ท่านทำการใช้ 1 ตัวกรองการค้นหา

Clear all filters
Special icons you can find in results:
 • ทันที - Instant confirmation
 • สามารถคืนเงินได้ - Cancelation possible (check rules)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Travel Mart
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
01:00
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
3.7
15:00
Phnom Penh Travel Mart
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
17:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #PG935 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
5
18:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ทันที รายการแนะนำ
15:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #FD606 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
16:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ

จาก กรุงเทพ ถึง พนมเปญ โดย รถโดยสาร

Virak Buntham Express
ทันที
01:00
กรุงเทพ
ใช้เวลา 10ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Express Seater 41
3.7
11:00
พนมเปญโอลิมปิก
Virak Buntham Express
ทันที ราคาถูกที่สุด
05:00
กรุงเทพ
ใช้เวลา 13ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น นั่งปรับอากาศ
18:00
พนมเปญโอลิมปิก
Virak Buntham Express
ทันที ราคาถูกที่สุด
06:00
กรุงเทพ
ใช้เวลา 13ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น นั่งปรับอากาศ
19:00
พนมเปญโอลิมปิก
Virak Buntham Express
ทันที ราคาถูกที่สุด
07:00
กรุงเทพ
ใช้เวลา 13ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น นั่งปรับอากาศ
20:00
พนมเปญโอลิมปิก
Virak Buntham Express
ทันที ราคาถูกที่สุด
08:00
กรุงเทพ
ใช้เวลา 13ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น นั่งปรับอากาศ
21:00
พนมเปญโอลิมปิก
Virak Buntham Express
ทันที ราคาถูกที่สุด
09:00
กรุงเทพ
ใช้เวลา 10ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Express Seater 41
3.7
19:00
พนมเปญโอลิมปิก

จาก หมอชิต ถึง พนมเปญ โดย รถโดยสาร

Transport Co LA
อี-ทิกเก็ต
07:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
21:30
บขส พนมเปญ

จาก ข้าวสารทราเวลมาร์ท ถึง พนมเปญ โดย รถโดยสาร

Travel Mart
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
01:00
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
3.7
15:00
Phnom Penh Travel Mart
Travel Mart
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
08:30
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
ใช้เวลา 14ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ระหว่างเมือง
3
22:30
Phnom Penh Travel Mart

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง พนมเปญ โดย เครื่องบิน

อี-ทิกเก็ต ทันที
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #PG927 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
07:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
06:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #PG229 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
07:55
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Thai Smile
ทันที
07:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #WE586 โดยสายการบิน Thai Smile ในชั้น ชั้นประหยัด
08:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ทันที
07:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #TG2586 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
08:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ทันที
07:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #TG580 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
08:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #PG215 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
09:10
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
ทันที เร็วที่สุด
08:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #TG2582 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
5
09:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #PG931 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
10:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #PG609 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
10:25
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #PG223 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
10:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
11:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #PG939 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #PG243 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
13:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
12:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #PG217 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
14:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
13:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #PG933 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
5
14:45
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
Thai Smile
ทันที
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #WE582 โดยสายการบิน Thai Smile ในชั้น ชั้นประหยัด
15:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #PG225 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
16:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #PG219 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
18:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
17:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #PG935 โดยสายการบิน Bangkok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
5
18:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ พนมเปญ

เวลา กรุงเทพ ถึง พนมเปญ

เวลา กรุงเทพ ถึง พนมเปญ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Virak Buntham Express Express Seater 41 01:00 - 11:00฿ 1,234
Virak Buntham Express นั่งปรับอากาศ 05:00 - 18:00฿ 934
Thai Airways ชั้นประหยัด #TG58007:40 - 08:50฿ 7,283
Virak Buntham Express นั่งปรับอากาศ 06:00 - 19:00฿ 934
Transport Co LA ด่วน 07:30 - 21:30฿ 1,070
Bangkok Air ชั้นประหยัด #PG21508:00 - 09:10฿ 8,014
Bangkok Air ชั้นประหยัด #PG93911:15 - 12:30฿ 8,014
Bangkok Air ชั้นประหยัด #PG24312:25 - 13:35฿ 8,014
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD60615:15 - 16:30฿ 3,156
Bangkok Air ชั้นประหยัด #PG21917:05 - 18:15฿ 8,014
Thai Airways ชั้นประหยัด #TG58418:20 - 19:35฿ 8,711
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD60420:30 - 21:40฿ 3,526

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง พนมเปญ

2.9
93 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
24%
4
15%
3
23%
2
6%
1
32%
RJ
4
รถบัส นอนปรับอากาศ, Virak Buntham Express, 7 เม.ย. 2019
Good for the price. A little bit worried about paying.
MN
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 20 พ.ย. 2019
3 hours late from Siem Reip to Pnong Penh. Otherwise good
DA
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 9 พ.ย. 2019
Good trip. On schedule. 55min flight and meal offered. Not expected.
NH
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 7 พ.ย. 2019
Bangkok to Phnom Penh. A320. Great chairs and sufficient leg apace.. Great customer service. I found issue with my ticket and they solved it for free. The trip was only 50 minutes but they served a great meal. Compliments for this flight company and the service they deliver.
GB
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 20 ต.ค. 2019
Trip went fine. Picked up at Khaosan which sucks but it's Khaosan so you know what you're getting into with that. Stopped at the border, had to pay $10 extra cuz I had no visa pictures so total for getting into Cambodia was $40. Pretty tame as far as borders are concerned. Guide was very helpful, and friendly. Poi Pet (border crossing town) was a bit of a mess, but that's what you get with rural border crossings. Trip ended in Siem Reap, took a VIP minibus to Phnom Penh (a bit sketch with the driving, but driving here is nuts anyway.) Only complaint was that I couldn't charge my phone at all but that's whatever.
JC
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 11 ก.ย. 2019
The staff are nice and bus is good! The only problem is that I bought the ticket tô arrive in PP at 3pm and we arrived here 9pm
AB
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 29 ก.ค. 2019
The journey was all good, all the staff were very helpful and clear in their instructions. Just read the small print and you can see that you transfer to a smaller un-airconditioned coach but was a very smooth journey.
EE
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 29 ก.ค. 2019
The first leg of the journey (Bangkok to Siem Reap) was good and I would rate it much higher for that part. However, the part between Siem Reap and Phnom Penh was terrible for multiple reasons. No one assisted the travellers in finding the next bus, we were just waved towards a ticket office, which had signs which were not Travel Mart, but a different company. There was no time left between buses for a food or toilet break. No luggage tags were provided. The bus to Phnom Penh was a sleeper bus - which in itself is okay, except I had to share a bed with another person - this is an invasion of personal space and not something I signed up for when I bought a bus ticket. The bus did not have a toilet, and only stopped once, at a rough roadside stop with a food selection that was not attractive for a European traveller.
TG
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 10 ก.ค. 2019
Bus from bkk-seam Reap was nice but bus from seam Reap to PP was so old and little space for sharing 2ppl
CR
4
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 15 พ.ค. 2019
Some of the seats were not adjustable. I sat behind someone who’s seat was reclined the whole journey as the could not Chang this. My trip was not comfortable
NL
5
รถบัส นอนปรับอากาศ, Virak Buntham Express, 15 เม.ย. 2019
I'm thankful using 12go Asia website. I came back to the place where I want to go. Thank you. Thank you VET company for the good service. I want to ride with you next time I'll travel. Thanks.
MP
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 21 มี.ค. 2019
Very friendly staff. Engaged well with their captive audience. Different visa requirements for travellers meant different prices. Through lack of evidence and transparency I felt that I paid for something I did not receive. The bus was ok but was in need of internal maintenance.
MR
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 3 มี.ค. 2019
Very efficient and reliable. The staff were very attentive and ensures that you had everything that you needed on the bus and crossing the border. Their English was very good with a great sense of humour!
MJ
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 30 ม.ค. 2019
First bus was Nice And comfortabel, second one was awful, sleeper with 2 people in one bed... and I arrived 2 hours later than expected so my hotel was closed already
HJ
3
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 14 ม.ค. 2019
Very rude representative in Bangkok. Very helpful representative at the border crossing. Uncomfortable vanride from Siem Reip.
MI
2
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 11 ม.ค. 2019
Compramos pasajes que en teoría iban directo desde Bangkok a Phnom phen, pero al subir al bus nos dijeron que primero paraba en siemp reap y que una vez allí debíamos tomar otro bus. Esto nunca fue comunicado desde la página. Al llegar a siem reap tuvimos una espera de 2 horas. Y desde allí el viaje cambio a una mini van, cuando habíamos pagado viaje completo en bus. Llegamos 3 horas más tarde de lo pensado, perdiendo toda una tarde planificada en Phnom phen. Una vergüenza!!!
TM
5
รถบัส ระหว่างเมือง, Travel Mart, 26 ส.ค. 2019
Went well
CP
3
รถบัส Express Seater 41, Virak Buntham Express, 31 พ.ค. 2019
Long trip from Bangkok !!

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป พนมเปญ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป พนมเปญ, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 11,138 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 935 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง พนมเปญ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 438 ไมล์ (704 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 338 ไมล์ (543 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป พนมเปญ?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป พนมเปญ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 14 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป พนมเปญ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป พนมเปญ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Virak Buntham Express: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 935 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 11,138 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป พนมเปญ:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 935 บาท จนถึง THB 1,236 บาท;
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ THB 2,696 บาท จนถึง THB 8,789 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 9,158 บาท ไปจนถึง THB 11,138 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ พนมเปญ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ มีไฟลท์ประมาณ 25 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 01:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 09:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 9 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไป พนมเปญ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ THB 2,696 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ Bangkok Air (บางกอกแอร์เวย์), Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Airways, Thai Smile (ไทยสมายล์)

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 9,158$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง พนมเปญ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 เลือกนั่งเครื่องบิน.