กรุงเทพ ไป สระแก้ว

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หมอชิต ถึง สระแก้ว โดย รถบัส

03:30
หมอชิต, กรุงเทพ
08:10
วัฒนานคร, สระแก้ว
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
03:30
หมอชิต, กรุงเทพ
08:50
ตลาดโรงเกลือ, สระแก้ว
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
03:30
หมอชิต, กรุงเทพ
07:30
สระแก้ว
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
04:30
หมอชิต, กรุงเทพ
09:10
วัฒนานคร, สระแก้ว
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
04:30
หมอชิต, กรุงเทพ
08:30
สระแก้ว
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
04:30
หมอชิต, กรุงเทพ
09:50
ตลาดโรงเกลือ, สระแก้ว
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
11:00
สระแก้ว
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
12:20
ตลาดโรงเกลือ, สระแก้ว
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
11:40
วัฒนานคร, สระแก้ว
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:00
หมอชิต, กรุงเทพ
12:40
วัฒนานคร, สระแก้ว
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:00
หมอชิต, กรุงเทพ
12:00
สระแก้ว
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:00
หมอชิต, กรุงเทพ
13:20
ตลาดโรงเกลือ, สระแก้ว
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
14:20
ตลาดโรงเกลือ, สระแก้ว
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
13:40
วัฒนานคร, สระแก้ว
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
13:00
สระแก้ว
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:00
หมอชิต, กรุงเทพ
16:40
วัฒนานคร, สระแก้ว
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:00
หมอชิต, กรุงเทพ
16:00
สระแก้ว
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:00
หมอชิต, กรุงเทพ
17:20
ตลาดโรงเกลือ, สระแก้ว
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:00
หมอชิต, กรุงเทพ
18:40
วัฒนานคร, สระแก้ว
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:00
หมอชิต, กรุงเทพ
18:00
สระแก้ว
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:00
หมอชิต, กรุงเทพ
19:20
ตลาดโรงเกลือ, สระแก้ว
5ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:30
หมอชิต, กรุงเทพ
22:10
วัฒนานคร, สระแก้ว
4ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:30
หมอชิต, กรุงเทพ
21:30
สระแก้ว
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก หมอชิต ถึง อรัญประเทศ โดย รถบัส

03:30
หมอชิต, กรุงเทพ
08:30
อรัญประเทศ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
04:30
หมอชิต, กรุงเทพ
09:30
อรัญประเทศ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
12:00
อรัญประเทศ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:00
หมอชิต, กรุงเทพ
13:00
อรัญประเทศ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
14:00
อรัญประเทศ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:00
หมอชิต, กรุงเทพ
17:00
อรัญประเทศ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:00
หมอชิต, กรุงเทพ
19:00
อรัญประเทศ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:30
หมอชิต, กรุงเทพ
22:30
อรัญประเทศ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สำนักงานทราเวล มาร์ท วอเตอร์เกท ถึง อรัญประเทศ โดย รถตู้

02:00
สำนักงานทราเวล มาร์ท วอเตอร์เกท, กรุงเทพ
07:30
ตลาดโรงเกลือ, อรัญประเทศ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
สำนักงานทราเวล มาร์ท วอเตอร์เกท, กรุงเทพ
14:30
ตลาดโรงเกลือ, อรัญประเทศ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
สำนักงานทราเวล มาร์ท วอเตอร์เกท, กรุงเทพ
17:30
ตลาดโรงเกลือ, อรัญประเทศ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
สำนักงานทราเวล มาร์ท วอเตอร์เกท, กรุงเทพ
20:30
ตลาดโรงเกลือ, อรัญประเทศ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง อรัญประเทศ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
Aranyaprathet Thai Border
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อรัญประเทศ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง สระแก้ว โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
Ban Khao Din, สระแก้ว
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
Ban Khao Din, สระแก้ว
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง อรัญประเทศ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อรัญประเทศ
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อรัญประเทศ
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อรัญประเทศ
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง อรัญประเทศ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อรัญประเทศ
3ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา กรุงเทพ ถึง สระแก้ว

เวลา กรุงเทพ ถึง สระแก้ว
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thailand Limo by Datum Van 9pax Any time฿ 4,600
Team Holiday Economy Any time฿ 3,630
BangkokTaxi24 Van 9pax Any time฿ 5,720
Kim Taxi Thailand Van 9pax Any time฿ 4,950
Aran Express 03:30 – 08:10฿ 247
Aran Express 04:30 – 09:10฿ 247
Aran Express 07:00 – 11:00฿ 229
Aran Express 08:00 – 12:40฿ 247
Aran Express 12:00 – 16:40฿ 247
Aran Express 14:00 – 18:40฿ 247
Aran Express 17:30 – 22:10฿ 247

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง สระแก้ว

4.0
33 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
48%
4
24%
3
15%
2
3%
1
9%
MS
3
รถบัส ด่วน, Aran, 6 พ.ค. 2019
ออกเดินทางช้ากว่ากำหนด 30 นาที ถึงตลาดโรงเกลือช้ากว่ากำหนด 2 ชม.
AD
5
รถบัส ด่วน, Aran, 4 ส.ค. 2019
booked the ticket via 123go. The journey was ok and there was no issues.
JK
5
รถบัส ด่วน, Aran, 1 ก.ค. 2019
Very straightforward, all instructions very clear. Poipet was a nightmare after we left the bus at the border.
GD
4
รถบัส ด่วน, Aran, 1 ก.ย. 2019
The bus is comfortable
LQ
5
รถบัส ด่วน, Aran, 22 เม.ย. 2019
Good

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระแก้ว อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระแก้ว, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • รถตู้
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถตู้ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 6,807 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 229 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง สระแก้ว?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 119 ไมล์ (190 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 102 ไมล์ (164 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป สระแก้ว?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระแก้ว คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระแก้ว?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระแก้ว แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Aran (แอร์อรัญพัฒนา): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 229 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 6,807 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป สระแก้ว:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 229 บาท จนถึง THB 266 บาท;
  • ตั๋วรถตู้ : THB 329 - THB 329;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 3,000 บาท ไปจนถึง THB 6,807 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ สระแก้ว กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 03:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 17:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 31 เที่ยวต่อวัน.
  • รถตู้จาก กรุงเทพ ไป สระแก้ว มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 4 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 3,000$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง สระแก้ว แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกเดินทางด้วยรถบัส