50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก กรุงเทพ ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

01:00
กรุงเทพ
18:00
พนมเปญโอลิมปิก
17ชั่วโมง
ทันที 
05:00
กรุงเทพ
18:00
พนมเปญโอลิมปิก
13ชั่วโมง
ทันที 
06:00
กรุงเทพ
19:00
พนมเปญโอลิมปิก
13ชั่วโมง
ทันที 
07:00
กรุงเทพ
20:00
พนมเปญโอลิมปิก
13ชั่วโมง
ทันที 
08:00
กรุงเทพ
21:00
พนมเปญโอลิมปิก
13ชั่วโมง
ทันที 
09:00
กรุงเทพ
23:30
พนมเปญโอลิมปิก
14ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก หมอชิต ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

07:30
หมอชิต, กรุงเทพ
21:30
บขส พนมเปญ
14ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก ข้าวสารทราเวลมาร์ท ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

01:00
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
15:00
Phnom Penh Travel Mart
14ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
23:30
Phnom Penh Travel Mart
15ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถึง พนมเปญ (PNH) โดย เที่ยวบิน

07:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:25
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
20:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ถึง พนมเปญ (PNH) โดย เที่ยวบิน

06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
06:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:55
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG580
07:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TG2586
07:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:10
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
08:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
09:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:25
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
09:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
11:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
12:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
13:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:45
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG2582
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
17:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
17:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG584
18:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
18:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
20:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
21:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
21:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:45
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง พนมเปญ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในพนมเปญ
13ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในพนมเปญ
13ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา กรุงเทพ ถึง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ

เวลา กรุงเทพ ถึง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Virak Buntham Express Minibus 12 06:00 – 19:00฿ 7,283
Thai Airways Economy #TG58007:40 – 08:50฿ 6,003
Thai Smile Economy #WE58607:40 – 08:50฿ 3,568
Virak Buntham Express Minibus 12 08:00 – 21:00฿ 3,333
Bangkok Air Economy #PG93911:15 – 12:30฿ 4,500
Bangkok Air Economy #PG24312:25 – 13:35฿ 3,333
Thai AirAsia Economy #FD60615:15 – 16:30฿ 6,298
Bangkok Air Economy #PG21917:05 – 18:15฿ 3,638

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ

2.9
97 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
23%
4
14%
3
23%
2
7%
1
33%
RJ
4
รถบัส นอนปรับอากาศ, Virak Buntham Express, 7 เม.ย. 2019
Good for the price. A little bit worried about paying.
WV
2
รถบัส Express Seater 41, Virak Buntham Express, 10 ม.ค. 2020
Though I was told that the journey would go straight from Bangkok to Pnohm Penh it did not. We went to Siem Reap first and that took most of the day considering that most of the fellow travellers did not have an E-Visa and needed to get one at the border. I told my hotel in Pnohm Penh I would arrive about 20.00 pm. It was clear this would not go as they told me it would take five to six hours from Siem Reap to Pnohm Penh. First I was told to wait at a specific place with my luggage. A van standing there would bring me to Pnohm Penh. Then they told me to get on a tuktuk because I was to be brought to another bus station and take a bus from there. This was a sleeperbus and I had to lay there with a girl that was also going to Pnohm Penh. At different occasions I asked the staff member to call my hotel to tell them I would be very late. She and other staff members did not care about my concern and did not respond at all. We arrived at 01.00 Am where the girl stole food from me when I went to visit the toilet. On the whole this was a very bad experience and I advise anyone to look for another company to travel with.
RF
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 2 ม.ค. 2020
From to Bangkok to Siem Reap the trip was made in a by, comfortable bus with wireless. Then I switched to a mini van with locals to Phnom Penh. I love locals, very friendly, but the van was not really comfortable for a 6h ride... Even tough I like to travel by bus so globaly I would say I enjoyed and I would do it again.
MN
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 20 พ.ย. 2019
3 hours late from Siem Reip to Pnong Penh. Otherwise good
DA
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 9 พ.ย. 2019
Good trip. On schedule. 55min flight and meal offered. Not expected.
NH
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 7 พ.ย. 2019
Bangkok to Phnom Penh. A320. Great chairs and sufficient leg apace.. Great customer service. I found issue with my ticket and they solved it for free. The trip was only 50 minutes but they served a great meal. Compliments for this flight company and the service they deliver.
GB
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 20 ต.ค. 2019
Trip went fine. Picked up at Khaosan which sucks but it's Khaosan so you know what you're getting into with that. Stopped at the border, had to pay $10 extra cuz I had no visa pictures so total for getting into Cambodia was $40. Pretty tame as far as borders are concerned. Guide was very helpful, and friendly. Poi Pet (border crossing town) was a bit of a mess, but that's what you get with rural border crossings. Trip ended in Siem Reap, took a VIP minibus to Phnom Penh (a bit sketch with the driving, but driving here is nuts anyway.) Only complaint was that I couldn't charge my phone at all but that's whatever.
JC
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 11 ก.ย. 2019
The staff are nice and bus is good! The only problem is that I bought the ticket tô arrive in PP at 3pm and we arrived here 9pm
TM
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 26 ส.ค. 2019
Went well
AB
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 29 ก.ค. 2019
The journey was all good, all the staff were very helpful and clear in their instructions. Just read the small print and you can see that you transfer to a smaller un-airconditioned coach but was a very smooth journey.
EE
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 29 ก.ค. 2019
The first leg of the journey (Bangkok to Siem Reap) was good and I would rate it much higher for that part. However, the part between Siem Reap and Phnom Penh was terrible for multiple reasons. No one assisted the travellers in finding the next bus, we were just waved towards a ticket office, which had signs which were not Travel Mart, but a different company. There was no time left between buses for a food or toilet break. No luggage tags were provided. The bus to Phnom Penh was a sleeper bus - which in itself is okay, except I had to share a bed with another person - this is an invasion of personal space and not something I signed up for when I bought a bus ticket. The bus did not have a toilet, and only stopped once, at a rough roadside stop with a food selection that was not attractive for a European traveller.
TG
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 10 ก.ค. 2019
Bus from bkk-seam Reap was nice but bus from seam Reap to PP was so old and little space for sharing 2ppl
CP
3
รถบัส Express Seater 41, Virak Buntham Express, 31 พ.ค. 2019
Long trip from Bangkok !!
CR
4
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 15 พ.ค. 2019
Some of the seats were not adjustable. I sat behind someone who’s seat was reclined the whole journey as the could not Chang this. My trip was not comfortable
NL
5
รถบัส นอนปรับอากาศ, Virak Buntham Express, 15 เม.ย. 2019
I'm thankful using 12go Asia website. I came back to the place where I want to go. Thank you. Thank you VET company for the good service. I want to ride with you next time I'll travel. Thanks.
MP
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 21 มี.ค. 2019
Very friendly staff. Engaged well with their captive audience. Different visa requirements for travellers meant different prices. Through lack of evidence and transparency I felt that I paid for something I did not receive. The bus was ok but was in need of internal maintenance.
MR
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 3 มี.ค. 2019
Very efficient and reliable. The staff were very attentive and ensures that you had everything that you needed on the bus and crossing the border. Their English was very good with a great sense of humour!
MJ
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 30 ม.ค. 2019
First bus was Nice And comfortabel, second one was awful, sleeper with 2 people in one bed... and I arrived 2 hours later than expected so my hotel was closed already

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย