taxi was on time. Very safe driver.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถตู้
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถตู้ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 6,600 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้ เพราะตั๋ว รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 280 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 16 ไมล์ (25 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 14 ไมล์ (21 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 2 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Bell Travel (เบล แทรเวล): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 280 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 6,600 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ:

  • ตั๋วรถตู้ : THB 280 - THB 1,190;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 750 บาท ไปจนถึง THB 6,600 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • รถตู้จาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 13 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 750$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก กรุงเทพ ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.