ท่านทำการใช้ 1 ตัวกรองการค้นหา

Clear all filters
Special icons you can find in results:
 • ทันที - Instant confirmation
 • สามารถคืนเงินได้ - Cancelation possible (check rules)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #167
23:55
ประจวบคีรีขันธ์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #171
4+
18:35
ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
11:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
17:30
ประจวบคีรีขันธ์

จาก หัวลำโพง ถึง ประจวบคีรีขันธ์ โดย รถไฟ

Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
08:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 24นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #43 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
12:29
ประจวบคีรีขันธ์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #171
4+
18:35
ประจวบคีรีขันธ์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #37
20:35
ประจวบคีรีขันธ์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #169
21:35
ประจวบคีรีขันธ์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #173
4
23:20
ประจวบคีรีขันธ์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #167
23:55
ประจวบคีรีขันธ์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 5ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #85
01:05
+1
ประจวบคีรีขันธ์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #41 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
03:30
+1
ประจวบคีรีขันธ์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #39 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
03:30
+1
ประจวบคีรีขันธ์

จาก สายใต้ใหม่ ถึง ประจวบคีรีขันธ์ โดย รถโดยสาร

Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
07:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
13:30
ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
07:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
13:30
ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
15:30
ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
15:30
ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
10:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
16:30
ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
10:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
16:30
ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
11:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
17:30
ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
11:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
17:30
ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
12:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
18:30
ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
12:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
18:30
ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
13:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
19:30
ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
13:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
19:30
ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
14:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
20:30
ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
14:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
20:30
ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
21:30
ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
21:30
ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
23:00
ประจวบคีรีขันธ์
Bang Saphan
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
23:00
ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ ประจวบคีรีขันธ์

เวลา กรุงเทพ ถึง ประจวบคีรีขันธ์

เวลา กรุงเทพ ถึง ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thailand Limo by Datum ความสะดวกสบาย 00:00 - 04:00฿ 4,620
Team Holiday ความสะดวกสบาย 00:00 - 04:00฿ 4,950
BangkokTaxi24 ความสะดวกสบาย 00:00 - 04:00฿ 3,905
Thai Railways ชั้น 2 นั่งพัดลม 07:30 - 12:40฿ 260
Bang Saphan ด่วน 10:30 - 16:30฿ 279
Thai Railways ชั้น 2 นอนปรับอากาศ 17:35 - 23:20฿ 745
Thai Railways ชั้น 2 นอนปรับอากาศ 18:30 - 23:55฿ 745
Bang Saphan ด่วน 20:00 - 02:00฿ 279

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง ประจวบคีรีขันธ์

3.8
146 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
36%
4
27%
3
21%
2
10%
1
6%
RV
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Nor Neane Transport, 20 ก.ย. 2019
The trip with the van to Pran Buri took longer than expected and was a bit tiring, but the driver dropped me at the hotel with hardly any extra charge, nice. But very positive was the online support i received from 12go staff called Katy, who was exceptionally supportive and good, going out of her way to make sure that the initial confusion with the trip was resolved, calling the counter and driver at Ekkamai, and even after office hours checking if everything was alright. The trip itself maybe was a 2 or 3 star rating, but Katy certainly deserved a 5 star rating! A reason for me to use 12go.Asia again! Thanks Katy!
NG
5
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 4 ส.ค. 2019
Air conditioned coach, staff provided everyone with water and later a cooled wet wipe. standard journey
MR
4
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 13 ก.ค. 2019
Nice bus. It stops at t'he highway and no taxi available
JH
5
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 6 ก.ค. 2019
Booking easy, check in easy, smooth trip, bus staff remembered drop off location
JJ
3
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 15 มิ.ย. 2019
It's too bad the pick up is all the way out at the Sourthern Terminal. It's tough to get to - there is nothing else around there. The timing is very wrong - I took the bus at night with no traffic and no stops - and it still took 3.5 hours to Prachuap (not Bangsapan which is further)- in the daytime with traffic and stops it takes way longer. This is not really a trip for a foreigner, the bus doesnt really stop in Prachuap, but at a "bus stop"? just outside Prachuap. There are no taxi's there, or anyone really at all, so if you don't know someone already you will pretty much be stranded. You could walk to a gas station - that is fairly close...if you dont have luggage. The staff that run the bus are fantastic, they do their best to be very helpful - they make sure you know which stop to get off and they are well organized. The bus itself is clean, and very air conditioned.
TC
4
รถไฟ #171 ชั้น 2 นอนพัดลม, Thai Railways, 10 มิ.ย. 2019
Train staff were pleasant. One staff member notified me when we arrived at my station. The window was stuck in closed position so it was hot. Other than that the trip was pleasant.
JK
3
รถไฟ #171 ชั้น 2 นอนพัดลม, Thai Railways, 23 พ.ค. 2019
First up we give 12Go Asia 5 stars for their part in the journey as they were great to deal with. Good communication and easy to book the tickets online in advance before we came to Thailand. The 3 stars for the rest of this review is about the train journey itself which was exhausting as it took an extra 1.5hrs (7 hours total) so being 2nd class fan cooled sleeper and starting off in the middle of the day it was roasting hot - at least 35deg probably more. Food vendors do go through the train constantly so there are plenty of opportunities to get iced teas, snacks, cool soft drinks, water etc. We had fun trying lots of different things. It was only after we arrived to Hua Lamphong station that we found out there are of course air-con seats. However unfortunately 12Go don't appear to ever have these for sale online through their website. Our recommendation if you do want to have a reasonably comfortable trip in air-con is to book directly with Thailand State Rail by telephone (ring international if necessary) or at the station. There appears to be no options for booking aircon seats online. The big plus is that If you can cope with fan cooled then it is fascinating to watch the passing scenery out of the open windows (the extra breeze is a blessing too) and you are travelling the way many people in the country travel so that is also an interesting part of your trip to Thailand. All the people on board were friendly and relaxed and good company! Hope this helps with your planning :)
XB
3
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Nor Neane Transport, 11 พ.ค. 2019
Man at the counter didn’t seem to know what to do... like he never had someone going from Bangkok to Pranburi. Other than that trip was ok
MS
2
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Nor Neane Transport, 8 พ.ค. 2019
We were late 2h - bus departed 40 min late and broke down for over 1h on the way
JH
3
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 16 เม.ย. 2019
Agree with the other comments. Trip time was 4.5hrs not 3. Some English signs at the south terminal would be hugely helpful. And last the drop off location should be in the town, not km's out. Otherwise a good trip with great AC and a very helpful bus lady and driver.
TE
3
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 25 มี.ค. 2019
3 hours is a complete lie. There was no traffic and no unexpected stops yet the journey took four and a half hours in total, please change the trip time on this site to be more honest. Other than that it was a pleasant journey, the bus was decent with a small toilet and air conditioning which was working hard in the heat of summer but still kept us at a nice temperature throughout. The driver also stopped for ten minutes at the midway point to allow us to grab some food and use a public toilet. I feel as though it would have actually been better for us to have booked our tickets at the bus terminal itself as the tickets we bought on this site meant we were left outside of town, despite the fact that the bus continues into town. We were left a little stranded as Grab doesn't work here but luckily a woman working at the bus stop called a tuk tuk for us, price was 150 Baht.
GN
2
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 7 มี.ค. 2019
1. Some sign posting in English at the Southern Bus Terminal would be really useful as had to ask people several times to be directed to the appropriate ticket collection area. 2. Express @ Bang Saphan it ain't! From the many other customer comments it's pretty clear that it's an exaggeration. It took 5 hours not 3. The driver also stopped about 4 times for various miscellaneous activities including picking up parcels and cargo, as well as dropping off stuff. 3. Got dropped off out of town with no explanation but luckily there were some motor bike taxis around. If I had more than my hefty backpack, I would have been dead meat.
MD
3
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 15 ก.พ. 2019
Ticket said 3 hour trip .took 5 hours . Ticket said drop off point was prachaup khiri khan terminal. Dropped off 20 mins drive away on side of road ith no way to contact further transport.
MS
2
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 15 ก.พ. 2019
2 and half hour late (even thought we leave Bangkok on time) expect that it was good
EB
5
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 13 ก.พ. 2019
Everything good, also the staff (lovely Lady) on the bus.
JB
5
แท๊กซี่ Premium old, Thailand Limo by Datum, 12 ม.ค. 2019
A very pleasant car and right on time and an excellent and highly qualified driver - thank you. Looking forward to the next tour. J.Bie-Olsen
PJ
4
รถไฟ #171 ชั้น 2 นอนพัดลม, Thai Railways, 1 ส.ค. 2019
Train was 1 hour late arriving.
LF
3
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 22 ก.ค. 2019
The trip lasted one hour more
CS
3
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 18 เม.ย. 2019
Bus was very hot
DA
3
รถบัส ด่วน, Bang Saphan, 25 ก.พ. 2019
Was meant to be 3h trip. Took 5h+

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • รถไฟ
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 9,350 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะตั๋ว รถไฟ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 260 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง ประจวบคีรีขันธ์?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 183 ไมล์ (293 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง ประจวบคีรีขันธ์. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 145 ไมล์ (233 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Thai Railways (การรถไฟแห่งประเทศไทย): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 260 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 9,350 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ประจวบคีรีขันธ์:

 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 260 บาท จนถึง THB 1,223 บาท;
 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 279 บาท จนถึง THB 304 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 3,905 บาท ไปจนถึง THB 9,350 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ ประจวบคีรีขันธ์ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:59 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 24 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 8 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ประจวบคีรีขันธ์ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง ประจวบคีรีขันธ์ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง ประจวบคีรีขันธ์ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ประจวบคีรีขันธ์ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กรุงเทพ ไปยัง ประจวบคีรีขันธ์ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 3,905$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ประจวบคีรีขันธ์

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง ประจวบคีรีขันธ์ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 978 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
 • 22 เลือกเดินทางด้วยรถบัส