ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
 • สามารถคืนเงินได้ - สามารถยกเลิกได้ (โปรดตรวจดูกฎ)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Win Song Samut
ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
08:00
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.9
09:40
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
Win Song Samut
ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
10:00
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.9
11:40
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ เร็วที่สุด
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ตลาดทางรถไฟแม่กลอง, สมุทรสงคราม

จาก สายใต้เก่าปิ่นเกล้า ถึง สมุทรสงคราม โดย รถตู้

Bangkok Damnoen 996 Bangkok Damnoen 996
ทันที
08:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
09:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996 Bangkok Damnoen 996
ทันที
08:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
09:30
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996 Bangkok Damnoen 996
ทันที
10:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
11:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996 Bangkok Damnoen 996
ทันที
10:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
11:30
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996 Bangkok Damnoen 996
ทันที
12:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
13:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996 Bangkok Damnoen 996
ทันที
12:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
13:30
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996 Bangkok Damnoen 996
ทันที
14:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
15:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996 Bangkok Damnoen 996
ทันที
14:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
15:30
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996 Bangkok Damnoen 996
ทันที
16:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
17:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996 Bangkok Damnoen 996
ทันที
16:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
17:30
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี

จาก ท่ารถตู้หมอชิตใหม่ ถึง สมุทรสงคราม โดย รถตู้

Win Song Samut
ทันที สามารถคืนเงินได้
06:00
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.9
07:40
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
Win Song Samut
ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
08:00
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.9
09:40
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
Win Song Samut
ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
10:00
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.9
11:40
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
Win Song Samut
ทันที สามารถคืนเงินได้
12:00
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.9
13:40
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
Win Song Samut
ทันที สามารถคืนเงินได้
16:00
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
3.9
17:40
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง สมุทรสงคราม โดย แท็กซี่

Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ เร็วที่สุด
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ตลาดทางรถไฟแม่กลอง, สมุทรสงคราม
Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
ตลาดทางรถไฟแม่กลอง, สมุทรสงคราม
MCC VAN
อี-ทิกเก็ต
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม
Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม
Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 50นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 50นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 50นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม
MCC VAN
อี-ทิกเก็ต
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
5
--:--
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง สมุทรสงคราม โดย แท็กซี่

Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 50นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ สมุทรสงคราม

 • แท็กซี่
  ฿ 1,890
 • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
 • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา กรุงเทพ ถึง สมุทรสงคราม

เวลา กรุงเทพ ถึง สมุทรสงคราม
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Glassflower พรีเมี่ยม Any time฿ 2,415
MCC VAN รถตู้ 9 ที่นั่ง Any time฿ 2,800
Thailand Limo by Datum ความสะดวกสบาย Any time฿ 2,600
Kim Taxi Thailand ชั้นประหยัด Any time฿ 1,890
Win Song Samut ภูมิภาค 14pax 06:00 - 07:40฿ 150
Bangkok Damnoen 996 ภูมิภาค 14pax 08:00 - 09:30฿ 170
Bangkok Damnoen 996 ภูมิภาค 14pax 10:00 - 11:30฿ 170
Bangkok Damnoen 996 ภูมิภาค 14pax 12:00 - 13:30฿ 170
Win Song Samut ภูมิภาค 14pax 12:00 - 13:40฿ 150
Bangkok Damnoen 996 ภูมิภาค 14pax 14:00 - 15:30฿ 170
Bangkok Damnoen 996 ภูมิภาค 14pax 16:00 - 17:30฿ 170
Win Song Samut ภูมิภาค 14pax 16:00 - 17:40฿ 150

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง สมุทรสงคราม

3.7
59 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
47%
4
20%
3
5%
2
7%
1
20%
GB
2
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Win Song Samut, 16 มิ.ย. 2019
Got absolutely abused by the operators for having a large suitcase. I paid for an extra seat for it as specified online . Turns out they sell all the seats and your suitcase will just be jammed between the seat and the sliding door....
HC
2
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Win Song Samut, 8 มิ.ย. 2019
Booked at 8am, but was made to wait till 9am. Bus also had to make pitstop halfway to fill up fuel.
MB
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Win Song Samut, 7 เม.ย. 2019
Although the ticket has a THB 30 mark-up, it saves you the hassle of spot booking, especially if the passenger volume is large. We exchanged the 12go.asia booking slip for 2 tickets at Mo Chit van terminal and were immediately guided to our van. Also, the photo of the booking office that is part of the 12go.asia booking slip helps alot to locate the office.
CD
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Bangkok Damnoen 996, 7 ก.พ. 2019
Very nice lady at the booth, converted my voucher and called the driver. (Picture of booth provided on 12GoAsia voucher proved very very useful to find the right booth.) I was the only passenger, so we left 15 mn early. Arrived on time. Very good driver, didn't use his phone while he was driving. No radio either, thank goodness. And nice minivan. Has seatbelts. A/C works fine. A pleasant trip. Once in Amphawa, fresh off the van, another lady helps you getting to your hotel and planning your return trip.
CS
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Bangkok Damnoen 996, 3 ก.พ. 2019
The driver took the time to point out where I needed to go :)
PG
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Bangkok Damnoen 996, 2 ก.พ. 2019
Transfer with van 12 seat,the vehicle was clean and brought by a good driver. We have booked online x 2 people plus an extra place x the luggage.. We had a good trip.. They contacted us in advance to change place of departure and they have us good Assistance.
JS
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Win Song Samut, 6 ม.ค. 2019
Good journey with confusing and delayed start. Found the correct desk at terminal d, and showed my pass. Was given a ticket saying 08.20, although the booking was for 08.00. It was about 07.35, i said i would go to thr toilet but she told me not to leave. I waited until she wasn't looking and went. Building next door. At about 08.20 she moved us out. She pointed me out to the van driver as the only foreigner, so he could ensure i got on. I waited for everyone else to get on, as i was alone, and was directed to the front passenger seat. Comfortable with working seatbelt. The journey was on fast roads and despite leaving at 08.30 and having a 10 minute rest break strangely just 15 minutes before the destination, we arrived at 09.48, just 8 minutes later than the original time.
CL
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Bangkok Damnoen 996, 5 เม.ย. 2019
Very good driver.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สมุทรสงคราม อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สมุทรสงคราม, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 4,500 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้ เพราะตั๋ว รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 150 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง สมุทรสงคราม?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 50 ไมล์ (80 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง สมุทรสงคราม. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 44 ไมล์ (70 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป สมุทรสงคราม?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สมุทรสงคราม คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 3 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สมุทรสงคราม?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สมุทรสงคราม แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Win Song Samut (วินสองสมุทร): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 150 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 4,500 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สมุทรสงคราม:

 • ตั๋วรถตู้ : THB 150 - THB 170;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 1,890 บาท ไปจนถึง THB 4,500 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ สมุทรสงคราม กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • รถตู้จาก กรุงเทพ ไป สมุทรสงคราม มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 15 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สมุทรสงคราม ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง สมุทรสงคราม มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง สมุทรสงคราม มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สมุทรสงคราม ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง สมุทรสงคราม ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 1,890$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สมุทรสงคราม. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก กรุงเทพ ไปยัง สมุทรสงคราม.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สมุทรสงคราม

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง สมุทรสงคราม แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.