50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง เซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบิน

00:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
05:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL1750
06:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL754
06:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL750
06:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
13ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL1752
07:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK891
08:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
00:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#AK881
10:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
01:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#SL770
11:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
02:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
13ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL768
12:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:00
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
03:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
13ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#AK883
13:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
04:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#SL752
14:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL756
15:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AK885
15:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:00
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#AK887
16:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
17:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
13ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#XW858
19:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
00:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL926
19:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
01:00
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง เซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบิน

#TG662
01:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
01:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
01:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
02:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
02:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#9C8892
02:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA806
02:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง
ทันที 
 
02:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
03:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
04:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG664
10:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
10:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
13:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
13:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#9C8756
13:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
16:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
16:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
16:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
16:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#9C8580
18:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
23:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
19:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
19:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 

เวลา กรุงเทพ ถึง เซี่ยงไฮ้

เวลา กรุงเทพ ถึง เซี่ยงไฮ้
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thai AirAsia X Economy #XJ76000:15 – 05:30฿ 4,516
Juneyao Airlines Economy #HO131802:00 – 07:20฿ 3,840
China Eastern Airlines Economy #MU708004:50 – 10:35฿ 4,394
Thai Lion Air Economy #SL175006:30 – 11:40฿ 17,970
AirAsia Economy #AK89108:35 – 00:20฿ 7,362
AirAsia Economy #AK88110:00 – 01:45฿ 7,362
Thai AirAsia Economy #FD31312:00 – 02:20฿ 7,496
Shanghai Airlines Economy #FM84013:35 – 19:20฿ 4,394
Spring airlines Economy #9C875613:35 – 18:30฿ 4,283
Thai Lion Air Economy #SL75214:50 – 17:15฿ 17,970
AirAsia Economy #AK88716:00 – 07:45฿ 7,362
NokScoot Economy #XW85819:30 – 00:45฿ 2,503

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก เซี่ยงไฮ้ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้ เป็นระยะทาง 2441 ไมล์ส (3926 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 1877 ไมล์ส (3020 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้ ใช้เวลา 15 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 2,503 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้ กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้ ให้บริการ 43 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ เซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้ มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง เซี่ยงไฮ้
    Air China, AirAsia (AirAsia), China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, NokScoot, Shanghai Airlines, Spring airlines, Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai AirAsia X, Thai Airways, Thai Lion Air.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 523 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป เซี่ยงไฮ้ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.