50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง สระบุรี โดย รถไฟ

06:40
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:10
สระบุรี
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
08:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10:20
สระบุรี
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
09:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
11:20
สระบุรี
1ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
10:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:05
สระบุรี
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
13:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
15:37
หนองบัว, สระบุรี
1ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:50
สระบุรี
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:50
สระบุรี
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
18:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:40
สระบุรี
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:10
สระบุรี
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:20
สระบุรี
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:20
สระบุรี
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:20
สระบุรี
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:36
สระบุรี
2ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:35
สระบุรี
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:36
สระบุรี
2ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:25
สระบุรี
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:25
สระบุรี
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:25
สระบุรี
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
22:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:55
สระบุรี
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง สระบุรี โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
สระบุรี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
สระบุรี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
สระบุรี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง สระบุรี โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง สระบุรี โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ดอนเมือง ถึง สระบุรี โดย รถไฟ

07:40
ดอนเมือง, กรุงเทพ
09:10
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
09:04
ดอนเมือง, กรุงเทพ
10:20
สระบุรี
1ชั่วโมง 16นาที
คืนเงิน 
10:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11:20
สระบุรี
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12:05
สระบุรี
1ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:33
ดอนเมือง, กรุงเทพ
15:37
หนองบัว, สระบุรี
1ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
16:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
17:50
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
16:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
17:50
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:24
ดอนเมือง, กรุงเทพ
20:40
สระบุรี
1ชั่วโมง 16นาที
คืนเงิน 
19:40
ดอนเมือง, กรุงเทพ
21:10
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
22:20
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
22:20
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
22:20
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
21:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
22:36
สระบุรี
1ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
21:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
22:35
สระบุรี
1ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
21:11
ดอนเมือง, กรุงเทพ
22:36
สระบุรี
1ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
23:25
สระบุรี
1ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
22:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
23:25
สระบุรี
1ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
22:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
23:25
สระบุรี
1ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
23:25
ดอนเมือง, กรุงเทพ
00:55
สระบุรี
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

เวลา กรุงเทพ ถึง สระบุรี

เวลา กรุงเทพ ถึง สระบุรี
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Team Holiday Comfort 00:00 – 02:00฿ 2,900
Thailand Limo by Datum Comfort 00:00 – 01:30฿ 3,200
Thai Railways Class II AC 10:05 – 12:05฿ 395

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระบุรี อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระบุรี, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถไฟ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 3,850 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะตั๋ว รถไฟ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 180 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง สระบุรี?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 71 ไมล์ (113 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง สระบุรี. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 59 ไมล์ (94 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป สระบุรี?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระบุรี คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 3 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระบุรี?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระบุรี แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Thai Railways (การรถไฟแห่งประเทศไทย): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 180 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 3,850 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระบุรี:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 180 บาท จนถึง THB 515 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 2,800 บาท ไปจนถึง THB 3,850 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ สระบุรี กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 3 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สระบุรี ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง สระบุรี มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง สระบุรี มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สระบุรี ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง สระบุรี ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 2,800$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สระบุรี

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง สระบุรี แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.