ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
Thai Lion Air
ทันที รายการแนะนำ
06:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL754 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
03:30
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที รายการแนะนำ
15:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL516 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:45
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Sichuan Airlines
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
20:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #3U8146 โดยสายการบิน Sichuan Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
00:10
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง เสฉวน โดย เครื่องบิน

Thai Lion Air
ทันที รายการแนะนำ
06:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL754 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
03:30
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai AirAsia
ทันที
07:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #FD311 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
06:45
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที
07:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL200 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
04:30
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที
07:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL100 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
04:35
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
AirAsia AirAsia
ทันที
08:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1วัน 5นาที ด้วยไฟลท์ #AK891 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
09:40
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
AirAsia AirAsia
ทันที
09:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1วัน 5นาที ด้วยไฟลท์ #AK881 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
10:30
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที
10:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL508 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
06:55
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai AirAsia
ทันที
10:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #FD319 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
09:45
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที
11:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL510 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
08:25
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai AirAsia
ทันที
12:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #FD313 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
11:40
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที
12:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL520 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
09:35
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
AirAsia AirAsia
ทันที
13:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1วัน 5นาที ด้วยไฟลท์ #AK883 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
14:25
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที
13:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL512 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
10:35
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที
14:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL514 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
11:50
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
AirAsia AirAsia
ทันที
15:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1วัน 5นาที ด้วยไฟลท์ #AK885 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
16:20
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที รายการแนะนำ
15:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL516 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:45
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
AirAsia AirAsia
ทันที
16:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1วัน 5นาที ด้วยไฟลท์ #AK887 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
17:05
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai AirAsia
ทันที
18:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #FD315 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
17:40
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
AirAsia AirAsia
ทันที
18:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1วัน 5นาที ด้วยไฟลท์ #AK893 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
20:00
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที
20:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL522 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
17:00
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
AirAsia AirAsia
ทันที
21:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1วัน 5นาที ด้วยไฟลท์ #AK889 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
22:05
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai AirAsia
ทันที
21:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #FD562 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
20:40
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
AirAsia AirAsia
ทันที
21:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1วัน 5นาที ด้วยไฟลท์ #AK897 โดยสายการบิน AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
22:40
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Thai Lion Air
ทันที
21:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 19ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #SL932 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
18:50
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง เสฉวน โดย เครื่องบิน

Thai Airways
ทันที
10:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #TG618 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
14:15
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Shenzhen Airlines Shenzhen Airlines
ทันที
10:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 9ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #ZH3653 โดยสายการบิน Shenzhen Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
21:30
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
Sichuan Airlines
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
20:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #3U8146 โดยสายการบิน Sichuan Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
00:10
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน
China Eastern Airlines
ทันที
20:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #MU5036 โดยสายการบิน China Eastern Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
00:50
+1
CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ เสฉวน

 • เครื่องบิน
  ฿ 7,233
 • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
 • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา กรุงเทพ ถึง เสฉวน

เวลา กรุงเทพ ถึง เสฉวน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL75406:35 - 03:30฿ 8,808
AirAsia ชั้นประหยัด #AK89108:35 - 09:40฿ 7,233
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL50810:00 - 06:55฿ 8,808
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD31312:00 - 11:40฿ 7,364
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL51414:55 - 11:50฿ 8,808
AirAsia ชั้นประหยัด #AK88716:00 - 17:05฿ 7,233
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD31518:00 - 17:40฿ 7,364
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL52220:05 - 17:00฿ 8,808
AirAsia ชั้นประหยัด #AK88921:00 - 22:05฿ 7,233
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD56221:00 - 20:40฿ 7,364
Sichuan Airlines ชั้นประหยัด #3U814620:05 - 00:10฿ 12,480
China Eastern Airlines ชั้นประหยัด #MU503620:20 - 00:50฿ 9,115

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป เสฉวนอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เสฉวน, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

 • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก เสฉวน แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป เสฉวน เป็นระยะทาง 1475 ไมล์ส (2373 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 1135 ไมล์ส (1825 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เสฉวน นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เสฉวน ใช้เวลา 25 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เสฉวน เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เสฉวน ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 7,233 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เสฉวน กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก กรุงเทพ ไป เสฉวน ให้บริการ 28 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ เสฉวน โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เสฉวน มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

 • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
 • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง เสฉวน
  AirAsia (AirAsia), China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines, Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Airways, Thai Lion Air.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป เสฉวน เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 599 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป เสฉวน ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.