50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง พิษณุโลก โดย รถไฟ

08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13:12
พิษณุโลก
4ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
10:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
15:59
พิษณุโลก
5ชั่วโมง 9นาที
คืนเงิน 
13:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:35
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:15
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:15
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:15
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:47
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:47
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 12นาที
คืนเงิน 
20:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:50
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:15
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:37
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:37
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 

จาก Department of Land Transport ถึง พิษณุโลก โดย รถบัส

11:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
17:00
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง
ทันที 
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
02:30
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง
ทันที 
22:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
03:00
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
5ชั่วโมง
ทันที 
23:58
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:58
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
5ชั่วโมง
ทันที 

จาก หมอชิต ถึง พิษณุโลก โดย รถบัส

07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
13:30
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
15:30
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:30
หมอชิต, กรุงเทพ
17:00
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:30
หมอชิต, กรุงเทพ
18:00
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:30
หมอชิต, กรุงเทพ
19:00
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:00
หมอชิต, กรุงเทพ
19:30
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:30
หมอชิต, กรุงเทพ
22:00
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:30
หมอชิต, กรุงเทพ
23:00
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:00
หมอชิต, กรุงเทพ
00:30
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:00
หมอชิต, กรุงเทพ
01:30
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
02:30
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:30
หมอชิต, กรุงเทพ
03:00
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
หมอชิต, กรุงเทพ
04:00
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:00
หมอชิต, กรุงเทพ
04:30
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
23:00
หมอชิต, กรุงเทพ
05:30
สถานีรถโดยสารพิษณุโลก 2
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง พิษณุโลก โดย เที่ยวบิน

06:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:15
PHS สนามบินพิษณุโลก
55นาที
ทันที 
07:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:00
PHS สนามบินพิษณุโลก
55นาที
ทันที 
 
#SL550
08:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:00
PHS สนามบินพิษณุโลก
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:40
PHS สนามบินพิษณุโลก
1ชั่วโมง
ทันที 
11:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:40
PHS สนามบินพิษณุโลก
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:10
PHS สนามบินพิษณุโลก
1ชั่วโมง
ทันที 
 
13:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:15
PHS สนามบินพิษณุโลก
50นาที
ทันที 
#SL556
14:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:15
PHS สนามบินพิษณุโลก
1ชั่วโมง
ทันที 
 
17:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:55
PHS สนามบินพิษณุโลก
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:15
PHS สนามบินพิษณุโลก
1ชั่วโมง
ทันที 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง พิษณุโลก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
5ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
5ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
5ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในเมืองพิษณุโลก
5ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในเมืองพิษณุโลก
5ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในเมืองพิษณุโลก
5ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง พิษณุโลก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในเมืองพิษณุโลก
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในเมืองพิษณุโลก
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในเมืองพิษณุโลก
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง พิษณุโลก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง พิษณุโลก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในเมืองพิษณุโลก
5ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในเมืองพิษณุโลก
5ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในเมืองพิษณุโลก
5ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ดอนเมือง ถึง พิษณุโลก โดย รถไฟ

09:13
ดอนเมือง, กรุงเทพ
13:12
พิษณุโลก
3ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
11:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
15:59
พิษณุโลก
4ชั่วโมง 24นาที
คืนเงิน 
14:33
ดอนเมือง, กรุงเทพ
20:35
พิษณุโลก
6ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
00:15
พิษณุโลก
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
00:15
พิษณุโลก
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
00:15
พิษณุโลก
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:23
ดอนเมือง, กรุงเทพ
01:47
พิษณุโลก
5ชั่วโมง 24นาที
คืนเงิน 
20:23
ดอนเมือง, กรุงเทพ
01:47
พิษณุโลก
5ชั่วโมง 24นาที
คืนเงิน 
21:00
ดอนเมือง, กรุงเทพ
02:50
พิษณุโลก
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
21:45
ดอนเมือง, กรุงเทพ
03:15
พิษณุโลก
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
22:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
04:37
พิษณุโลก
5ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
22:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
04:37
พิษณุโลก
5ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 

เวลา กรุงเทพ ถึง พิษณุโลก

เวลา กรุงเทพ ถึง พิษณุโลก
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thailand Limo by Datum Comfort 00:00 – 05:35฿ 6,050
Phitsanulok Tour Express 07:00 – 13:30฿ 333
Thai Railways Class II AC 08:30 – 13:12฿ 609
Thai Railways Class II AC 10:50 – 15:59฿ 609
Phitsanulok Tour Express 10:30 – 17:00฿ 333
Thai AirAsia Economy #FD330211:40 – 12:40฿ 933
Thai Railways Class II Sleeper AC 13:45 – 20:35฿ 749
Phitsanulok Tour Express 15:30 – 22:00฿ 333
Phitsanulok Tour Express 16:30 – 23:00฿ 333
Thai Railways Class II Sleeper AC 18:10 – 00:15฿ 1,019
Thai Railways Class II Sleeper AC 20:10 – 02:50฿ 769
Thai Railways Class II Sleeper AC 22:00 – 04:37฿ 809

วิธีการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่พิษณุโลก

พิษณุโลกอาจไม่ใช่เมืองหลักที่อยู่ในใจของคุณเมื่อคุณมีแผนการเดินทางไปทั่วราชอาณาจักร แต่ถ้าคุณได้ไปเยือนในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมในประเทศอย่างเช่น เชียงใหม่ หรือ ภูเก็ต และหลังจากได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงและวัดโบราณแล้ว ไม่ช้าก็เร็วคุณจะหาตั๋วที่จะไปพิษณุโลก

อย่างแรก พิษณุโลกเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายสำหรับการสำรวจเมืองโบราณในพื้นที่รวมถึงสุโขทัย, ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร อย่างที่สอง พิษณุโลกเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งกับศูนย์ในจังหวัดที่สำคัญตลอดจนในประเทศและตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงเทพฯและเชียงใหม่

วิธีการเดินทางจากกรุงเทพไปพิษณุโลก

อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพประมาณ 380 กม. พิษณุโลกสามารถเข้าถึงได้โดยทางรถบัสและทางรถไฟ รถไฟจะนำคุณสู่ใจกลางของพิษณุโลก ซึ่งส่วนใหญ่มีที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวที่อยุ่ใกล้ๆ ในขณะที่รถบัสในตัวจังหวัดจะมาถึงสถานีขนส่ง บขส.นอกตัวเมือง

จากกรุงเทพไปพิษณุโลกโดยรถบัส

ส่วนใหญ่รถประจำทางสายเหนือออกจากสถานีขนส่งสายเหนือในกรุงเทพฯ หมอชิต สู่พิษณุโลก จะมีรถบัส VIP24 จากกรุงเทพไปพิษณุโลก ตั๋วยังพร้อมว่างที่สถานีขนส่ง คุณสามารถซื้อได้เลย ณจุดจำหน่ายตั๋ว ตลอดการเดินทางใช้เวลาตั้งแต่ 4½ชั่วโมงถึง 6 ชั่วโมง โปรดทราบว่าจะมีสถานีขนส่ง 2 แห่ง ในพิษณุโลก: สถานีขนส่งที่เล็กกว่าจะอยู่ติดสาย12 2 กม. จากทางทิศตะวันออกของตัวเมือง ส่วนสถานีขนส่งที่ใหญ่กว่า, บขส หรือ อาคารหมายเลข 2 ซึ่งตั้งอยุ่เส้นทางเดียวกันตรงสาย 12 ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีก 10 กม. ทางทิศตะวันออก เมื่อออกจากรถ ตรวจด้วยว่าคุณอยู่ที่สถานีไหน

จากกรุงเทพไปพิษณุโลกโดยรถไฟ

เส้นทางสายเหนือของรถไฟไทย เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ ออกวิ่งสู่พิษณุโลกและรถไฟใช้เวลา หกถึงเจ็ดชั่วโมงเพื่อนำคุณสู่ทางตอนเหนือ มีทางเลือกหลากหลายของการออกเดินทางตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้า รถไฟขบวน #111 ( 7 โมงเช้า ) ซึ่งเสนอการเดินทางด้วยรถไฟนั่งพัดลมชั้นสอง ราคาประมาณ 550 บาท ถึง รถไฟหรูหรา ใช้ชั้นเฟิร์สคลาส ในขบวนรถไฟหมายเลข #1 ( 18.10 น.) ในราคา 1400 บาท จะมีรถไฟนั่งชั้นสองปรับอากาศ ( 700 บาท ) ในตอนเช้ากับรถไฟขบวน #7 ( 08.30 น. ) และ ขบวน #3 ( 10.50 น. ) ซึ่งเป็นขบวนที่เร็วที่สุด คลอบคลุมระยะการเดินทางระหว่าง สถานีรถไฟหัวลำโพงในกรุงเทพและพิษณุโลกในเวลาแค่ 5 ชั่วโมง

หากคุณกำลังรอชั้นสองปรับอากาศ ตรวจสอบรถไฟรอบเย็น #1 ( 18.10 น.), #13 ( 19.35 น.), #107 ( 20.10 น.) และ #51 ( 22.00 น.) ราคาจะค่อนข้างหลากหลายจาก 860 บาท ถึง 960บาท ขึ้นอยู่กับการเดินทาง จะมีทางเลือกสำหรับชั้นสองปรับอากาศในตู้เฉพาะสุภาพสตรีในขบวนรถไฟหมายเลข #1 เช่นเดียวกัน คำนึงว่าคุณเป็นนักเดินทางผู้หญิงคนเดียวหรือมีเด็กน้อยเดินทางด้วย

รถไฟกลางคืนที่สบายที่สุดอาจจะเป็นรถไฟขบวน #51 ตอน 22.00 น. มาถึงพิษณุโลกในตอน 04.37 น. แม้ว่าจะมีคนจำนวนน้อยในหมู่พวกเราที่จะตื่นในตอนที่เช้ามากๆ คุณอาจจะได้ใช้โอกาสนี้ในการเยี่ยมชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนที่ฝูงชนจะถาโถมเข้ามาในวัด; หลังจากเสร็จสิ้นกิจที่วัด ลองชิมโยเกิร์ตของร้าน Fa-Ke-Ra cafe ในย่านมุสลิมที่อยู่ติดกับวัด เครปของพวกเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าที่อื่น

เยี่ยมชมเมืองเก่ารอบๆพิษณุโลก

เมืองโบราณทั้งสามของสุโขทัย, ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรเป้นส่วนหนึ่งทางด้านมรดก UNESCO ของสุโขทัยและเมืองที่เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ คุณสามารถสังเกตุการวางแผนเมืองที่คล้ายกันมากและส่วนใหญ่ของโครงสร้างที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันของประวัติศาสตร์จึงมีลักษณะเฉพาะ ทางสถาปัตยกรรม ถึงกระนั้นเมืองทั้งสามก็ไม่ได้แตกต่างแค่เฉพาะขนาด สถานะภาพของซากปรักหักพังที่เคยมีประวัติเกิดขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือบรรยากาศ สุโขทัยที่ประเสริฐและรุ่งโรจน์, ความเงียบสงบและลักษณะเฉพาะของกำแพงเพชรและความลึกลับและโดดเดี่ยวของศรีสัชนาลัยในรูปแบบการเดินทางที่ดีทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม

สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์ของสุโขทัยอยู่ห่างออกไป 75 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพิษณุโลก จะมีรถโดยสารปกติที่เชื่อมต่อกับพิษณุโลกทั้ง สุโขทัยเมืองใหม่และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งแตกต่างไม่มากไม่ว่าจะพักที่สุโขทัยเมืองใหม่และเยี่ยมชมซากปรักหักพังระหว่างวันหรือเลือกที่จะไปเกสเฮาส์หรือโรงแรมที่อยู่ตรงทางเข้าของสวนสาธารณะ มันอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าการอยู่ที่เมืองใหม่จะสะดวกสบายกว่า เนื่องจากคุณมีทางเลือกมากขึ้นที่จะใช้เวลาในช่วงเย็น ในขณะที่เมืองโบราณหมดความน่าสนใจหลังจากมืดลง

ศรีสัชนาลัย

คุณสามารถเข้าถึงศรีสัชนาลัยโดยตรงจากพิษณุโลก (150 กม), แต่จะดีกว่าที่จะเยี่ยมชมสุโขทัยก่อนและจากนั้นเดินทางต่อไปยังทางเหนือกับอีกหนึ่งเมืองโบราณ (80 กม หรือ 1½ ชั่วโมงโดยรถบัส)

Tip: อย่าได้พลาดวัดสุวรรณคีรีซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองโบราณ ซึ่งหลังจากตรวจสอบซากปรักหักพังด้านล่างคุณจะรู้สึกว่าศรีสัชนาลัยไร้ซึ่งจิตวิญญาณ คุณมีแนวโน้มที่จะพบสิ่งที่คุณกำลังค้นหาได้จากเนินเขา

กำแพงเพชร

40 กม. สู่ทางใต้ของพิษณุโลกและจากนั้นอีก 65 กม.ทางตะวันตก - แค่สองถึงสามชั่วโมงโดยรถบัส - และคุณจะได้อยู่ในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของกำแพงเพชร มีซากปรักหักพังโบราณสองแห่งในกำแพงเพชร ถึงแม้ว่าซากปรักหักพังจะไม่ค่อยน่าพิศมัยเท่าสุโขทัยหรือแม้ว่าศรีสัชนาลัย ถ้าคุณสนใจในวัดโบราณก็ควรไปเยือน บรรยากาศที่กำแพงเพชรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเมื่อถูกประดับตกแต่งด้วยเทียนและมองดูลึกลับ เขตพื้นที่ที่กว้างใหญ่ของซากวัดด้านนอกให้ความรู้สึกสงบและโดดเดี่ยวแม้ว่าคุณจะได้เห็นชาวบ้านออกมาวิ่งจ๊อกกิ้งหรือออกกำลังกายก็ตาม

Tip: เพชรประเสริฐ บริษัทรถบัสที่เชื่อมต่อไปยังสุโขทัยและกำแพงเพชรด้วยจุดหมายทางตะวันออกของเขตชายฝั่งในภาคอีสานหรือภาคกลางของประเทศไทย มีรถบัสระหว่างกำแพงเพชรและ Pattaya, Trat สำหรับการเดินงต่อไปยังเกาะช้าง Aranyaprathet ที่ชายแดนกัมพูชาเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเสียมราฐและเมืองอังกอร์ จากสุโขทัยคุณสามารถเดินทางกับเพชรประเสริฐสู่ Mukdahan ที่ชายแดนลาวหรือ Khon Kaen ในใจกลางของอีสาน

รอบๆ

เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาในเมืองพิษณุโลกได้แนะนำกิจกรรม ปั่น ปั่น โครงการแบ่งปันจักรยาน มีรถจักรยานจำนวนมากรายล้อมทั่วเมืองและคุณสามารถไปยังจุดหลักๆที่คุณสนใจ ทั้งหมดถูกระบุบนแผนที่ ความยากลำบากเพียงอย่างเดียวของโครงการเช่ารถจักรยานคือการลงทะเบียนในระบบก่อน แต่ทันทีที่ได้ลงทะเบียนแล้ว คุณต้องไปรับ บัตรสมาร์ทการ์ด ปั่น ปั่น ที่จุดประชาสัมพันธ์ หรือ TAT ออฟฟิศในพิษณุโลก

มีเส้นทางรถ สองแถว อยู่เป็นจำนวนมาก ในเมือง เตรียมที่จะจ่าย 40บาท สำหรับการเดินทางจาก สถานีขนส่ง บขส. ไปยังศูนย์ สามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก ยังเป็นทางเลือกในพิษณุโลก แม้ว่าเส้นทางระยะสั้นๆจะมีค่าใช้จ่าย 60บาทหรือมากกว่านั้น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง พิษณุโลก

4.2
258 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
45%
4
37%
3
13%
2
2%
1
3%
YK
5
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 28 ก.ค. 2019
เข้าใจว่าจองล่วงหน้าได้มากกว่า บ.ที่ให้บริการ (จำไม่ผิด บ.ให้จองล่วงหน้าได้ 7 วัน) ตอนแรกหวั่นใจว่าจะได้ตั๋วมั้ย? คำตอบคือได้แน่นอน พนง.เตรียมไว้ให้เรียบร้อย แต่แนะนำให้ทำตามที่คำแนะนำแจ้ง คือ เผื่อเวลารับตั๋วตัวจริงล่วงหน้านิดนึง สรุปคือ จะมาใช้บริการอีกแน่นอน เพราะสะดวก รวดเร็ว มั่นใจได้
KP
3
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 26 ธ.ค. 2018
พนักงานหญิงที่ต้อนรับก่อนขึ้นรถมารยาทแย่ บริการบนรถปกติครับ
MV
3
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 12 พ.ย. 2019
Train was comfortable, even included a snack and lunch, which was nice. Unfortunately half an hour delay, and really cold, be sure of the air conditioning. Make sure you bring a sweater!
HM
3
รถไฟ #3 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 9 ต.ค. 2019
At the Office of 12go we were told that all food and drinks offered on the train were to be paid for. This was not the case but because of the wrong info we refused everything offered to us for free.
HS
4
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 20 ส.ค. 2019
Good trip, good airco, some delay upon arrival in Pitsanoluk. We did have an ilegal passanger om board; a cacroach walking up and down our alley which we found unpleasant. The toillet was filthy. We were very happy with the reservations made by 12goasia. A pity their office only opens at 9 am; our train left at 8.30 so we had to pick up the tickets the day before.
SE
4
รถไฟ #3 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 8 ส.ค. 2019
The train was excellent, airco, food and drinks were available. The train was on time as well. Only dowsnide was the not too hygienic toilet. No problem for men, but women and especially children have difficulties with a toilet without seating.
MD
5
รถไฟ #3 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 30 ก.ค. 2019
Everything went great. train was stopped during the way due to car crash on the railway but personel made everything to find an english speaker to explain the cause of the delay. Highly recommended to book with 12goasia and travel by train. Friendly staff, status email...etc. Thanks to facilitate our journey
SM
5
รถไฟ #3 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 17 ก.ค. 2019
Everything more than okay. Online reservation very easy to make. Friendly person at the desk in the station Hua Lampong.
TH
5
รถไฟ #51 ชั้น 2 นอนพัดลม, Thai Railways, 9 มิ.ย. 2019
Tons of circulating air, no bugs, chill employees, mattresses leave something to be desired but really not a problem as they put down fresh sheets before the ride begins.
CE
4
รถไฟ #3 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 26 เม.ย. 2019
Was really easy to book the train ticket and 12go Was always sending me emails with information and updates on my status, 100% recommended
NP
5
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 15 เม.ย. 2019
Everything was great ! The quality of the bus, the comfort etc. Arriving at the bus station it’s easy to find . If you arrive in advance, you can ask to take the bus earlier if there is one .
LP
5
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 10 มี.ค. 2019
The ladies in he office were very helpful and lovely. The train ride was cold!
DB
3
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 5 มี.ค. 2019
There was no air conditioning, and the cleanliness wasn't particularly good. Was pleasantly surprised with the food service. Train left on time, but arrived a little late.
CH
5
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 1 ก.พ. 2019
Not too crowded. Like the Pad Kra Pao served - not too spicy. Smooth-sailing trip. :)
HH
4
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 28 ม.ค. 2019
The staff at Hua Lamphong were helpful in directing us to the right platform the train left on time (although arrived 30 mins late at Phitsanulok). Carriage was clean and not uncomfortable. A lovely lady made frequent trips through with soft drinks, water and snacks. Even a free lunch - although we couldn't face the spicy mackerel. It was a pleasant change from the bus. The toilets were western style and about what we expected.
RL
4
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 27 ม.ค. 2019
Train was on time, which is the most important thing. We appreciated the hostess who served food, and the custodian who swept and mopped several times. Seats are not very comfortable. I had to stand part of the time to relieve my bottom.
AK
5
รถไฟ #3 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 25 ม.ค. 2019
With 12go.asia everything worked perfectly. One obviously can rely to their service.
JC
4
รถไฟ #3 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 6 ม.ค. 2019
Very good staff and service. Bathrooms need handles for using toilet
SB
5
รถบัส ด่วน, Phitsanulok Tour, 21 ธ.ค. 2018
Verry polite Personal and one of the best busdriver i ever saw. He drove extremly responsibly. Thx for the nice Journey!
DA
4
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 5 พ.ย. 2019
Good service, the toilets could be improved

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย