กรุงเทพ ไป สุโขทัย

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หมอชิต ถึง สุโขทัย โดย รถบัส

07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
15:10
สุโขทัย
8ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:30
หมอชิต, กรุงเทพ
20:40
สุโขทัย
8ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
04:10
สุโขทัย
8ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
หมอชิต, กรุงเทพ
05:40
สุโขทัย
8ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก Department of Land Transport ถึง สุโขทัย โดย รถบัส

12:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
18:00
สุโขทัย
6ชั่วโมง
ทันที 
18:10
Department of Land Transport, กรุงเทพ
00:10
สุโขทัย
6ชั่วโมง
ทันที 
22:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:00
สุโขทัย
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก หัวลำโพง ถึง สุโขทัย โดย รถไฟ+รถตู้ ตั๋วร่วม

Bangkok - Sukhothai
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:37
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี เดิน - 3 นาที, 100 m (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 23 นาที)
08:00
สถานีรถไฟพิษณุโลก
09:30
7 อีเลฟเว่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เวลารวม
11ชั่วโมง 30นาที

จาก ข้าวสารธาราทราเวล ถึง สุโขทัย โดย รถบัส

08:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
19:00
สุโขทัย
10ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
16:00
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
02:30
สุโขทัย
10ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง สุโขทัย โดย เที่ยวบิน

07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:20
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
10:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:45
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
13:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:30
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
13:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:25
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:50
THS สนามบินสุโขทัย
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง สุโขทัย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
5ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
5ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
5ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง สุโขทัย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
5ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
5ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
5ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง สุโขทัย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เมืองเก่า, สุโขทัย
6ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เมืองเก่า, สุโขทัย
6ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เมืองเก่า, สุโขทัย
6ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง สุโขทัย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เมืองเก่า, สุโขทัย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เมืองเก่า, สุโขทัย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เมืองเก่า, สุโขทัย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมเมืองสุโขทัย
6ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา กรุงเทพ ถึง สุโขทัย

เวลา กรุงเทพ ถึง สุโขทัย
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thailand Limo by Datum SUV 4pax 00:00 – 05:55฿ 6,820
MCC VAN Van 9pax 00:00 – 06:00฿ 7,150
Glassflower Premium 00:00 – 06:00฿ 7,227
Phitsanulok Tour Express 07:00 – 15:10฿ 373
Bangkok Air Economy #PG120110:30 – 11:45฿ 1,620
Phitsanulok Tour Express 12:30 – 20:40฿ 373
Bangkok Air Economy #PG21315:30 – 16:50฿ 1,620
Transport Co Express 18:10 – 00:10฿ 341
Phitsanulok Tour VIP 20:00 – 04:10฿ 427
Transport Co Express 22:00 – 04:00฿ 341

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง สุโขทัย

4.0
428 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
39%
4
39%
3
12%
2
4%
1
5%
EM
3
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 7 ธ.ค. 2019
Un autobús que parecía un congelador. Horrible, toda la gente tiritando y con 2 mantas más sudaderas. Fatal
PR
4
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 5 ธ.ค. 2019
Buen servicio, los asientos comodos. Llego 1 hora y media antes
EA
4
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 30 พ.ย. 2019
Bus arrived on time, 1 stop for snacks / toilet. Bus did stop in new Sukohthai not in old town Sukohthai. Took tuktuk from there to our hotel.
FD
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 25 พ.ย. 2019
Great transport, great driver. We thought it would take much longer to arrive to Chiang Mai and it took 4 hours instead of 6. Amazing
ZH
3
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 13 พ.ย. 2019
The bus was good for it's price. The food option has meat, which is not great for vegetarians. It felt like it went on forever but actually was true to time.
CS
3
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 4 พ.ย. 2019
Unfortunately the station was very dispersive and it took us a while to figure out where the ticket office was. The directions that 12go gave us were scarce to find the gate
SF
4
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 25 ต.ค. 2019
Good journey with no dramas. Aircon was great and seats were fairly comfortable. No complaints here
AV
5
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 9 ต.ค. 2019
There wasn't anyone next to me, so I had a lot of space. They gave as water and a meal for free. We stoppend one time to go to the toilet and get some food. The staf was very nice too.
EP
5
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 9 ต.ค. 2019
Trip was excellent. Good service with water and food included.
RX
4
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 22 ก.ย. 2019
The bus ride was quite fast, we arrived around 4:00am instead of 5:50 in the morning. In between we got blankets, water and some cookies. What was quite pleasing. Only negative was the cold airconditioning, i was freezing inside...
EG
3
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9pax, Glassflower, 28 ส.ค. 2019
Mini van and schedule Ok but driver driving dangerously
AM
4
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 14 ส.ค. 2019
The bus made unnecessary stops, making the trip last longer. stop to load water while the passengers are on the bus I think it's not right
MG
3
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 12 ส.ค. 2019
The bus was really old comparing to other companies, toilets were broken half of the trip and it wasnt really comfortable. But, it was pretty fast and arrived to sukhothai by 4 am instead 5.40 am.
IM
4
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 9 ส.ค. 2019
Puntual. Not superComfortable , but you can sleep there. They give you cookies and water. There is a WC inside. Faster than expected.
KT
4
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 8 ส.ค. 2019
The flight was on time and a dual propeller plane. Although noisy to begin with, the flight was good and the staff friendly. Lovely, quaint airport and reception area.
FB
4
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 4 ส.ค. 2019
Online Booking a Bus was very easy and i had a great overview about prices and the time sheets. Allready booked ticket helped a lot in the northern bus station in thailand, since their are so many ticket counters of different companies (price comparison) Check-In was super fast and we could easily find our departure plattform. Rateing for Phitsanlok Tours: Noone of the personal was speaking english (tried to ask for arrival bus terminal and needed some time to find out the place) Every Seat in the Bus was allready a bit broken and their was no food on the trip.
MV
5
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 6 ก.ค. 2019
We did a trip to and from Ayutthaya, same day, and loved the van! It was super comfy and air conditioned. Staff was nice and quick.
MR
4
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 16 มิ.ย. 2019
Perfectly fine trip, only loss of star is for the lack of leg room but I am taller than the average Thai person I guess!
AM
4
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 4 มิ.ย. 2019
Easy to navigate getting to the bus. Clea , spacious, strong AC. Small meal provided. Only down side is the bus gets super cold (there are blankets) and there was only one quick 10 min washroom Break for the whole 8 hr trip. Frequent stops to drop off other ppl along the way.
LD
4
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 11 พ.ค. 2019
It was great but I think I would have receive more information about the place where we have to go to make check in

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • รถไฟ
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 8,470 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 341 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง สุโขทัย?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 275 ไมล์ (441 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 232 ไมล์ (372 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 9 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Transport Co (บริษัท ขนส่ง จำกัด): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 341 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 8,470 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 341 บาท จนถึง THB 427 บาท;
 • van+bus ราคาตั๋ว: THB 930 - THB 930. รอบรถออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย มีตั้งแต่ 08:30 นาฬิกา ที่ 12Go Makkasan Station จนถึง 09:15 นาฬิกา ที่ 12Go Makkasan Station
 • train+van ราคาตั๋ว: THB 1,179 - THB 1,179. รอบรถออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย มีตั้งแต่ 22:00 นาฬิกา ที่ Hua Lamphong จนถึง 22:00 นาฬิกา ที่ Hua Lamphong
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ THB 1,620 บาท จนถึง THB 1,944 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 6,237 บาท ไปจนถึง THB 8,470 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ สุโขทัย กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 22:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 7 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย มีไฟลท์ประมาณ 4 เที่ยวต่อวัน.
 • เส้นทาง 4 โดย van+bus จาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย ออกเดินทางตั้งแต่ 08:30 โมง จาก 12Go Makkasan Station จนถึงเวลา 09:15 ที่ 12Go Makkasan Station
 • เส้นทาง 2 โดย train+van จาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย ออกเดินทางตั้งแต่ 22:00 โมง จาก Hua Lamphong จนถึงเวลา 22:00 ที่ Hua Lamphong

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ THB 1,620 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย Bangkok Air (บางกอกแอร์เวย์)

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 6,237$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง สุโขทัย แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 753 เลือกเดินทางโดย train+van
 • 225 เลือกเดินทางด้วยรถบัส
 • 141 เลือกเดินทางโดย van+bus
 • 17 เลือกนั่งเครื่องบิน.
 • 5 เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.