ทันที Recommended
15:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #FD614 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
4.2
16:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
ทันที Recommended
07:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Universe Noble 37
4.6
16:15
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
Travel Mart
อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable Recommended
09:00
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
4.5
17:00
Siem Reap Travel Mart station

จาก หมอชิต ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย Buses

Transport Co LA
อี-ทิกเก็ต
07:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
15:00
เสียมราฐทรานสปอร์ตจำกัด
Transport Co LA
อี-ทิกเก็ต
09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 9ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
4
18:00
เสียมราฐทรานสปอร์ตจำกัด

จาก แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย Buses

ทันที
08:45
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Universe Noble 37
4.6
16:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส

จาก รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในกรุงเทพฯ ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย Buses

ทันที Recommended
07:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Universe Noble 37
4.6
16:15
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส

จาก ข้าวสารทราเวลมาร์ท ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย Buses

Travel Mart
อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable
01:00
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
4.3
09:00
Siem Reap Travel Mart
Travel Mart
อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable
01:00
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
ใช้เวลา 9ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
4.3
10:00
Siem Reap Travel Mart station
Travel Mart
อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable
08:30
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
4.5
16:30
Siem Reap Travel Mart
Travel Mart
อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable Recommended
09:00
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
4.5
17:00
Siem Reap Travel Mart station

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย แท็กซี่

อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเสียมเรียบ

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย แท็กซี่

อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเสียมเรียบ

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย แท็กซี่

อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเสียมเรียบ
อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเสียมเรียบ

จาก กรุงเทพ ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย Buses

Virak Buntham Express
ทันที
01:00
กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Express Seater 41
4.7
15:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
Virak Buntham Express
ทันที
09:00
กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Express Seater 41
4.7
23:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย แท็กซี่

อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 9ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเสียมเรียบ
อี-ทิกเก็ต ทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 9ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
5
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในเสียมเรียบ

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย เครื่องบิน

ทันที
09:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #FD610 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
4.2
11:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
ทันที Recommended
15:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #FD614 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
4.2
16:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
ทันที
20:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #FD618 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
4.7
21:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย เครื่องบิน

ทันที เร็วที่สุด
07:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #TG2588 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
08:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Thai Smile
ทันที
07:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #WE588 โดยสายการบิน Thai Smile ในชั้น ชั้นประหยัด
08:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
อี-ทิกเก็ต ทันที
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #PG903 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
09:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
ทันที เร็วที่สุด
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #TG7058 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
08:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
ทันที เร็วที่สุด
11:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #TG7060 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
12:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
อี-ทิกเก็ต ทันที
11:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #PG905 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
ทันที เร็วที่สุด
13:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #TG7062 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
14:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
อี-ทิกเก็ต ทันที
13:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #PG913 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
14:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
ทันที เร็วที่สุด
14:43
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #TG2590 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
15:38
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #PG9707 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
18:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
ทันที เร็วที่สุด
17:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #TG7064 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
18:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #PG907 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
18:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #PG4179 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
19:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Thai Smile
ทันที
18:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #WE590 โดยสายการบิน Thai Smile ในชั้น ชั้นประหยัด
5
19:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
ทันที เร็วที่สุด
18:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #TG7066 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
19:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
อี-ทิกเก็ต ทันที
19:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ด้วยไฟลท์ #PG909 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
20:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ

เวลา กรุงเทพ ถึง จังหวัดเสียมราฐ

เวลา กรุงเทพ ถึง จังหวัดเสียมราฐ
Transport NameRoute Timeราคา
Thai Smile ชั้นประหยัด #WE58807:35 - 08:35฿ 6,366
Bangkok Air ชั้นประหยัด #PG90308:00 - 09:00฿ 3,370
Giant Ibis Transport Universe Noble 37 08:45 - 16:45฿ 969
Transport Co LA ด่วน 09:00 - 18:00฿ 920
Thai Airways ชั้นประหยัด #TG706011:30 - 12:25฿ 13,432
Thai Airways ชั้นประหยัด #TG706213:30 - 14:25฿ 13,395
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD61415:30 - 16:30฿ 2,162
Bangkok Air ชั้นประหยัด #PG970717:00 - 18:10฿ 3,370
Thai Airways ชั้นประหยัด #TG706618:45 - 19:40฿ 8,290
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD61820:15 - 21:20฿ 2,162

การเดินทางจากกรุงเทพไปเสียมราฐ

เกี่ยวกับเสียมราฐ

นครวัดเป็นสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ในรัฐเสียมราฐและเป็นประตูสู่แหล่งอารยธรรมที่มหัศจรรย์ของกัมพูชา นครวัดและวัดอื่นๆเป็นอาณาจักรของขอมโบราณ คุณสามารถใช้เวลาในหนึ่งวันในการเที่ยวชมรอบนครวัด หรือไปเที่ยวชมหมู่บ้านลอยน้ำที่ Tonle Sap Lake และในส่วนของอาหารนั้้นรสชาติอาหารของกัมพูชาจะอ่อนกว่าอาหารไทย นอกจากนี้เราขอแนะนำให้ไปชมรำอัปสราเป็นการแสดงเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ เสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนในถนนที่เต็มไปด้วยร้านนวดที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการนวดในแบบเขมร ถึงแม้ว่าเสียมราฐจะถูกปกคลุมไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ก็ยังคงกลิ่นอายและบรรยากาศเฉพาะของตัวเองแต่ชาวกัมพูชาผู้คนอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรนัก ในส่วนของบ้านพักและตลาดที่กัมพูชานั้นมีสีสันและอบอุ่นมาก ถ้าคุณคิดว่ากัมพูชาไม่มีสถานที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจนอกจากนครวัดแล้วละก็คุณคิดผิด เพราะคุณจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย พบความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ อีกทั้งนักท่องเที่ยวมากมาย และยังรวมไปถึงชาวบ้าน ซึ่งเรามั่นใจว่าคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ใหม่ๆอย่างแน่นอน

การเดินทางไปเสียมราฐ

การเดินทางจากกรุงเทพไปเสียมราฐนั้นค่อนข้างลำบาก ซึ่งคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยจากการใช้เวลาตลอดทั้งวันในการเดินทาง จนกระทั่งในปี2009 ได้เริ่มมีการสร้างถนนลาดยางเชื่อมโยงชายแดนไปยังเสียมราฐ ทำให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเดินทางจาก 5 ชั่วโมงเหลือเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมง โดยรถบัสจะบริการเส้นทางระหว่างไทย-กัมพูชา วิ่งตรงในเส้นทางกรุงเทพ-เสียมราฐ เปิดให้บริการตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2013 ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมนครวัดในประเทศกัมพูชาได้ง่ายขึ้น

การเดินทางจากกรุงเทพไปเสียมราฐโดยรถบัส

การเดินทางเส้นทางกรุงเทพเสียมราฐนั้นมีรถบัสที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้บริการดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศ ชื่อบริษัท Transport Co International โดยจะจัดหารถบัสวีไอพีสภาพดีให้บริการ แต่มีข้อเสียตรงที่นั่งและที่วางขาอาจจะค่อนข้างแคบไปซักเล็กน้อยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกนั้นก็จะค่อนข้างสะดวกสบาย มีห้องน้ำบนรถและมีอาหารให้สองมื้อซึ่งจะเสิร์ฟให้ระหว่างเดินทาง ช่วงเช้าอาจจะเป็นมัฟฟินกับน้ำส้มหรือนม และช่วงกลางวันจะเป็นข้าวกล่อง

ในปัจจุบันมีรถบัสให้บริการสองช่วงเวลาในตอนเช้า (คือ 8 โมงและ 9 โมงเช้า) ให้บริการในช่วง high season หากเป็นช่วง low season รถจะให้บริการเพียงแค่รอบ 9 โมงเช้ารอบเดียว ตัวราคา 850 บาทต่อหนึ่งใบ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนรถในช่วงจอดระหว่างทำวีซ่าที่ชายแดนคุณสามารถขึ้นรถคันเดิมตรงไปยังเสียมราฐต่อได้เลย นอกจากคุณจะจองตั๋วรถบัส 2 ใบแยก ใบแรกจากกรุงเทพ-อรัญประเทศ และใบที่สองจากปอยเปต-เสียมราฐ

รถบัสเดินทางจากกรุงเทพ-เสียมราฐ ประมาณ 6 ชั่วโมง (ใช้เวลา 4 ชั่วโมง เดินทางจากกรุงเทพไปยังชายแดนไทย และอีก 2 ชั่วโมง จากชายแดนกัมพูชาไปยังเสียมราฐ) หรือบางครั้งการข้ามเขตชายแดนอาจจะ 1 ชั่วโมงครึ่ง (หรือมากกว่า 2 ชั่วโมง) เนื่องจากชายแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต ที่ข้ามไประหว่างเขตแดนไทยกับกัมพูชานั้นจะค่อนข้างยุ่งหรือบางครั้งอาจจะยุ่งมาก นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ-เสียมราฐ รวมทั้งหมดประมาณ 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถบัสในเสียมราฐคือที่ Nattakan Cambodia Co., Ltd. (ถนนSivatha 22) ที่ซึ่งเป็นจุดจอดรถโดยสารระหว่างประเทศในกัมพูชา ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่เป็นแหล่งรวมสถาบันเทิงร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงแค่ 500 เมตร นอกจากนั้นยังมี travel agency ที่ตั้งอยู่ร่วมกับบริษัทรถบัสและจะคอยชักชวนให้ใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ที่แบ่งปันรายได้ของพวกเขากับหน่วยงานการท่องเที่ยว เกสต์เฮ้าส์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรือแย่เสมอไป อย่างน้อยคุณก็อาจจะลองไปดูสิ่งที่พวกเค้าต้องการจะนำเสนอก่อนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินก่อนจะเลือกที่พัก

แจ้งเตือนวีซ่าหลอกลวง

ถึงแม้ว่าบริษัทรถบัสจะมีรัฐบาลเป็นผู้บริหารงาน แต่คุณก็อาจจะต้องเผชิญการถูกหลอกให้ทำวีซ่ากับ ‘visa agency’ ซึ่งคุณจะต้องจ่ายเงินในราคาที่สูงกว่าการทำวีซ่าปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลย และราคาการทำวีซ่าอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วคือ USD30 – นี่คือราคาจริงที่คุณจะต้องจ่ายเมื่อคุณเดินทางมาทำวีซ่าที่เขตแดนของกัมพูชา (บางครั้งเมื่อคุณเดินทางมาถึงคุณอาจจะถูกโน้มน้าวให้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น 100-200 บาทเพื่อการทำวีซ่าที่เร็วยิ่งขึ้น – แต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลย) และกรุณาเตรียมรุปถ่ายขนาดเท่ากับพาสปอร์ตแนบไปด้วย
ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงการหงุดหงิดหรือรำคาญของเอเจนซี่ที่เขตชายแดน คุณสามารถยื่นเรื่องทำวีซ่าออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซค์ของ Ministry of Foreign Affaires and International Cooperation of Kingdom of Cambodia กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ค่าใช้จ่าย e-วีซ่าประมาณ USD30 บวก USD7 สำหรับการประมวลผลแอพลิเคชันของคุณ ซึ่งวีซ่าเป็นที่ยอมรับกันในพรมแดนระหว่างประเทศที่สำคัญของกัมพูชารวมทั้ง Pnom พนมเปญสนามบินนานาชาติเสียมราฐสนามบินนานาชาติปอยเปต (Banteay Meanchey), แชมยีม (เกาะกง) และ Bavet (Svay Reing) ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ 'หน่วยงานการท่องเที่ยว' ส่วนใหญ่ของผู้โดยสารของรถโดยสารระหว่างประเทศมักจะมองไม่ออกถึงกลุ่มวีซ่าหลอกลวงนี้หรือบางคนอาจจะเพียงแค่เลือกที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่อความสะดวกสะบาย

การเดินทาง

โดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยนิยมเช่ารถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในเสียมราฐ แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเดินทางด้วยตัวเองจะมีตัวเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือ จักรยาน ซึ่งมีร้านบริการให้เช่าจักรยาน ราคาประมาณ USD2 ต่อวัน ระยะทางความห่างระหว่างเสียมราฐกับนครวัดห่างกันประมาณ 7 กิโลเมตร ถ้าหากปั่นรวมกันทั้งขาไปและขากลับมากกว่า 10 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นเราขอแนะนำให้เลือกเวลาปั่นเพราะตอนกลางวันอากาศจะร้อนเหมือนเตาอบ

แต่ถ้าต้องการการเดินทางที่สะดวกกว่าแนะนำให้ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, ตุ๊ก-ตุ๊ก หรือ แท๊กซี่

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเที่ยวชมรอบเมือง และยังถูกที่สุดอีกด้วย สำหรับทริปสั้นๆโดยปกติแล้วราคาจะถูกกว่า USD1 นอกจากนั้นคุณยังสามารถที่จะเช่าเหมารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในหนึ่งวันเพื่อเดินทางไปเที่ยวชมและสำรวจรอบๆ นครวัด (ราคาอยู่ที่ USD8 ต่อวัน) และเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและรวดเร็วหากคุณต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปได้หลายๆที่ต่อหนึ่งวันและไม่ต้องถูกจำกัดกับนักท่องเที่ยวคนอื่นในกรณีที่แชร์รถแท๊กซี่หรือรถตุ๊ก-ตุ๊ก ในกรณีที่ไปด้วยกันแบบกรุ๊ปทัวร์
ตุ๊ก-ตุ๊ก เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่เป็นที่นิยมและสะดวกสบาย - และเป็นอะไรที่ดั้งเดิมมากๆ - ในการเดิินทางไปเที่ยวรอบเมือง คุณจะได้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการนั่งรถตุ๊กๆเที่ยวชมรอบๆปราสาทเมืองเก่าสำรวจความสวยงามและซากปรักหักพังของนครวัด เบาะที่นั่งบนรถนั้นกำลังพอดีสำหรับสองคน แต่ถ้าสามถึงสี่คนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนปลาที่อยู่รวมกันในชาม ราคารถตุ๊ก-ตุ๊กเหมาจะอยู่ที่ USD15 ต่อวัน
แท๊กซี่ หรือถ้าจะเรียกให้ถูกคือ รถยนต์ที่มีคนขับรถส่วนตัว การเดินทางท่องเที่ยวด้วยวิธีนี้นั้นมีเครื่องปรับอากาศ - ไม่ร้อน ไม่มีฝุ่นดินแดง, ไม่มีเหงื่อ และแน่นอนสะดวกสบาย แต่จะมีข้อเสียคือคุณจะไม่ได้ดื่มด่ำหรือสัมผัสกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของกัมพูชา แต่ถ้าคุณต้องการเที่ยวชมวัดที่ห่างไกลและมีเพื่อนร่วมทางไปช่วยแบ่งปันค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แท๊กซี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ราคาค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจาก USD25 ถึง USD30 ต่อหนึ่งวัน

ที่พัก

ที่พักในเสียมราฐถูกพัฒนาเป็นอย่างมากนับจากช่วงปีที่ผ่านมา ไม่ว่าคุณจะมีงบประมาณมากหรือมีงบประมาณที่จำกัด เสียมราฐมีที่พักหลากหลายแบบให้คุณได้เลือกพักระหว่างที่คุณอยู่ที่นี่ เช่นในย่านฝรั่งเศสนั้นกว้างขวางโรงแรมและโฮสเทลในละแวกนี้จะมีราคากลางๆไปจนถึงแพงมาก พื้นที่บริเวณนี้เงียบสงบและสามารถเข้าถึงศูนย์กลางเมืองได้ง่าย แต่จะมีอยู่ที่หนึ่งที่เงียบสงบกว่าคือแถบ Wat Bo, Psar Chaa และ ถนนสนามบินแต่ Wat Bo, Psar Chaa จะเป็นตัวเลือกที่สะดวกที่สุด ถ้าเป็นสนามบินจะค่อนข้างห่างไกลจากทุกอย่างและจะอยู่ใกล้กับตลากเก่า (ตลาด Psar Chaa) ซึ่งอาจจะมีคนพลุกพล่านและเสียงดังเกินไปในบางช่วงเวลา ส่วนเกสต์เฮาส์ราคาถูกก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแบบ backpack แต่แหล่งที่รวมโรงแรมที่ดีที่สุดในเสียมราฐตั้งอยู่บนถนนอังกอร์เช่นเดียวกันกับถนนสนามบิน ซึ่งค่อนข้างจะไกลจากทุกๆอย่างจนอาจจะทำให้คุณเบื่อที่จะอยู่แต่ในละแวกนั้นอย่างแน่นอน

กิจกรรมในเสียมราฐ

การสำรวจและเยี่ยมชมนครวัด เที่ยวสำรวจแรงบัลดาลใจในการสร้างหรือชื่นชมความงดงามตลอดหนึ่งวันนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำตั้งแต่วันที่คุณอยู่ในเสียมราฐ แต่เสียมราฐมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือคุณสามารถเที่ยวชมการแกะสลักหินอ่อนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับทศวรรษ หรือเข้าคลาสเรียน เซรามิก ทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยตัวเองได้โดยใช้ล้อเครื่องปั้นดินเผาที่ศูนย์เครื่องปั้นดินเผา The Angkor Pottery Centre หรือสามารถค้นหาความหลากหลายของรสชาติของอาหารเขมรโดยการเข้าคลาสเรียน การเรียนทำอาหาร ซึ่งรวมไปถึงการเยี่ยมชมครอบครัวท้องถิ่นที่มีการทำอาหารเฉพาะถิ่นและเหล้าหมัก เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชิมเหล้า Georges Rum Free หรือ ชิม Palm Wine และถ้าเดินทางออกจากศูนย์กลางเมืองประมาณ 20 นาทีคุณจะพบกับแหล่งผลิต ผ้าไหม เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แนะนำ แต่ถ้าหากคุณยังคงต้องการเที่ยวชมวัดในแนวเดียวกันกับนครวัดผสมผสานกันความโมเดิลเราขอแนะนำ วัดในเมือง รวมถึง วัด Preah Prom Rath ซึ่งวัดเหล่านี้มีอายุเก่าแก่ยาวนานมากถึง 500 ปี และยังมีการแสดงโชว์ซึ่งการแต่งกายในการแสดง เต้น แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและวัฒนธรรมของ Angkorian การแสดงนี้มีให้ชมหลายรอบต่อหนึ่งวัน และมากไปกว่านั้นยังมี ร้านนวด มากมายในบริเวณนั้น ให้ได้แวะนวดหลังจากการเดินทางเที่ยวชมรอบเสียมราฐกันให้ได้ผ่อนคลายปวดเมื่อยและความล้าตามร่างกายอีกด้วย ซึ่งว่ากันว่าการนวดของกัมพูชาคล้ายคลึงกับการนวดในแบบของไทย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง จังหวัดเสียมราฐ

4.2
1866 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
54%
4
28%
3
9%
2
4%
1
6%
AS
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 27 ต.ค. 2019
ทีีนั่งสบาย ห้องน้ำสะอาดใช้ได้ คนขับๆดีไม่เร็วมาก ให้คำแนะนำดี
TC
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 30 ก.ย. 2019
1.แจ้งว่าบัสเสีย เปลี่ยนเป็นรถตู้แล้วต่อแท็กซี่ 2.แต่จริงๆแล้วต่อรถตู้อีกทีค่ะ 3.ถามพนักงานตอนรถตู้ออกจากข้าวสารว่าลงที่ไหน ให้เขาพิมพ์โลเคชั่นลงกูเกิ้ลแมพ เลยบอกโรงแรมให้มารับจุดนั้น สรุปลงอีกที่ค่ะ ห่างไป 2.5 โล ทางกัมพูชาบอกว่าเปลี่ยนจุดลงนานแล้ว อันนั้นมันจุดเก่า
CC
5
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 15 พ.ย. 2019
En todo momento han estado pendiente de nosotros, nos han dado comida y un snacks, en la frontera nos han acompañado en todo momento y la verdad es ha merecido la pena, se han ocupado la visa. Nosotros llegamos media hora antes, pero me imagino que depende de lo q d se tarde en la frontera y del trafico
DE
5
รถบัส Express Seater 41, Virak Buntham Express, 15 พ.ย. 2019
Very accomodating staff and bright ideas from mr cheng
NY
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 13 พ.ย. 2019
They gave us a free ride from Siem Reap Travel Mart to our hotel. Khao San Travel Mart manager is very helpful and kind.
BG
4
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 12 พ.ย. 2019
It was smoot border crossing experience with giant ibis. But they dropped us far from the city centre in siem reap. So had to take tuk tuk to hotel.
AP
2
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 10 พ.ย. 2019
Two hours late arrival and the bus stop was another one. Fortunately, the bus was very comfortable
AM
4
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 9 พ.ย. 2019
the overall trip was good and the process at the border was okay too. They had a free tuk-tuk service to bring you to the accomodation from the bus station. My tuk-tuk driver tried to sell me an Angkor Wat tour and really insisted on me. When I finally said no he got very mad at me.
SL
5
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 9 พ.ย. 2019
Bus station was easy to find, clean bus. A LOT OF LEG SPACE! There was only a few people on the bus. Great guide who told us everything that we need to know about crossing the border. It was like a vip crossing. Then we got a meal (Rice with I think chicken and vegetables). If I remember right we stoped 2 times for 10 and 15minutes. Great choice. I would rate them 10/10.
SM
4
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 7 พ.ย. 2019
Excellent great staff no problems . Could have a little more food on board and the stop at the garage had a terrible junk food shop. Otherwise really good service
BM
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 6 พ.ย. 2019
It was a nice trip. The seats were spacious and comfortable, the staffs were cool, the drives drived very good, they give you water and a snack and to cross the border they help you with anything... dont have to worry. I would definetely recomend.
RY
4
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 5 พ.ย. 2019
Service was good, guide's english was pretty patchy, he walks so fast
RC
5
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 5 พ.ย. 2019
This was such a smooth and easy way to get from Bangkok to Siem Reap, I was slightly worried about the border crossing but it went without a hitch. Have already booked another Giant Ibis bus! Thank you very much.
VF
3
รถบัส ด่วน, Transport Co LA, 4 พ.ย. 2019
The bus had a toilet that didn't flush so just stank to high heavens! Also turned up 3 hours late to Siem Reap, even getting overtaken by the 9am bus! They did provide a tuk tuk to our hostel in Siem Reap though so get 2 stars for that and 1 as the bus was quite empty so had a lot of space.
LM
4
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 4 พ.ย. 2019
Really helpful guys from the company would come on the bus to help us and make the border crossing very easy. Just being a bit late stops it being five stars
DW
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 3 พ.ย. 2019
Everything worked well, from pick up till drop off. Staff very nice. Boarder crossing went also well, without any problem. There is wifi on the bus while in Thailand and also you can charge your phone. One break on the route if I am not counting the border crossing. We got water and small cookie. I recommend
DA
5
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 3 พ.ย. 2019
Everything was fine. Bus was really comfortable. AC working very good. Breakfast and lunch was nice. Also 5 star to the driver. It was such a good journey.
JS
5
รถบัส Universe Noble 37, Giant Ibis Transport, 3 พ.ย. 2019
everything was very fine. I was concerned though after reading terms and conditions
MJ
4
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 3 พ.ย. 2019
Having read many other reviews I was a bit nervous about the border crossing, however it was not problematic at all. I didn't witness any of the scams that many other reviews mention. We had an e-Visa and the process was very straightforward, theres a guide from the bus company who tells you exactly where to go who was a massive help otherwise we may have ended up in the wrong queue. My only negative comment was we weren't told to fill out an arrival card until we arrived at the counter which added an extra 10 mins as we had to fill one out and get back in the queue. The stop off point wasnt the best in terms of facilities, would be nice if they sold snacks in addition to the hot buffet food.
FB
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 2 พ.ย. 2019
Le bus etait confortable. Ils nous ont bien expliqué le passage de la frontière, nous pouvions le faire nous même ou payer 10 dollars de plus pour qu'ils fassent le visa pour nous.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย