ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
  • ทันที - ยืนยันทันที
  • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Thai AirAsia
ทันที รายการแนะนำ
06:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 35นาที ด้วยไฟลท์ #FD3102 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
5
08:05
HDY สนามบินหาดใหญ่
Nok Air
ทันที รายการแนะนำ
09:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #DD7104 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4.7
10:45
HDY สนามบินหาดใหญ่
Siam Lane Tour Siam Lane Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
08:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2
22:00
สิงหนคร, สงขลา

จาก สายใต้ใหม่ ถึง สงขลา โดย รถโดยสาร

Siam Lane Tour Siam Lane Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
08:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2
22:00
สิงหนคร, สงขลา
Siam Lane Tour Siam Lane Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
08:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2
22:20
สงขลา
Transport Co Transport Co
ทันที
16:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
06:00
+1
สงขลา
Piya
อี-ทิกเก็ต ทันที
16:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
07:00
+1
สงขลา
Siam Lane Tour Siam Lane Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2
08:10
+1
สงขลา
Siam Lane Tour Siam Lane Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2
07:50
+1
สิงหนคร, สงขลา
Siam Lane Tour Siam Lane Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
5
10:00
+1
สงขลา
Siam Lane Tour Siam Lane Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
19:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
5
09:50
+1
สิงหนคร, สงขลา

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง สงขลา โดย เครื่องบิน

Thai Lion Air
ทันที
04:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #SL1727 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
03:00
+1
HDY สนามบินหาดใหญ่
Nok Air
ทันที
06:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #DD7102 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4
07:25
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai AirAsia
ทันที รายการแนะนำ
06:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 35นาที ด้วยไฟลท์ #FD3102 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
5
08:05
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai Lion Air
ทันที
07:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #SL702 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
08:40
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai AirAsia
ทันที
07:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 35นาที ด้วยไฟลท์ #FD3116 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
08:55
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai AirAsia
ทันที
08:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #FD3126 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
10:25
HDY สนามบินหาดใหญ่
Nok Air
ทันที รายการแนะนำ
09:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #DD7104 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4.7
10:45
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai Lion Air
ทันที
09:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #SL706 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
5
11:20
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai Lion Air
ทันที เร็วที่สุด
09:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #SL604 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
10:55
HDY สนามบินหาดใหญ่
Nok Air
ทันที
10:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #DD6462 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
11:50
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai AirAsia
ทันที
10:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #FD3104 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
12:00
HDY สนามบินหาดใหญ่
Nok Air
ทันที
10:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #DD7106 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:10
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai Lion Air
ทันที
11:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #SL708 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:35
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai AirAsia
ทันที
12:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 35นาที ด้วยไฟลท์ #FD3106 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
14:05
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai Lion Air
ทันที
12:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #SL710 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
3
11:00
+1
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai Lion Air
ทันที
12:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #SL606 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
11:20
+1
HDY สนามบินหาดใหญ่
Nok Air
ทันที
13:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ด้วยไฟลท์ #DD7108 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4.5
14:30
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai Lion Air
ทันที
13:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #SL712 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:00
+1
HDY สนามบินหาดใหญ่
Thai AirAsia
ทันที
14:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 35นาที ด้วยไฟลท์ #FD3108 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
15:35
HDY สนามบินหาดใหญ่

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ สงขลา

เวลา กรุงเทพ ถึง สงขลา

เวลา กรุงเทพ ถึง สงขลา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL172704:30 - 03:00฿ 1,881
Nok Air ชั้นประหยัด #DD710206:00 - 07:25฿ 2,199
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD312608:55 - 10:25฿ 2,124
Nok Air ชั้นประหยัด #DD646210:20 - 11:50฿ 1,999
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD310612:30 - 14:05฿ 2,277
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD310814:00 - 15:35฿ 2,277
Transport Co ด่วน 16:00 - 06:00฿ 737
Piya วีไอพี 16:50 - 07:00฿ 938
Siam Lane Tour ด่วน 17:50 - 08:10฿ 804
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD311819:50 - 21:20฿ 2,124
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD311220:25 - 21:55฿ 2,124
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL72622:20 - 23:50฿ 1,881

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง สงขลา

4.1
167 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
46%
4
35%
3
11%
2
5%
1
4%
SA
4
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 11 ธ.ค. 2019
Nice overnight trip. Bed was comfortable, staff was very helpful. I am glad I brought a jacket and eye shades. Nice way to travel. The train was late departing. And 12go was perfect. Great job
ST
4
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 6 ธ.ค. 2019
The air conditioning is not cold enough, other than that everything else is good.
EC
4
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 29 พ.ย. 2019
12goasia were very efficient in getting me the ticket, thank you. The bed was comfortable, but the train looked a bit old and not very clean. Also, there is not a lot of room for luggage, so the aisle fills up with big suitcases and it gets tricky to go for a walk, especially with all the people selling food walking up and down the train. The toilets had probably seen better days: the cover of the toilet bowl was broken, water had been sprinkled everywhere around the sinks, and there was no paper. In the morning, they came very early to turn the beds back into seats, but they left several ones in bed mode because some people were still sleeping. After that, when everybody was up, they never came to finish the job, until we were almost at destination. However, as I said, the beds are very comfortable, and the train arrived at Padang Besar with about 45min delay, which is not too bad, as there is a 2.5 hour connection time to Butterworth.
PH
5
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 18 พ.ย. 2019
We found 12go to be a straightforward and helpful service. As for the train ride, we booked bunks in a 2nd class AC car. The trip lasted nearly 20 hours and we did arrive at our destination a couple of hours later than expected (no appointments on arrival, no problem). For myself and my partner, the train rocked us to sleep and it was the most restful nights sleep since we left home!
JY
5
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 30 ต.ค. 2019
Purchasing through 12Go gave me the confidence that i will reach my destination on the intended day and time. It is easy to communicate to them as the staffs understood simply English and was able to guide me towards my destination. Highly recommended for hassle free booking!
GL
3
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 24 ต.ค. 2019
I enjoyed the trip but have to admit it arrived over an hour late and most toilets seemed to be partially flooded. Friendly staff.
NA
5
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 21 ต.ค. 2019
Ticket pick-up was a breeze - convenient location, good instructions to the building and room; and the staff were super friendly! The free sim-card and bottled water was an excellent and much appreciated touch! To be honest, I had doubts about using a paid service to book my tickets, but I'm very glad that I did - worth every penny.
KF
5
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 14 ต.ค. 2019
12goasia was excellent;highly recommended. Train journey on the whole was extremely pleasant - clean beds, ample space and would pay to take the lower deck for the space. I strongly suggest buying food on board especially if you’re vegetarian. There are lots of hawkers selling stuff and love it. Do factor in a five hour delay especially if you’re getting a connecting train in Padang Besar, Malaysia. Staff on train was knowledgeable, extremely helpful and friendly. Well done everyone!
WH
4
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 9 ต.ค. 2019
The cabin and bed, even the toilet is very clean, it's over my expectation! I had a great journey, thank you.
EP
3
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 29 ก.ย. 2019
Train was punctual and the staff was helpful and friendly. Would not recommend a seat near the door. Hawkers are constantly coming in and out and creating a disturbance every 30 seconds or so. This becomes very trying after a while. While beds and sheets were adequate and clean, the toilets were beyond belief and desperately in need of repair. The floor of the toilets was covered in filthy water and the wall panels were coming off. This really was an embarrassment as we normally find Thailand to take their cleanliness seriously. The trains really require improvement. For us this negatively impacted what otherwise was an enjoyable trip.
FB
2
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 18 ก.ย. 2019
The train arrived about 2 hours late and I missed my paid tour in Penang.
MJ
4
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 29 ก.ค. 2019
Upper berth is not ideal if you are over 185cm but everything about the trip was very pleasant although I wish passengers with a liking for high-pitched pop music would invest in earphones...!
DH
4
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 19 ก.ค. 2019
A great experience, the food, ambience and service in the buffet carriage was awesome
RP
4
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 21 มิ.ย. 2019
Very convenient way to travel...was easy to connect to Malaysian train.
LN
3
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 12 มิ.ย. 2019
train ride went smoothly. its an old train, very basic but was comfortable. the passengers were friendly and polite. train staff spoke little english but were friendly and helpful AC is cold, bring a sweater. food sold on train. upper berth is 6’ long and narrow. lower berth is wider more head space and a window. curtains gave privacy. it was quiet at night. no wifi. not many outlets for chargers. i would give more stars but then you would expect a lot more than what it is. its a simple train to get you from A to B. it was a nice experience.
KM
3
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 20 พ.ค. 2019
Good for experience but do not try if u are impatient with 18-hour travel and have weak stomach as the toilets are small and looked dirty due to oldness but staffs are very helpful though there is high language barrier.
EW
5
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 9 พ.ค. 2019
I really enjoyed my train journey! The ticket was waiting for me at the 12 go Asia office, and then could get on the train. After a couple of hours the train staff helped everyone to turn the seats into beds, and everyone received clean blankets :) You can also get food and drinks on the train. The train did leave +-2 hours late (no reason given), but that is something that happens quite often I assume. At the border, a man also came by to ask if I wanted to change my Baht into MR. Useful!
SJ
5
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 25 เม.ย. 2019
12GO were brilliant. They sorted everything out for me and it was super easy. The train was comfortable. And it was all without hassle
VT
4
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 25 มี.ค. 2019
12go.asia were very organised and prompt with the trip arrangements. The train left and arrived on time, the employees were very accommodating. The train was clean and comfortable for the Long journey and seats transformed efficiently into sleepers. Temperature was comfortable. The food served by the restaurant car was not very good, as foreign travellers we did not know the foods sold by the Hawkers on the train however the locals seemed to enjoy these and they were a fraction of the price compared to the food on board. Other than that we enjoyed the journey.
CM
4
รถไฟ #45 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 17 มี.ค. 2019
Coffee at the diner was expensive but everything else was satisfactory

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สงขลา อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สงขลา, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว เที่ยวบิน เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เที่ยวบิน ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 4,727 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เที่ยวบิน เพราะตั๋ว เที่ยวบิน อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 549 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง สงขลา?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 606 ไมล์ (974 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง สงขลา. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 455 ไมล์ (731 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป สงขลา?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สงขลา คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 23 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สงขลา?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สงขลา แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Thai Lion Air: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เที่ยวบิน คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 549 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 4,727 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สงขลา:

  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ THB 549 บาท จนถึง THB 4,727 บาท;
  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 737 บาท จนถึง THB 1,205 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ สงขลา กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง สงขลา มีไฟลท์ประมาณ 48 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 08:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 19:50 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 8 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง สงขลา มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง สงขลา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สงขลา ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไป สงขลา ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ THB 549 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก กรุงเทพ ไปยัง สงขลา Nok Air (นกแอร์), Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Airways, Thai Lion Air, Thai Smile (ไทยสมายล์)

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กรุงเทพ ไปยัง สงขลา จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สงขลา

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง สงขลา แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกเดินทางด้วยรถบัส