กรุงเทพ ไป เพชรบุรี

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง เพชรบุรี โดย รถไฟ

08:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10:41
เพชรบุรี
2ชั่วโมง 36นาที
คืนเงิน 
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:47
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:47
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:15
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:15
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:15
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:15
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:10
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:55
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:55
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:55
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:55
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:35
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:35
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:35
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:35
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:35
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:35
เพชรบุรี
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:30
เพชรบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:30
เพชรบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก หัวลำโพง ถึง ชะอำ โดย รถไฟ

15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:45
บ้านชะอำ, ชะอำ
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:45
บ้านชะอำ, ชะอำ
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:45
บ้านชะอำ, ชะอำ
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 

จาก ธนบุรี ถึง ชะอำ โดย รถไฟ

07:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
10:50
บ้านชะอำ, ชะอำ
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
22:50
บ้านชะอำ, ชะอำ
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 

จาก ธนบุรี ถึง เพชรบุรี โดย รถไฟ

07:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
10:15
เพชรบุรี
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
19:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
22:15
เพชรบุรี
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง เพชรบุรี โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง เพชรบุรี โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง เพชรบุรี โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ชะอำ, เพชรบุรี
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา กรุงเทพ ถึง เพชรบุรี

เวลา กรุงเทพ ถึง เพชรบุรี
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Hua Hin Cars Comfort 00:00 – 03:30฿ 2,200
Thailand Limo by Datum SUV 4pax 00:00 – 03:00฿ 2,800
BangkokTaxi24 Economy 00:00 – 02:20฿ 2,100
Team Holiday VIP Van 9pax 00:00 – 03:00฿ 3,300
PGS Economy 00:00 – 02:00฿ 2,100
Thai Railways Class II Fan 07:30 – 10:50฿ 217

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง เพชรบุรี

4.2
48 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
60%
4
19%
3
8%
2
6%
1
6%
SM
4
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 2 พ.ย. 2019
Good driver, but did not ask me if I wanted to stop for toilet or anything. It was raining part of the trip and that may be why he did not ask. I didn't ask either. No problem.
LD
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 31 ต.ค. 2019
Excellent service. Thanks. I recommend Your company to my mom, who will be in Bangkok in one month from now. Also my friend used You as well and he was very happy for the prices and service quality. Thanks again
SM
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 18 ก.ย. 2019
Good driver and nice large Hyundai van. No complaints. Arrived on time.
NC
5
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 14 ส.ค. 2019
A great transfer to cha am from Bangkok after arriving at railway station on the overnight train from Chang Mai. Comms before was great and driver waiting and easily identified as promised.
SM
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 30 ก.ค. 2019
Very excellent driver. Arrived early with a beautiful Toyota Camry, very comfortable and even had a bottle of water for me. Driver was very safe all the way, even in the short rainy period. All seat belts worked as expected. No complaints.
JW
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 16 เม.ย. 2019
Very nice driver. On time. Made a break when needed. Wonderful.
VS
3
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Hua Hin Cars, 11 มี.ค. 2019
The driver was nice and friendly, however the 3 rating is due to the fact that the driver arrived 1 hour late! We called a dozen times the number of the operator and were hung up on. We texted in thai (thank you to the hotel Tivoli for that) and emailed but no success. After 45', someone called the hotel back saying they had just been given the drive and would be 15'. They said they had a golden bronze car. One arrived 15' later... and left without a word. Then a normal taxi meter car arrived and said they were doing the drive. The whole organisation was very poor! But once in the car, everything was fine. As said, the driver was friendly, he spoke very little english but that was no issue.
FB
3
แท๊กซี่ รถตู้มินิเก่า 4 ที่นั่ง, Hua Hin Cars, 12 ก.พ. 2019
Baby seat was unusable because was to small and also was not attached safely. The driver was very gentle , but drove all Trip with one hand with the other was on the phone constantly. Basically wasn't safe trip at all expecially with small baby on the harm...
SM
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 31 ม.ค. 2019
Good safe driver who arrived early which was great. No complaints. Thank you.
SV
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Hua Hin Cars, 28 ธ.ค. 2018
Perfectely arranged. Driver was waiting for me at the airport with my name on a paper. A very kind man, who drove well.
KM
5
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 22 ธ.ค. 2018
This was such a relief! I was worried sick that it wouldn’t work out. I left this all to the last minute, am traveling alone and booked the night before. I was worried that I wouldn’t make it in time and had no other options. All worries for nothing! My driver was not only punctual but early!! Got me there exactly on time and everything was just flawless- such a relief! I was thrilled - thank you!!
ED
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Hua Hin Cars, 17 มี.ค. 2019
very good service.
BB
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Hua Hin Cars, 1 ก.พ. 2019
Good driver. Friendly people
CM
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Hua Hin Cars, 5 ม.ค. 2019
Very good.
ZG
4
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 11 ธ.ค. 2018
No problem. Good service.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เพชรบุรี อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เพชรบุรี, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 12,100 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะตั๋ว รถไฟ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 200 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง เพชรบุรี?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 86 ไมล์ (138 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง เพชรบุรี. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 63 ไมล์ (101 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป เพชรบุรี?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เพชรบุรี คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 4 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เพชรบุรี?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เพชรบุรี แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Thai Railways (การรถไฟแห่งประเทศไทย): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 200 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 12,100 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เพชรบุรี:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 200 บาท จนถึง THB 217 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 1,900 บาท ไปจนถึง THB 12,100 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ เพชรบุรี กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 4 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง เพชรบุรี ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง เพชรบุรี มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง เพชรบุรี มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง เพชรบุรี ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง เพชรบุรี ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 1,900$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง เพชรบุรี

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง เพชรบุรี แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.