50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ไป ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย รถไฟ

08:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:29
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 24นาที
คืนเงิน 
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:35
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:35
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:35
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:35
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:35
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:35
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:35
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:35
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:35
ประจวบคีรีขันธ์
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:55
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:55
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:55
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:05
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:05
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:30
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:30
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ไป ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
3ชั่วโมง 40นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
3ชั่วโมง 40นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไป ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
3ชั่วโมง 40นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
3ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
3ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ประจวบคีรีขันธ์
3ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ธนบุรี ไป ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย รถไฟ

07:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
12:40
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
19:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
00:40
ประจวบคีรีขันธ์
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 

เวลา กรุงเทพ ถึง ประจวบคีรีขันธ์

เวลา กรุงเทพ ถึง ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
BangkokTaxi24 Comfort ตลอดเวลา฿ 3,905
12Go Transfer VIP Van 9pax ตลอดเวลา฿ 3,960
Team Holiday Economy ตลอดเวลา฿ 8,030
Thailand Limo by Datum SUV 4pax ตลอดเวลา฿ 5,280
Thai Railways Class II Fan 07:30 – 12:40฿ 260

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง ประจวบคีรีขันธ์

LK
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 16 ก.พ. 2020
Very nice staff, we got water and a refreshing towel, the bus was clean and comfortable. Safe drivers :) Thank you!
JB
รถไฟ #171 ชั้น 2 นอนพัดลม, Thai Railways, 13 ม.ค. 2020
We have used the services of 12Go Asia before and highly recommend it. They save a lot of time and make it much easier to arrange your travel. I love the train journey. It is always slow and the train is always late but you can plan for that. The staff are helpful, the seating comfortable and the views wonderful.
MV
รถไฟ #171 ชั้น 2 นอนพัดลม, Thai Railways, 8 ม.ค. 2020
More than one hour delayed
EL
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 30 ธ.ค. 2019
Good service but a bit hot
LS
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, Hua Hin Cars, 29 ธ.ค. 2019
Very pleased with the service. Driver arrived 10 minutes before the time agreed upon and was very helpful with luggage and locating our next hotel. Will definitely consider using service again.
RV
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Nor Neane Transport, 20 ก.ย. 2019
The trip with the van to Pran Buri took longer than expected and was a bit tiring, but the driver dropped me at the hotel with hardly any extra charge, nice. But very positive was the online support i received from 12go staff called Katy, who was exceptionally supportive and good, going out of her way to make sure that the initial confusion with the trip was resolved, calling the counter and driver at Ekkamai, and even after office hours checking if everything was alright. The trip itself maybe was a 2 or 3 star rating, but Katy certainly deserved a 5 star rating! A reason for me to use 12go.Asia again! Thanks Katy!
3.9
167 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
41%
4
26%
3
19%
2
8%
1
6%

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ: - รถไฟ

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก ประจวบคีรีขันธ์ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะทาง 198 ไมล์ส (317 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 168 ไมล์ส (269 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ ใช้เวลา 7 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 232 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ กี่รอบต่อวัน ?

รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 24 เที่ยวต่อวัน.
รถตู้ จาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางตลอดช่วงกลางวัน - มีจำนวนประมาณ 10 รอบต่อวัน.
เที่ยวบินจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการ 8 เที่ยวต่อวัน
รถทัวร์ จาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ วิ่ง 2 รอบต่อวัน.
แท็กซี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจองการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ โดยเลือกเวลาใดก็ได้

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ ประจวบคีรีขันธ์ โดย รถไฟ การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้. ##เที่ยวบินจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์

การเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นวิธีการที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุด ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องนั่งรถเป็นเวลานาน หากบินภายในประเทศ จะใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสนามบินที่เปิดให้บริการอาจจะไม่ได้มีรองรับในทุกจังหวัด หากจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการไป ไม่มีสนามบินคุณอาจจะต้องเลือกการเดินทางด้วยวิธีอื่นแทนเครื่องบิน ก่อนจะเดินทางทุกครั้งควรวางแผนและตรวจสอบตารางบิน กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์ หรือ ตารางเที่ยวบิน กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์ ให้เรียบร้อยก่อนจอง ไม่ว่าจะเป็นวันที่ เวลาเที่ยวบิน ต้นทาง และปลายทาง เป็นต้น

  • การจองตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์ หากคุณต้องการได้โปรโมชั่นราคาที่ดีและถูกที่สุด แนะนำให้คุณทำการจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางหลายๆวัน ในปัจจุบันมีบริการระบบจองตั๋วออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาของแต่ละสายการบินได้ โดยการเช็คเที่ยวบิน กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์ ในวันและเวลาที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณได้เลือกเที่ยวบินที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในแบบที่คุณชอบ ทั้งง่าย สะดวก ประหยัดเวลา และไม่ต้องเหนื่อยค้นหาทีละเว็บให้เมื่อยมือ เพราะ 12โก ได้รวบรวมมาให้คุณแล้ว
  • ราคาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์ จะเริ่มต้นที่ THB 1,600 ไปจนถึง THB 1,684 ราคาของแต่ละสายการบินจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทหรือคลาสที่นั่งที่คุณเลือก นี้ยังรวมไปถึงช่วงเวลาของโปรโมชั่น หากคุณอยากได้ตั๋วที่ดีและราคาถูกแนะนำให้ทำการจองล่วงหน้าหลายๆวัน โดยคุณสามารถเช็คราคาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์ ได้จากข้อมูลด้านบน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 550 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.